Česko-anglický mluvník Lingea (Ing.Miroslav HEROLD, CSc.)

18.6 2015
Shodou okolností mi spolu s elektronickými slovníky nakladatelství Lingea přistála na stole i kniha Česko-anglický mluvník. Původně jsem o tištěné publikaci nechtěl vůbec psát, maje na paměti ono příslovečné: Ševče, drž se kopyta. Po zběžném prolistování mi to však nedalo a udělal jsem pár porovnání s elektronickými slovníky recenzovanými dříve. Zjištění bylo překvapivé: kniha je onou výjimkou z platného pravidla, že elektronické publikace jsou obvykle mnohem obsáhlejší.

Než přistoupím k celkovému hodnocení, jedna hádanka pro rodilé mluvčí angličtiny, či pro kabinové tlumočníky, tlumočící obecné texty: Jak byste přeložili(y) v češtině celkem běžnou frázi = zima se na domě podepsala (zrovna tak se může deštivé počasí podepsat na neúrodě švestek/obilí atp.). Když jsem uviděl EN překlad, spustil jsem všechny A-Č (Č-A) slovníky, které jsem v minulosti recenzoval:
-obě vydání A-Č (Č-A) J.Fronka = omlouvám se za zkrácenou citaci tohoto i následujících zdrojů;
-A-Č (Č-A) Hais-Hodek;
-Č-A Oplatek Software;
-Č-A Langsoft;
-Č-A Ilustrovaný slovník, Fraus;
-Č-A Lingea Lexicon 2002;
-Č-A WinGed 2000;
-Č-A překladové slovníky Prodict.

Rešerše přinesla (ne)očekávaný výsledek – ani jedna z výše uváděných a velmi obsáhlých databází na tuto českou sentenci nedávala přiměřenou odpověď.

Nebudu čtenáře už dále napínat. Řešení = Winter did a job on the house. Potvrzuje nepříliš často přiznávanou skutečnost, že i čeština má svoje idiomy, které jsou do druhého jazyka stěží dobře přeložitelné, pokud není k dispozici obrovský korpus sousloví nebo dokonce celých vět a správně přeložený.

Tento „špek“ bych s jízlivostí servíroval jako testovací text různým mega-agenturám, které se na webu inzerují s mottem = přeložíme cokoliv do 160 jazyků. Sklenici vody z vodovodu proti lahvi rumu, že v nadpoloviční většině by EN znění obsahovalo „subscribe to“ nebo „agree to“, což jsou nejčastější odpovědi z výše citovaných a renomovaných zdrojů.

Namísto dalšího rozboru předkládám jako výzvu pár českých úsloví, každodenně slyšených a používaných, s dotazem, jak byste přeložili(y) do angličtiny.

-být za vodou (finančně);
-užil si své;
-... nabízí se otázka: XXX ...;
-Ohledy jdou stranou.
-...jdu k němu jen na skok.

Kniha samozřejmě obsahuje vedle těchto jazykových kuriozit velké množství výukového materiálu – předložkové vazby, sousloví se slovesy atp. Tuto podstatnou část využijí a ocení studující.

Hodnocení

Pominu středně pokročilé a začínající studenty, které autoři publikace zmiňují jako cílovou skupinu uživatelů. Jim lze Mluvník skutečně doporučit k častému studiu. Ti nejsou členy JTP = alespoň v to naivně doufám. Tato kniha může, ale - vzhledem ke konečnému rozsahu danému 462 stranami - nemusí dát odpověď svědomitému profesionálnímu překladateli, který se trápí nad určitým v češtině běžným obratem, a není schopen s klasickými slovníky – ať už elektronickými, či tištěnými – přeložit výchozí větu tak, aby s ní byl vnitřně spokojen. Právě pro tyto svědomité kolegy je Mluvník zdrojem, jenž jim třeba jen párkrát do roka pomůže z bryndy.

A řešení na závěr: tato kniha se zrodila obrácením vybraných partií anglické databáze, respektive jazykového korpusu, který je součástí elektronického slovníku A-Č Lingea Platinum. Odpovědi na výše zmiňované lingvistické hádanky lze v něm snadno najít fulltextem.

Výrobce/poskytl:
LINGEA s.r.o., Palackého 35, Brno,
tel.: 541 233 160,
e-mail: info@lingea.cz,
Web: http://www.lingea.cz
Cena knihy včetně DPH: 199.- Kč.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).