JERONÝMOVY DNY 2018

JERONÝMOVY DNY 2018
14.10 2018

JERONÝMOVY DNY 2018 JSOU JIŽ ZA NÁMI,
ALE MŮŽETE SE K NIM VRÁTIT STAŽENÍM
NĚKOLIKA PREZENTACÍ ZDE:


http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu


Pátek 2. a sobota 3. listopadu 2018.
K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady
Evropské komise (DGT) v Praze,
Ústavem translatologie FF UK v Praze,
Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT,
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST)
a Obcí překladatelů (OP).

Páteční program najdete ZDE
Páteční vystoupení přednesená v angličtině budou simultánně tlumočena do češtiny.

Sobotní program ZDE

Změna programu vyhrazena.

Na páteční i sobotní program je vstup zdarma, není nutno se předem registrovat. 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).