Překladová paměť DGT rozšířena o nové segmenty

01.4 2016
Aktualizovaná verze 2016 překladové paměti DGT (DGT Translation Memory, DGT-TM) je nyní k dispozici ke stažení na stránce: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory.

DGT-TM tvoří součást překladové paměti evropských institucí vytvořené z „Acquis Communautaire“ pro všech 24 úředních jazyků EU. Jde o produkt Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT); distributorem je pak Společné výzkumné středisko (JRC).

Překladové paměti jsou zarovnané větné segmenty z manuálně vytvořených překladů. Lze je nahrát do CAT softwaru a využívat při překladatelské práci. Jedná se o rozsáhlý paralelní korpus v elektronické podobě, proto jej lze využít i v počítačové lingvistice, pro účely statistického strojového překladu či k tvorbě vícejazyčných slovníků.

Letošní aktualizací DGT-TM-2016 se paměť rozšiřuje o 11 milionů překladových jednotek (184 milionů slov). Na každý jazyk tak připadá přibližně 480 tisíc nových překladových jednotek. Celkově tak paměť tvoří 100 milionů překladových jednotek.

Více informací o zdrojích jazykových technologií zde: https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).