Pravidla pro psaní zpráv do diskusních skupin

18.6 2015
Vítáme vás mezi členy diskusních skupin JTP. Snažíme se, aby skupiny fungovaly co nejefektivněji a staly se užitečným komunikačním nástrojem pro každého zúčastněného překladatele. Pro tento účel navrhujeme dodržovat následující pravidla:

· Při psaní zpráv používat pouze formát „prostý text“ (ne HTML).

· Zprávy odesílat bez příloh. Případné přílohy jsou automaticky zablokovány.

· Zprávy psát bez diakritických znamének, které mohou deformovat text při čtení zpráv přímo na webových stránkách skupiny a způsobovat problémy kolegům v zahraničí.

· V předmětu zprávy označit druh dotazu/informace podle níže uvedené tabulky. Správně uvedený předmět umožňuje úspěšně nastavit filtry pro přijatou poštu pomocí funkce „pravidla pro zprávy“. Velmi to ocení především kolegové, kteří jsou zapsáni do více skupin a přijímají velký objem zpráv – dodržování pravidel pro správné psaní předmětu zprávy totiž umožní nasměrovat nežádoucí zprávu (např. jiné jazykové kombinace) rovnou do koše a v přijaté poště se neobjeví.

· Při odpovědi na určitou zprávu ponechat z původního textu pouze relevantní části, bez nichž může být odpověď hůře pochopitelná. Vše ostatní je nutné vymazat, jinak může být zpráva vyhodnocena jako spam a zadržena systémem Yahoogroups. Velmi to také znepříjemňuje čtení zpráv těm, kteří si na webu nastavili pro přijímání zpráv režim „digest“.

· Odpověď psát nahoru nad původní text, aby se nemusela pracně hledat.

· Obsah zpráv nesmí nikoho z jakéhokoliv důvodu urážet. Nepoužíváme sprostá slova, nadávky, kontroverzní témata týkající se např. náboženské či politické příslušnosti, rasy, pohlaví apod.

· Jakýkoliv druh reklamy na výrobky a služby třetích osob je zakázán. Zákaz se netýká informací o produktech úzce spojených s překladem/tlumočením a hodnocení jejich kvality.

Upřesnění předmětu zprávy:

ADMIN: Otázky týkající se fungování skupiny

TERM: Terminologické dotazy: upřesnit jazyky a kontext (např. TERM: EN>CS finance); pro jazyky používejte zkratky EU: EN, FR, DE, IT, CS atd.; šipku mezi jazyky uvádějte bez mezer, jinak filtry nemohou poštu spolehlivě třídit.

JOB: Nabídka práce

PC: Dotazy a informace týkající se informatiky (různé softwary aj.).

HELP: Dotazy jiného typu než výše uvedené.

INFO: Obecné informace spojené s profesí překladatele/tlumočníka.

WEB: Zajímavé adresy na internetu vztahující se k profesi překladatele/tlumočníka – nezapomenout zajímavý odkaz vložit do databáze zajímavých odkazů na stránkách JTP.

DISK: Diskuse k tématům, která mají spojitost s profesí překladatele/tlumočníka (např. DISK: tarify).

DIKY: Nezapomeňte po dvojtečce uvést otázku, na kterou jste hledali odpověď (např. DIKY: EN>CS finance) a v samotné zprávě uveďte, jaké řešení jste nakonec zvolili. Taková zpráva bude zajímat širší okruh kolegů.

VTIP: Domníváme se, že trocha legrace nemůže nikdy škodit. Vtipy či odkazy na počítačové legrácky zasílejte pokud možno až koncem týdne nebo přes víkend, kdy je na skupině volněji a nehoří termíny odevzdání.

DĚKUJEME VŠEM ČLENŮM DISKUSNÍ SKUPINY ZA DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).