Základní bibliografie ke konsekutivnímu tlumočení (výběr)

18.6 2015
ALLIONI, Sergio (1998). Elementi di grammatica per l'interpretazione consecutiva. Trieste: SERT.

BOWEN, D & M. (1984). Steps to Consecutive Interpretation. Washington D.C.: Pen&Booth Publ.

GILE. Daniel (1995a). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translators Training. Amsterdam/Philadelphia: J.Benjamins Publishing, Translation Library vol. 8.

GILE, Daniel (1995b). Fidelity assessment in consecutive interpretation: an experiment. In: Target, Special Issue, Interpreting Research, 7:1, s. 151-164.

HERBERT, Jean (1952). The interpreters handbook (how to become a conference interpreter), Genève: Librairie de l'Université Georg. Vyšlo též francouzsky: Manuel de l'interprète: comment on devient l'interprète de conférence. Existuje rovněž Š a N.

ILG, Gérard (1988). La prise de notes en interprétation consécutive. In: Parallèles, č. 9, s. 9-13.

ILG, Gérard, LAMBERT, Sylvie (1996). Teaching consecutive interpreting. In: Interpreting (International Journal of research and practice in interpreting). Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins Publishing, s. 66-99.

JANKOVIČOVÁ, Milada (1990). K metodike výučby konzekutívneho tlmočenia. In: Philologica XXXVII/1987, Zborník Filozofickej fakulty, Bratislava: SPN, s.33-37.

JONES, Roderick (1998). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

KENÍŽ, Aloiz (1980). Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia (skripta). Bratislava: FF UK.

KRUŠINA, Alois (1971). Tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení. In: Ad Notam, č.4,8,9,12.

MATYSSEK, Hans (1989). Handbuch der Notizentechnik fur Dolmetscher: ein Weg zur sprachunabhangingen Notation. Heidelberg: J.Gross.

MINJAR-BĚLORUČEV, R.K. (1969). Posledovatelnyj perevod. Moskva: Vojennoje izdatělstvo.

MINJAR-BĚLORUČEV, R.K. (1997). Zapisi v posledovatelnom perevode. Moskva: Stella.

MINJAR-BĚLORUČEV, R.K. (1999). Kak stať perevodčikom? Moskva: Gotika.

MONACELLI, Claudia (1999). Messaggi in codice. Milano: Franco Angeli.

ROZAN, J.F. (1956). La prise de notes en interprétation consécutive. Genève: Librairie de l'Université Georg.

SELESKOVITCH, Danica (1975). Langage, langues et mémoire (étude de la prise de notes en interprétation consécutive). Paris: Lettres modernes Minard.

THIERY, Christopher (1981). L'enseignement de la prise de notes en interprétation consécutive: un faux problème? In. L'enseignement de l'interprétation et de la traduction. J.Delisle (ed.), Cahiers de traductologie n.4, Ottawa: Editions de l'Université d'Ottawa.

TORREZ DIAZ, Maria Grazia (1998). Manual de interpretacion consecutiva y simultanea. (Elementos Auxiliares de Clase n. 65). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Malaga.

VAN HOOF, Henry (1962). Théorie et pratique de l'interprétation. Mnichov: Hueber.

vybrané články z časopisů: META, Babel, The Interpreters' Newsletter, Multilingua, Target, ELA, Fremdsprachen, Language International, Ad Notam, Language and Speech, Cizí jazyky ve škole, Tetradi perevodčika, Parallèles, ToP(tlumočení-překlad), Interpreting, Hermes, FORUM, apod.

Sestavila Ivana Čeňková
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

XXV. ČESKO-NĚMECKÝ terminologický seminář

Datum konání: 04.11 2021
(nejen) pro soudní překladatele a soudní tlumočníky, který se bude konat ve dnech 4. až 7. listopadu 2021 v hotelu Ibis, Univerzitní 65, Plzeň
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).