DESATERO SLOVNÍKÁŘOVO

18.6 2015
(1) Slovník do cílového jazyka má dělat kvalifikovaný rodilý
mluvčí.

(2) Žádný slovník není úplný, jde vždy o výběr. Ten však
nesmí být ledajaký.

(3) Slovník má být v konečné podobě na jiných zdrojích
informace nezávislý, i když se implicitně a jako předchozí
znalost obvykle předpokládají (ideální je vycházet z
existujících popisů obou jazyků).

(4) Nepřeložitelnost neexistuje, existuje jen omezená
znalost slovníkáře: problémy se neházejí pod stůl, ale řeší dobrým příkladem a kontextem, když je nelze zobecnit jako
význam.

(5) Žádný slovník není bez chyb. Slovník je umění možného.

(6) Slovu neodpovídá slovo, ale heslu heslo s celým aparátem a vztahy.

(7) Ekvivalent je především sémanticko funkční, založený na aproximativní identitě úzu i systémové příslušnosti toho, co
se srovnává v obou jazycích. Skutečný úzus lze zjistit jen
studiem typické kolokability.

(8) Heslo a jeho informace má vyhovět potřebě uživatele a
povaze sledovaného jazyka, a proto může být svou povahou jak
nadslovní, tak podslovní. Je v průsečíku relevantních
vztahů paradigmatických a syntagmatických.

(9) Slovník je přítel, a ne učeně odpudivý povýšenec či
podvodník: přes velkou sumu vloženého umu a znalostí musí
vycházet vstříc, a ne mást či jen rozmarně napovídat,
nakusovat.

(10) Lepší jeden slovník než deset gramatik, je li dobře
udělán.


Převzato z článku Františka Čermáka Dvoujazyčný slovník a korpus: některé poznámky.
Celý jej najdete na http://ucnk.ff.cuni.cz/doc/korplex.rtf

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

XXV. ČESKO-NĚMECKÝ terminologický seminář

Datum konání: 04.11 2021
(nejen) pro soudní překladatele a soudní tlumočníky, který se bude konat ve dnech 4. až 7. listopadu 2021 v hotelu Ibis, Univerzitní 65, Plzeň
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).