Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost se zaměřením na problematiku Evropské unie a potřeby veřejn

18.6 2015
Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT (Rozvojový projekt MŠMT 2009 – CSM 47) řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie.

Z nabídky jednotlivých modulů:
- Technika mluveného projevu pro tlumočníky
- Paměťová cvičení
- Úvod do tlumočnické notace
- Úvod do konsekutivního tlumočení s notací
- Konsekutivní tlumočení s notací
- Simultánní tlumočení
- Úvod do ST do cizího jazyka (tzv. retour)
- ST do cizího jazyka (tzv. retour)
- ST s textem do češtiny
- ST s textem do cizího jazyka
- Tematické simulované konference
- Tlumočení filmů do češtiny

Veškeré další potřebné informace najdete na adrese:
http://linguaczv-public.ff.cuni.cz

Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Ústav translatologie FF UK Praha
Hybernská 3, 110 00 Praha 1
ivana.cenkova@ff.cuni.cz
hurnikov@ff.cuni.cz
tel.sekretariát ÚTRL: 221619512
fax sekretariát ÚTRL: 221619528
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).