červen 2007 (z ToPu 84/2007)

18.6 2015
... DÁLE VYŠLO (NEBO VYJDE)

Anglicko-český, česko-anglický velký slovník. 2. vyd. Brno: Lingea, 2007. ISBN 978-80-87062-01-2. Kč 890,00.
Velký anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2007. ISBN 978-80-7309-416-4. Kč 259,00.
Anglicko-český slovník pro zemědělce / František Mareček, Eva Pakárková, Jindra Janovská. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2006. ISBN 80-7084-557-0.
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0414-3.
Německo-český a česko-německý slovník. 4. vyd. Praha: Nakladatelství Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0411-2.
Zrádná slova v němčině / Věra Hoppnerová – Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-89-8. Kč 269,00.
Němčina pro soudní tlumočníky / Karel Rozsypal – 2. rozšíř. vyd. – Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-003-9. Kč 320,00.
Polsko-český a česko-polský slovník / Vladimír Uchytil. 1. vyd. Praha: Český klub, 2007. ISBN 978-80-86922-12-6.
Praktický slovník cizích slov / Karel Václavík ...[aj.]. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2007. ISBN -80-87021-63-7: Kč 169,00.
Valence českých adjektiv – 1. vyd. – Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-862-4. Kč 99,00.
Víceslovné předložky v současné češtině – 1. vyd. – Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7160-865-9. Kč 199,00.
Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem / Helena Bauerová – 5. vyd. – Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.ISBN 80-244-1474-0: Kč 101,00.
Slovník pomístních jmen v Čechách. II, B-Bau / pod vedením Jany Matúšové zpracovali Jitka Malenínská ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 168 s. ISBN 80-200-1461-6.
Česká a světová literatura v datech. [Díl] 4, Do roku 1800 / František Brož. 1. vyd. Brno: Host vydavatelství, 2006. ISBN 80-7294-209-3. Kč 299,00.
Výkladový slovník inovací / Petra Rydvalová. 1. vyd. Liberec: VÚTS, 2007. ISBN 978-80-903865-0-1.
Encyklopedie ekonomických a právních pojmů / Jana Petrželová. 1. vyd. Praha: Linde. Praha 1, 2007. ISBN 978-80-7201-643-3.
Atlas biologie člověka / Stanislav Trojan, Michal Schreiber. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství Scientia, 2007. ISBN 978-80-86960-11-1.
Lexikon očního lékařství: výkladový slovník / František Vlk, Eva Vlková, Šárka Pitrová. Brno: Vlk František, 2007. ISBN 978-80-239-8906-9. Kč 990,00.
Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů v CHKO Bílé Karpaty. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 2006. ISBN 80-903444-3-7.
Komentovaný seznam cévnatých rostlin Bílých Karpat / Jan Willem Jongepier, Ivana Jongepierová. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 2006. ISBN 80-903444-2-9.
Atlas rozšíření cévnatých rostlin v CHKO Bílé Karpaty / Jan Willem Jongepier, Vilém Pechanec. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 2006. ISBN 80-903444-1-0.
Atlas poškození polních plodin: metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. ISBN 80-7375-019-8. Kč 146,00.
Encyklopedie pícninářství / Jaromír Šantrůček ...[aj.]. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. ISBN 978-80-213-1605-8. Kč 150,00.
Lexikon zahrady: zahrada v otázkách a odpovědích / Renate Zeltner, Erno Zeltner. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Granit, 2007. ISBN 978-80-7296-055-2 (brož.). Kč 279,00.
Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek / Lukáš Abt. 1. vyd. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007. ISBN 978-80-239-8935-9.
Houbařský atlas / Josef Erhart, Marie Erharová. 5. vyd. České Budějovice: Erhart Josef, 2007. ISBN 978-80-239-8989-2.
Rybářský atlas [kartografický dokument]. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2007. ISBN 978-80-7011-942-6.
Encyklopedie hub a lišejníků / Vladimír Antonín. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. ISBB 80-2200-1476-4. Kč 425,00.
Moje první encyklopedie Larousse: co je to? 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1529-5.


JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha 2007 (Jiří Vedral. 1. vyd.):
Anglicko-český slovník automatizace. ISBN 978-80-7374-038-2.
Česko-anglický slovník jmen hub. ISBN 978-80-7374-035-1.
Česko-anglický slovník jmen nižších rostlin. ISBN 978-80-7374-036-8.
Česko-anglický slovník jmen plazů. ISBN 978-80-7374-034-4.
Česko-anglický stavební slovník. ISBN 978-80-7374-037-5.
Německo-český slovník subjaderná fyzika. ISBN 978-80-7374-039-9.
Švédsko-český biologický slovník. 2. vyd. ISBN 978-80-7374-042-9.


Slovart, Praha 2006 (edit. J. Pavel):
Ilustrovaný slovník anglicko-český. ISBN 80-7209-806-3. Kč 299,00.
Ilustrovaný slovník francouzsko-český. ISBN 80-7209-827-6. Kč 299,00.
Ilustrovaný slovník italsko-český. ISBN 80-7209-828-4. Kč 299,00.
Ilustrovaný slovník německo-český. ISBN 80-7209-829-2. Kč 299,00.
Ilustrovaný slovník španělsko-český. ISBN 80-7209-826-8. Kč 299,00.Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2006, 2007:
1000 automobilů / z něm. přel. M. Burianová, R, Kynčl. 1. vyd. ISBN 80-242-1733-3. Kč 599.00.
Lexikon malířství a grafiky / z něm. přel. D. Zbavitel. 1. vyd. ISBN 80-242 1576-1. Kč 1199,00.
Ptáci – Příroda v kostce / Colin Harrison, Alan Greensmith. 1. vyd. ISBN 80-242-1630-2. Kč 399,00.
Rostliny Středomoří – Příroda v kostce / David Burnie. 1. vyd. ISBN 80-242-1632-9. Kč 279,00.


Svojtka & Co. Praha, 2006, 2007:
Cizokrajní plazi. 1. vyd. ISBN 80-7352-451-1: Kč 99,00.
Cizokrajní ptáci. 1. vyd. ISBN 80-7352-453-8: Kč 99,00.
Exotičtí savci. 1. vyd. ISBN 80-7352-452-X: Kč 99,00.
Živočichové a rostliny evropského pobřeží. 1. vyd. ISBN 80-7352-252-7: Kč 399,00.
Velké šelmy. 1. vyd. ISBN 80-7352-454-6: Kč 99,00.


Rebo Productions CZ, Čestlice, 2006, 2007:
Encyklopedie válečných lodí: 1798-2006 / Chris Chant. 1. vyd. ISBN 978-80-7234-556-4: Kč 399,00.
Minerály: encyklopedie / Petr Korbel, Milan Novák. 3. vyd. ISBN 978-80-7234-666-0: Kč 399,00.
Bylinky: lexikon / Andrea Rausch, Brigitte Lotz. 2. vyd. ISBN 978-80-7234-735-3: Kč 249,00.
Divoká zvířata: encyklopedie / Esther Verhoef. 2. vyd. ISBN 978-80-7234-665-3: Kč 399,00.
Velká encyklopedie rybolovu. 1. vyd. ISBN 978-80-7234-826-8: Kč 998,00.


Český normalizační institut, Praha 2007
Seznam českých technických norem. Díl 1- 11, Třídy 01-99. 1. vyd.
Seznam českých technických norem. Sv. 13, Zrušené normy a návrhy norem. 1. vyd. ISBN 978-80-7283-237-8: Kč 228,00.
Seznam českých technických norem. Sv. 14, Převzaté normy a dokumenty. ISBN 978-80-7283-238-5: Kč 534,00.


Zdroj:
O. K. OHLÁŠENÉ KNIHY Národní agentuře ISBN v ČR a Knižní novinky. Bližší údaje možno získat přímo u jednotlivých nakladatelů nebo u knihkupců - k tomu slouží i uváděná čísla ISBN.
A. Šourková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).