ČEŠTINA NEJEN PRO ŠKOLÁKY (Ing. Miroslav HEROLD, CSc.)

18.6 2015
Novinka z nakladatelství Fraus Ilustrovaný školní slovník českého jazyka (dále jen ISSCJ) ve mně probudila zvědavost, jakým způsobem se autorský kolektiv podívá na slovní zásobu češtiny, respektive zda a jak ji dokáže přiblížit uživatelům školou povinným. Stěžejním srovnávacím dílem je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (dále jen SSC), který již dlouhá léta vydává nakladatelství Academia.Databáze

Databáze je v porovnání se SSC přibližně třetinová, rozsah cca 15 000 hesel, což při deklarované cílové skupině žáků 4. až 9. třídy je více než dostačující. Na rozdíl od SSC jsou šířeji rozvedeny gramatické údaje: SSC = kožešina, -y, ž. ISSCJ = kožešina, podst., 2. p. j. č. -y, rod žen., vzor žena.

Za podstatný přínos považuji přítomnost obrazové informace, která je zejména u slov mající více významů podstatná. Např. heslo rys (viz Obr. 2) vedle gramatických údajů uvádí i 2 fotografie (a) kočkovité šelmy, (b) technického výkresu. U jiných hesel jsou fotografie ilustrativní pro lepší pochopení. V tištěné verzi je fotek 700, elektronická verze jich přináší ještě o 250 více.

Vedle těchto fotek jsou ještě v elektronické verzi vstupy výkladové (viz Obr. 4), které již mají takřka encyklopedický charakter. Těchto okének je 160. Dá se předpokládat, že schopnost uživatelského rozhraní otevírat více knih najednou bude v budoucnu využita vydáním encyklopedie pro děti obdobné věkové kategorie. V angličtině má takovéto tituly např. nakladatelství Dorling Kindersley.Hry

Skoro stejně důležitá jako vlastní databáze je druhá polovina elektronické aplikace: Hry. Jsou rozděleny do 3 okruhů: (a) pro 4. a 5. třídu (viz Obr. 5), (b) pro 6. – 9. třídu (viz Obr. 6) a (c) pro 6. – 9. třídu (těžší) (viz Obr. 7). Gramatické jevy probírané v jednotlivých okruzích jsou zřejmé z fotografií výběrových obrazovek.


Způsob zpracování těchto her, nebo přesněji vyhodnocovaných testů, je velmi různorodý, aby udržel u počítače i neposedného žáčka. Luští se křížovky/roháčky, odkrývají se fotografie, správná odpověď spustí panáčka jedoucího přes obrazovku.

Uživatelské rozhraní

Základní ovládací okno ISSCJ (viz Obr. 2) je množinou funkcí i vzhledem evidentně dědicem programového schématu MultiBank Exploreru (MBE), který nakladatelství Fraus používá jako rozhraní pro své jazykové slovníky (viz např. recenzi N-Č ekonomického slovníku na webu JTP [http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-1289]).

Stejně jako v MBE má uživatel možnost z většího množství instalovaných knih otevírat jen vybrané a měnit pořadí jejich prohledávání. Má dále možnost si vytvářet větší množství uživatelských slovníků, v tomto případě ze slov, jejichž pravopis nebo význam okopíruje z jiného elektronického zdroje. Při zakládání uživatelského slovníku se projeví dědičnost po MBE, protože po zadání uživatelského hesla zapisujeme jeho text do kolonky Překlad. To je v případě výkladového slovníku nelogičnost.

Z hesel slovníku dodaného nebo i ze slovníku vlastních je možné vytvářet pojmenovaná témata. Např. vytvoříme téma Souhvězdí a do něho zařadíme postupně hesla Beran, Rak a Lev.

Okno s hrami má v levém horním rohu tři ikonky, šipkovou, „+“ a „-„. Šipková ikonka zvětší okno na maximum v dané obrazovce nebo zpět na minimum. Plus a minus zvětšují/zmenšují po krocích okno tak, aby se vešlo např. vedle okna otevřeného slovníku, když žáček při hře hodlá hledat pomoc v otevřeném slovníku.


Poznámky a připomínky

Testování probíhalo pod operačním systémem Windows XP. Je možné, že pod OS Windows VISTA nebo Windows 7 poznámka 1 a 2 neplatí.

1. Program je napsán poněkud neobvyklým stylem. Klasické aplikace se po stisknutí klávesové zkratky „Zobrazit plochu“ (Windows-M) všechny minimalizují, což umožní z plochy spouštět jinou aplikaci, okno ISSCJ se musí minimalizovat ručně. Platí jak pro prohlížeč slovníku, tak i okno her.

2. Zřejmě z podobných důvodů se aplikace chová odlišně i při pokusu o stažení obrazovky na ilustrace článku. Při psaní recenzí obvykle používám k tomuto účelu Faststone Image Viewer. Na ISSCJ nefungoval, zachytil jinou, pod ISSCJ spuštěnou aplikaci. Budiž, zkusil jsem tedy méně uživatelsky přívětivý systémový příkaz SHIFT+PRINT SCREEN. Výsledek byl ale shodný. Programátoři své dílo chrání před nežádoucím kopírováním grafiky. Proč, toť otázka. Jak vidno z průvodních obrázků, stačí postavit digitální fotoaparát na stativ a párkrát cvaknout. Je to samozřejmě pracnější, ale potenciálního lupiče grafiky to neodradí, recenzenta rozladí.

3. Dělení na slabiky – u hesel s dvojím pravopisem (např. s/z, i/y) je někdy toto dělení vypuštěno (např. u socialismus). V tištěné verzi, kde jsou obě slova vedle sebe to nevadí, protože dělení je evidentní z prvního slova. V elektronické to zarazí, protože socialismus naběhne do okna samostatně.

4. Fotografie souhvězdí (Rak, Beran) v tištěné podobě jsou tak tmavé, že polohy hvězd spíše hádáme než vidíme. V elektronické verzi je po zvětšení na obrazovce vše v pořádku.

5. Podobně u některých jiných fotek je v tištěné verzi dosti obtížné dostat příslušnou informaci. Např. u hesla šindel teprve zvětšení na obrazovce ozřejmí, o co vlastně na té střeše jde.

6. Pravděpodobně šotek = svízel, podst., 2. p. j. č. -e, rod muž. neživ., vzor stroj, 7. p. mn. č. svízeli (co působí nepříjemnosti; polní bylina). Nepříjemnosti působí svízel ženského rodu, rodu mužského je výhradně bylina = viz SSC.

7. Úsměvná je upoutávka na zadní straně knihy „genderová vyváženost hesláře“. Political correctness už vtrhla i do slovníků. Chvíli jsem brouzdal slovníkem, pilotka se samozřejmě našla, našla se i potápěčka, kterou nevede ani SSC, nicméně natěrači mohou být jen chlapci, přechýlený tvar slovník nezná.


Hodnocení


Slovník ISSCJ bude bezpochyby velmi populární školní pomůckou. Dnes již od nejnižších tříd se děti učí zacházet s počítačem, takže i mimo výuku češtiny si v odpoledních hodinách na počítačových kroužcích určitě rády zahrají češtinské hry.

Tento způsob hravé výuky se neobyčejně osvědčuje, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti s vnučkou, kterou angličtina s aplikací Talk to Me Kids (velký počet her trénujících slovíčka i gramatiku) neobyčejně baví.

Cena produktu je natolik lidová, že rodiče mající doma počítač tento produkt mohou zakoupit dětem i domů.

A na závěr jedna hádanka: Věta Věřím ti na slovo - „slovo“ je příslovečné určení čeho??? Asi nebudu daleko od pravdy, když odhadnu, že tak 20% profesionálních překladatelů dokončí testy pro pokročilý 6 – 9 ročník bez ztráty květinky. Čili elektronická verze není jen pro děti a vnoučata, ale i pro (pra)rodiče.


Cena vč. DPH = 399.- Kč (za knihu + CD).

Objednat lze = [objednavky@fraus.cz].

Další informace = http://ucebnice.fraus.cz/fraus-ilustrovany-skolni-slovnik-ceskeho-jazyka-cd-rom/.IMG-jpg-OB-ISSCJ-1.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-10.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-2.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-3.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-4.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-5.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-6.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-7.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-8.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-ISSCJ-9.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).