Soutěž v překladových technologiích

18.6 2015
Dear colleaguesIt seems that not all associations were able to inform their members about the competition that was launched by our Translation Technology Committee on International Translation Day 2010. It has therefore been decided to extend the date for entries to be submitted. Please inform your members about this opportunity as soon as possible and encourage them to enter. Further information is contained in the announcement below.

Translation Technology CompetitionDo you use free software that makes your work more productive or more enjoyable? If so, please send a description of the software, how it benefits you as a translator, and how other translators can obtain a copy. Your name will be entered into a lucky draw organized by the FIT Translation Technology Committee. The information from all submissions will be made available to everyone. The winner will be featured on the FIT website, along with a brief professional profile.There is no cost to enter the contest. Entrants must belong to a FIT member association and must give the association’s name and their own contact information. The deadline for submitting entries is Friday, 4 February 2011. Entries must be sent in the body of an e-mail to FITtrantech@gmail.com. The winner will be announced later in the month.Help other translators and perhaps win a moment of glory for yourself!Alan Melby

Chair: FIT Translation Technology Committee=========================Chers collègues,Certaines associations n'ont pas encore pu informer leurs membres du concours du meilleur logiciel gratuit pour traducteurs, lancé à la dernière JMT par le Comité de technologie de traduction. La date limite d'envoi des propositions a donc été reportée au 4 février. Merci d'en informer vos membres le plus rapidement possible et de les encourager à y participer. Vous trouverez plus d'informations dans l'annonce ci-dessous.Concours de technologie de la traduction JMTUtilisez-vous un logiciel gratuit afin de rendre votre travail plus productif ou plus agréable ? Dans l’affirmative, veuillez nous envoyer une description du logiciel, de ses avantages et de la façon dont les autres traducteurs peuvent l’obtenir. Vous serez inscrit à un tirage organisé par le Comité de technologie de la traduction de la FIT. Tous les renseignements soumis seront accessibles à tout le monde. Le gagnant du concours verra son profil professionnel affiché sur le site web de la FIT.La participation au concours est gratuite. Les participants doivent appartenir à une association membre de la FIT et préciser le nom de l’association et leurs propres coordonnées. Les inscriptions pour le concours doivent être envoyées au plus tard le vendredi 4 février 2011 dans le corps d’un courriel à FITtrantech@gmail.com. Le nom du gagnant sera annoncé plus tard en février 2011.Aidez d’autres traducteurs et courez la chance de vous retrouver à l’honneur !Alan Melby

Président : Comité de technologie de la traduction FIT
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).