Od teď jsme pijavice všichni (překladatelé nejsou kmotrovské mafie!)

18.6 2015
19. 03. 2013 - EB

Týden poté, co Miloš Zeman pohovořil o kmotrovských mafiích parazitujících na těle české společnosti a vysávajích její krev, konstatoval stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek, že živnostníci parazitují na zaměstnancích, protože platí nižší sociální odvody. Kdyby byl Mládek vážil svá slova a řekl, že se tak chovají živnostníci někteří, těžko by se s ním dalo nesouhlasit. Pro mnoho lidí s vysokými příjmy – i některé kmotříčky – jsou živnostenské listy jen další nástroj, s jehož pomocí si optimalizují daně. Stejně využívají offshorové společnosti nebo licenční smlouvy mezi propojenými firmami. Omezit tuto funkci živnostenských listů je legitimní politické rozhodnutí, které by popudilo jen málo voličů. Ale házet do jednoho pytle malé živnostníky, kteří se finančně sotva drží nad vodou, se zmíněnými oportunisty, koncept pijavic vyprazdňuje. Výrobci dveří a překladatelé nejsou kmotrovské mafie, které měl Zeman na mysli.

****************************

Převzato s dovolením z:
www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-03-19

anglickou verzi najdete zde:
www.fsfinalword.com/data/FW130319.pdf
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).