Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2012

18.6 2015
Milé dámy, vážení páni,

ctení podporovatelia slovenskej odbornej terminológie elektronických komunikácií!

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumný ústav spojov, n. o. zverejnil nové aktualizované vydanie rezortnej terminologickej pomôcky z oblasti elektronických komunikácií

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2012
(anglicko-slovenský a slovensko-anglický), ISBN 978-80-969325-0-9


Rezortná terminologická pomôcka je rozšírená o vyše 1500 nových hesiel spracovaných v roku 2011.

Rezortnú terminologickú pomôcku si môžete otvoriť na známej adrese:
http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.as,
ktorá je prístupná napr. z hlavnej ponuky na stránke MDVRR SR (záložka Telekomunikácie), na stránke Telekomunikačného úradu SR (záložka Masmédiá – Základné informácie) alebo z hlavnej ponuky na stránke Výskumného ústavu spojov, n. o.

Dovoľte mi v mene zostavovateľov úprimne poďakovať za všetky formy príspevkov a pripomienok, ktoré podporili úspešné napredovanie prác v minulom roku.

Súčasne si Vás dovoľujeme už tradične požiadať o návrh okruhov tém slovenskej odbornej terminológie elektronických komunikácií, ktoré vyžadujú z Vášho pohľadu prednostné riešenie v roku 2012.Na ďalšiu spoluprácu sa teší a zostáva s úctou

Cyril Francisci,

za zostavovateľov

--------------------------

Ing. Cyril Francisci,
ved. Sekcie technickej normalizácie
tel: 048 4324 120
fax: 048 4324 124
cyril.francisci@vus.sk

Výskumný ústav spojov, n. o.
Národný sekretariát ETSI
http://www.vus.sk/
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).