IATE - nová terminologická pomůcka

18.6 2015
IATE - konsolidovaná terminologie (kompendium terminologie) databází evropských institucí - je nyní dostupná online na http://iate.europa.eu.

IATE tak nahrazuje původní oblíbenou databázi Eurodicautom, původně Dicautom, průkopnickou terminologickou banku Evropské komise z roku 1975. Ta byla od roku 1980 přístupná online v rámci Komise. Jak se Evropské společenství zvětšovalo, banka se rozrostla ze šesti na sedm, devět a nakonec 11 jazyků.

Nová databáze konsoliduje Eurodicautom s terminologickými bankami všech ostatní institucí a několika dalších orgánů EU. Přijala novou technologii a její kapacita zvládá více než 24 oficiálních jazyků rozšířené EU.

Po mnoho let byl za Eurodicautom odpovědný Jacques Goetschalckx, jeden z nejdéle sloužících spolupracovníků FITu. Evropští překladatelé nemohou nikdy být dost vděční Jacquovi, jeho pokračovatelům Palomě Hoffmann, Veviovi Romero, Hubertovi Paesmansovi a Josepu Bonetovi a celému týmu za jejich dlouholetou obětavou práci a za jejich prozíravost, se kterou převedli Eurodicautom do webového formátu a zpřístupnili ji tak celému světu.
Andrew Evans
Organizační výbor FITu

-------------------------------

V Bruselu dne 28. června 2007
Jednotná terminologická databáze Evropské unie zpřístupněna veřejnosti
Evropský komisař Leonard Orban společně s místopředsedou Evropského parlamentu Martínezem Martínezem 28. června 2007 oficiálně zpřístupnili veřejnosti terminologickou databázi Evropské unie, známou pod zkratkou IATE.
Tato mnohojazyčná terminologická databáze umožňuje uživateli hledat určitý termín ve výchozím jazyce a najít jeho protějšek v jednom nebo ve více zvolených jazycích. V současnosti obsahuje nejen 8,7 milionu termínů, ale také 500 000 zkratek a 100 000 slovních spojení a pokrývá všech 23 úředních jazyků EU. Počet termínů se v každém jazyce liší, především v závislosti na tom, jak dlouho byl daný jazyk úředním jazykem EU. Dlouhodobým cílem je dosáhnout stejné obsahové hodnoty pro všechny úřední jazyky.
Termíny v databázi doplňují a aktualizují překladatelé v institucích EU. Ve schvalovacím postupu je termínu přiřazen stupeň spolehlivosti. U termínů, jejichž spolehlivost nebyla ještě ověřena, je uvedeno číslo 1. Na vývoji a údržbě IATE se podílejí Evropský parlament, Rada, Komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská investiční banka, Evropská centrální banka a Překladatelské středisko.
Databáze je určena všem, kdo z různých důvodů potřebují zdroj termínů z oblastí činnosti Evropské unie. Celkové náklady na vývoj této databáze v letech 1999 až 2003 byly 1,41 milionu EUR. Roční náklady na údržbu v roce 2007 činí 627 000 EUR. Tyto náklady jsou hrazeny z rozpočtů všech zúčastněných institucí EU.

Další informace:
Databáze IATE: http://iate.europa.eu
Jazyky v EU: http://europa.eu/languages/
GŘ pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).