Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě EU

18.6 2015
Dovolujeme si Vám oznámit, že Úřad vlády ČR zveřejnil Terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě EU.
Databáze obsahuje cizojazyčné názvosloví české státní správy zahrnující především názvy úřadů, jejich vnitřních organizačních jednotek, označení pracovního zařazení zaměstnanců, základních agend resortů atd. Terminologie je k dispozici v češtině, angličtině, francouzštině a s ohledem na úzké kontakty v některých oblastech státní správy také v němčině. Za obsahovou správnost a průběžnou aktualizaci databáze odpovídá interní tým překladatelů Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ČR.

Databáze je přístupná z internetové stránky vlády České republiky www.vlada.cz/cs/eu/default.html - rubriky vpravo).
Odkaz na databázi je umístěn i na stránkách Euroskopu www.euroskop.cz
a Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu www.mzv.cz/wwwo/?zu=representation.brussels.
Po předchozí instalaci programu Java (ke stažení např. na
www.java.com/en/download/manual.jsp) lze s databází pracovat přímo na internetu.
Další odkaz na databázi bude rovněž k dispozici na oficiální webové stránce českého předsednictví www.eu2009.cz, která bude spuštěna na podzim 2008.

Na vytvoření jednotné cizojazyčné terminologie české státní správy se podíleli jazykoví odborníci – překladatelé, včetně rodilých mluvčích znalých reálií české státní správy, spolu s odborníky na organizační strukturu české státní správy, jednotlivými ministerstvy ČR a v neposlední řadě též programátory Úřadu vlády ČR. V prvotní fázi proběhla též konzultace na téma podobných projektů s předchozími předsednickými zeměmi, např. Finskem či Slovinskem.

V současné chvíli obsahuje databáze přibližně 1100 výrazů, mezi nimiž jde vyhledávat pomocí fulltextu. Během přípravné fáze a v průběhu samotného předsednictví bude dále rozšiřována o nové glosáře, obsahově související s předsednictvím a jeho aktuálními tématy.

Všem, kteří se na vytváření databáze podíleli, srdečně děkujeme a doufáme, že Vám bude k užitku ve Vašem profesním působení.

Za překladatelský tým

Daniela Mrázová
Odbor komunikace
Tel.: +420 220 14 3744
Fax: +420 220 14 3790
E-mail: terminologie@eu2009.cz

Úřad vlády ČR / Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
Office of the Government of the Czech Republic / Czech EU Presidency Section
Janovského 2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

XXV. ČESKO-NĚMECKÝ terminologický seminář

Datum konání: 04.11 2021
(nejen) pro soudní překladatele a soudní tlumočníky, který se bude konat ve dnech 4. až 7. listopadu 2021 v hotelu Ibis, Univerzitní 65, Plzeň
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).