Belgie - Kurzy právnického jazyka pořádané CBTIP

18.6 2015
Kolegové z belgické organizace Chambre Belge des Traducteurs, Interpretes et Philologues pořádají v tomto roce vyhlášené

krátké kurzy právní terminologie LinguaJuris

{{24. až 28. ledna 2011 v Bruselu ve francouzštině
23. až 27. května 2011 v Gentu v nizozemštině

Kurzovné činí 400 EUR, členové CBTIP platí 340 EUR}}.

(Vzhledem k členství obou organizací ve FIT, je pravděpodobné, že členové JTP dostanou stejnou slevu jako členové CBTIP.)

-------------------------------

Dále pak se CBTIP chystá uspořádat večerní celoroční certifikační kurz pro soudní tlumočníky, zřejmě podobný dvousemetrálním kurzům JURIDICUM pro tlumočníky a překladatelel právní terminologie na Právnické fakultě UK v Praze.

{{Kurz se má skládat z modulů - 1. modul všeobecný, 2. modul tlumočnický a 3. modul překladatelský.

Předpokládaná cena za 1.+ 2. nebo 3. modul 900 EUR, pro členy 765 EUR
další modul, 400 EUR, pro členy 340 EUR.}}

V tomto případě je výchozím jazykem francouzština. Moduly 2 a 3 se zaměřují na převod mezi francouzštinou, nizozemštinou a němčinou.

V přílohách naleznete přihlášku, program a vše ostatní, co jsme od kolegů obdrželi.

----------------------------------

Případní zájemci o oba kurzy se mohou hlásit nebo informovat na adrese info@linguajuris.org, případně požádat o podklady nebo informace v nizozemštině.
IMG-doc-Certificat_LJ_2010_12_23.doc -  Stáhnout Online otevřít
IMG-doc-Certificat_LJ_organigram_FR_.doc -  Stáhnout Online otevřít
IMG-doc-Inscription_Certificat_FR_2011.doc -  Stáhnout Online otevřít
IMG-doc-INVITATION_prochaines_formations_LinguaJuris_EXT_FR.doc -  Stáhnout Online otevřít
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).