10 let Klubu kultury překladu ve faktech a číslech

18.6 2015
Klub kultury překladu založil v srpnu roku 1994 PhDr. Miloslav Uličný při Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se souhlasem a s podporou jeho ředitelky PhDr. Zuzany Jettmarové, B. A. Spolupracovníkem při výběru pořadů byl Petr Kautský z JTP, který též tiskl propagační materiály Klubu a obstarával mu publicitu na internetu a v dalších médiích. Klub kultury překladu původně sídlil v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Hybernská 3), ale od podzimu roku 1997 mu JTP poskytuje místnost v K-centru na Senovážném náměstí 23 v Praze 1.

Klub se dále opírá o spolupráci s Obcí překladatelů, zvláště s její předsedkyní PhDr. Hanou Linhartovou, tajemnicí Jarmilou Zelenkovou a redakcí Zpráv Obce překladatelů (v současné době s jejími redaktory Šimonem Pellarem a Janem Zelenkou).

Při oblíbeném slosování číslovaných vstupenek (přidělovaných zdarma) bylo za 10 let v tombole rozdáno odhadem 800 knih, odborných časopisů, disket, vstupenek a jiných kvalitních výher. Do roku 2000 byla průměrná návštěvnost 30 účastníků na jednu akci, postupně se však snižovala až na dnešní polovinu.

V Klubu kultury překladu přednášelo a besedovalo během 10 let jeho činnosti celkem 87 odborníků (někteří opakovaně) z oblasti překladu beletrie, dramatu, filmových dialogů, teorie, dějin, kritiky a didaktiky překladu, i z různých disciplin odborného překladu, tlumočení a průvodcování.

Seznam 60 přednášejících v prvních šesti ročnících (do konce kalendářního roku 2000) jsme již jednou otiskli ve Zprávách Obce překladatelů a v časopise ToP. Nyní ho doplňujeme o dalších 27 jmen, která uvádíme bez akademických titulů.

-----

Akademický rok 1994/1995

Jaromír Slomek/Ondřej Pfeffer (Redakční praxe s překlady)

Hana Kofránková/Libor Dvořák (Drama a verš v rozhlase /Funkce ruské literatury v českém kontextu 80. let)

Eduard Hodoušek/Šárka Grauová (Nakladatelská redakce překladů)

Pavlína Kubíková/Pavel Dominik (České titulky a český dabing)

Hana Burešová/Štěpán Otčenášek (O překládání dramat)

Miloslav Uličný (O překládání poezie)

Petr Kautský/Karel Rozsypal (Tlumočení pro VIP / Soudní tlumočnictví)

1995/1996

Milan Dvořák (Překlad písňových textů)

Jarmila Emmerová (Překladatel a pedagog)

Alena Morávková/Zdenka Bergrová (Překlady ruských dramat / Překlady ruské poezie)

Blanka Stárková/Rudolf Matys (Překlad v rozhlase)

Miroslav Herold/Michael Květoň (Překlad a počítač)

J. Emmerová, F. Fröhlich, M. Uličný, A. Rády, E. Hodoušek (Kulatý stůl o přípravě slovníku překladatelů)

Alena Poledňáková (Zahraniční filmy na obrazovce)

1996/1997

Martin Kadeřávek (Překlad očima studenta K.)

Viktor Janiš/Jan Kantůrek (Typologie špatných překladů)

Blanka Knotková (Situační kontext překladatele)

Václav Huňáček (Cizojazyčné průvodcování)

Miloslav Uličný (Cizojazyčné vsuvky v českých textech)

Jiří Josek (Dabování a titulkování Shakespearových her v TV)

Ivana Čeňková (Teorie a praxe tlumočení)

1997/1998

Josip Kleczek (Astronomický slovník)

Anežka Charvátová (Rétoričnost románských jazyků)

Naďa Abdallaová (Organizace překladů oficiálních dokumentů)

Ĺubomír Feldek (Nový slovenský preklad Cyrana)

Ladislav Čejchan / Dana Hábová / Pavel Dominik (Dabing, podtitulkování a simultánní tlumočení v ČT)

Pavla Lidmilová (Překlad fragmentárního díla F. Pessoy)

Luba a Rudolf Pellarovi (Beseda v rámci akce Obce překladatelů)

1998/1999

Patrik Corness (Chyby při překladu do angličtiny)

František Fröhlich (O překladu dramat)

Miloslav Uličný (Shakespearovy sonety v češtině, španělštině a italštině)

Dušan Zbavitel (Překlad forem indické literatury)

Otto Pacholík (Překladatel a Internet)

Ján Vilikovský (Michal Bosý a Shakespeare)

1999/2000

Braňo Hochel (Kritika prekladu v praxi)

Jiří Pechar (O překládání poezie)

Dana Hábová (Titulkování, dabing a simultánní překlad filmů)

Ivana Svobodová (Překladatel a kodifikovaná čeština)

Petr Dvořáček (Pravidla pravopisu - rádce, či zrádce?)

Vlasta Křečková/Marie Matulíková (Terminologické súbory, terminológia na Internetu)

Ewald Osers (Je literární překladatel ohrožený druh?)

2000/2001

Vladislav Čejchan/Ivan Žáček (Překlad a úprava filmových dialogů pro dabing)

Olga Uličná (Tři moderní překlady Puškinova Evžena Oněgina)

Stanislava Kellnerová/ Jiří Smolař (Autorská práva a nový autorský zákon)

Josef Forbelský (Význam latinského základu pro překlad z románských jazyků)

Vlasta Křečková (Metodológia tvorby terminologických súborov II)

Šárka Valverde (Výuka a praxe konferenčního tlumočení)

2001/2002

Silke Klein (Vychováváme si vlastní konkurenci?)

Jana Boxbergerová (Překladatelka mezi Paříží a Prahou)

Dely Serrano (Mladí vpřed a staří na svá místa!)

Ludmila Mešková (Problémy s prekladom ekonomických termínov)

Jovanka Šotolová (Zahraniční literatura na Internetu)

Iva Doležalová (Dějiny a kritika překladu v diplomové práci)

Miloslav Uličný (Šedesát je dvakrát třicet - autorský večer ve spolupráci s PEN-klubem)
{{{
2002/2003}}}

Vladislav Čejchan/Ivan Žáček (Dobrý dabing a Cena Františka Filipovského)

Daniela Laudani (Vývoj prekladatelského myslenia v Taliansku)

Eva Kalivodová (Je gender spolutvůrcem textu a jeho překladu?)

Miloslav Uličný (O dějinách překladu a slovníku hispanistů)

Jaroslava Jindrová (Jak se obrací překladový slovník)

2003/2004

Alena Ďuricová (Význam nemeckého právneho jazyka pro preklad)

Ivan Žáček a hosté (Dobrý dabing a co k němu patří)

Zuzana Šťastná/Stanislav Rubáš (Seminář mladých anglistů jako překladatelská dílna)

Jan Mattuš (Překládání a nakládání v Brně)

Claudio Poeta (Lexikografie pro překladatele)

-----
S ohledem na stále větší náročnost zajišťování aktivit KKP i trvale klesající návštěvnosti přednášek a besed se organizátoři rozhodli zredukovat program Klubu z dřívějších 6 až 7 akcí v jednom akademickém roce na příležitostné přednášky podle nabídky a zájmu odborníků. Pravděpodobně se tedy bude konat jedna přednáška v průběhu jednoho semestru, přičemž propagace v odborných zpravodajích, v tisku a na internetu bude zahájena vždy 3-4 týdny před oznámenou akcí.

Miloslav Uličný

Komentáře

2rand[0,1,1]

9.7 2017

8HOz7h http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

2rand[0,1,1]

9.7 2017

NhGTfD <a href="http://flytdalicmkd.com/">flytdalicmkd</a>, [url=http://bsmipuatohls.com/]bsmipuatohls[/url], [link=http://uahiysrgzezs.com/]uahiysrgzezs[/link], http://xmdchqnavest.com/

Přidat komentář

Akce

XXV. ČESKO-NĚMECKÝ terminologický seminář

Datum konání: 04.11 2021
(nejen) pro soudní překladatele a soudní tlumočníky, který se bude konat ve dnech 4. až 7. listopadu 2021 v hotelu Ibis, Univerzitní 65, Plzeň
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).