Přehled norem uplatňovaných při psaní odborného textu

18.6 2015
_ ČSN ISO 4 (01 0196) Informace a dokumentace: pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů.
ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace: transliterace cyrilice do latinky: slovanské a neslovanské jazyky.
ČSN ISO 214 (01 0148) Dokumentace: abstrakty pro publikace a dokumentaci.
ČSN ISO 690 (01 0197) Bibliografické citace: Obsah, forma, struktura.
ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.
ČSN ISO 832 (01 0149) Informace a dokumentace: bibliografický popis a citace: pravidla zkracování bibliografických termínů.
ČSN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vědeckých a technických zpráv (pro rozsáhlejší práce).
ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem.
ČSN ISO 215 (01 0147) Dokumentace: formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací.
ČSN ISO 999 (01 0192) Informace a dokumentace: zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků.
ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.
ČSN ISO 5127 (01 0162) Dokumentace a informace: slovník.
ČSN ISO 5966 (01 0172) Dokumentace: formální úprava vědeckých a technických zpráv.
ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: formální úprava disertací a podobných dokumentů.
ČSN ISO 2384 (01 0164) Formální úprava překladu.
ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší.
ČSN 01 0194 Referát a anotace.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).