REFLEXE

18.6 2015
{Po skončení letošních Jeronýmových dnů jsme obdrželi zajímavou reflexi od našeho nového člena Jiřího Lonského. Některá nedorozumění jsme si již vysvětlili (jako třeba s tou registrací, která se ve skutečnosti týkala jen olomouckých studentů), ale celkově oceňujeme, jakou práci si pan kolega s tímto materiálem dal a domníváme se, že právě teď, kdy ještě všichni mají Jeronýma čerstvě v paměti, je vhodná chvíle zamyslet se, co bylo dobré, co by se mělo příště změnit, jakou strukturu by kdo preferoval, jaké téma postrádáte, co by se mělo změnit technicky, atd. a právě k takovémuto zamyšlení je níže uvedený materiál skvělým základem.
Jistěže nám některé americké nápady mohou připadat v našich podmínkách nepřiměřené, ale na druhou stranu jedině nezatížený svěží pohled nám může pomoci posunout se dál.

K tomuto článku je otevřená diskuse. Neváhejte a zapojte se. Vaše názory nás zajímají!}

-------------------------------------

Vážené kolegyně a kolegové,

Rád bych nabídl vám i vedení JTP reflexi na nedávné Jeronýmovy dny z pohledu člověka, který se během 20 let života v USA zúčastnil bezpočtu konferencí, kongresů, výročních schůzí a shromáždění.

Předesílám, že jsem byl příjemně překvapen celkovou úrovní příspěvků – ty z přednášek/kurzů které jsem shlédl, byly zajímavé, informativní, dobře přednesené, a často i zábavné. Pozoruhodná byla i vysoká účast studentů vysokých škol.

Rezervy:

1) Registrace: sám jsem se nakonec vůbec nezaregistroval, protože registrační stůl nebyl podle mého soudu dobře označen – prostě jsem ho nikde neviděl. To, že činovníci JTP (?) - lidé s „plackami“ - viz níže – procházeli aspoň některými z úvodních pátečních přednášek, a vyzývali účastníky k dodatečné registraci, zřejmě potvrzuje, že jsem v tomhle asi nebyl sám…

2) Jmenovky: mezi účastníky sice bylo vidět tu a tam osobu s „plackou“ s logem JTP, ale nijak nebylo zřejmé, jestli jde o pořadatele, nebo členy JTP obecně; navíc na plackách bylo dost místa pro jméno i funkci v JTP – bohužel nevyužitého. S mnohými, které znám jen jménem přes e-komunikace a webové stránky, bych byl rád promluvil nebo jim poděkoval – a takto se to samozřejmě nemohlo stát. Navíc by se podobná akce v USA neobešla bez nálepek typu „Hello, my name is“, pro všechny účastníky, kam by člověk dopsal nejen jméno, ale třeba i firmu, pro kterou pracuje, nebo svou profesi, pokud je freelance, popř. které školy je studentem. V takto opatřeném davu lze snadno oslovit kolegy, s nimiž mám společné zájmy, nebo které bych rád zařadil do svých profesionálních sítí, atd… Možná jsme v Česku uzavřenější, a toto není ve zvyku, ale stojí za úvahu, jestli tenhle zvyk není třeba pěstovat. Chvílemi jsem měl až dojem, že jde o akci nějakého tajného spolku, a myslím si, že díky té anonymitě bylo hodně z potenciálu Jeronýmových dní pro networking (a také pro získání budoucích členů z řad oněch davů studentů) trestuhodně promrháno.

3) Úvodní řeč/krátká přednáška (keynote speech/lecture). Výroční akce významem podobné Jeronýmovým dnům typicky zahrnují řeč, přednesenou většinou veličinou mimo vlastní obor (tj. v našem případě tlumočnictví/překladatelství), která ale má k oboru nějaký vztah. Téma řeči často tkví v předmětu rámcového zaměření dané konference. Pro letošní Jeronýmovy dny, vzhledem k řadě příspěvků týkajících se strojového překladu, CAT nástrojů apod, by byl jedním z ideálních řečníků třeba některý z členů týmu MatFyz fakulty UK, který – jak jsem se dozvěděl na jedné z přednášek – se úspěšně účastní výzkumu a vývoje systémů strojového překladu na evropské, ne-li světové úrovni. Škoda. Tento řečník by navíc mohl být uveden krátkým projevem předsedajícího JTP, který by sloužil zároveň k přivítání účastníků, a mohl být i stručným ohlédnutím za uplynulým rokem od minulých Jeronýmových dní.

4) Co se týče programu, byl zajímavý, ale trochu „rozevlátý“, jakkoli souhlasím, že během jediného víkendu nejde pokrýt vše důležité. To mě vede zpět k myšlence na tématické zaměření: Pokud by bylo vybráno a včas oznámeno, nesešel by se větší počet referátů v dané oblasti, a nedošlo by potom k důkladnějšímu pokrytí tématu?

5) Osobně bych byl uvítal příspěvek na téma „Marketing zaměřený na přímého klienta“ – a myslím, že bych nebyl sám; v několika komentářích z pléna jsem slyšel zaznívat nespokojenost s tím, jak profese lidem jde, potažmo se způsobem, jakým se s námi snaží jednat agentury – a právě soustředění na získání přímých klientů by mohlo v tomto směru pomoci. Teď ale musím přiznat, že nevím, jakým způsobem se vůbec příspěvky pro Jeronýmovy dny navrhují či vybírají, takže mou poznámku prosím neberte jako kritiku. Nicméně při pohledu na program, do něhož byly zařazeny i příspěvky s velmi úzkou specializací je třeba se otázat, jestli neexistují závažná témata, na jejichž pokrytí by byl širší obecný zájem – a popřípadě jak tato témata zjistit. (Anketa?)

6) Připadlo mi nepatřičné, že se za obecným názvem „Převod textu do editovatelné polohy“ skrývala nepokrytá marketingová prezentace jediného výrobku (ABBYY Reader verze 11). Pokud je něco takového vůbec přípustné, pak by A) dotyčná firma měla za tuto příležitost JTP řádně zaplatit a B) účastníci konference by měli být v programu přesně informováni, oč jde (minimálně v podtitulku k názvu příspěvku).

7) Závěrem bych chtěl poznamenat, že jsem se samozřejmě nedokázal zúčastnit zdaleka všech příspěvků, a proto je můj pohled na letošní Jeronýmovy dny přinejlepším částečný, a samozřejmě subjektivní. Jak jsem již uvedl na začátku, celkově jsem byl nadšený a tímto chci vyjádřit svůj dík všem, kdo se na přípravě a provedení Jeronýmových dnů 2013 podíleli.

Jiří Lonský
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).