BŘETISLAV HODEK (1924 - 2007)

18.6 2015
Břetislav Hodek, (24. 5. 1924 - 18. 3. 2007) - anglista, překladatel, lexikograf, spisovatel.

Po několik let předsedal odborné porotě soutěže Slovník roku.

Středoškolská studia absolvoval zčásti na Prague English Grammar School a zčásti na reálném gymnáziu v Praze. V letech 1945 až 1950 studoval angličtinu, hudební a divadelní vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1950: disertační práce na shakespearovské téma). Tři roky byl zaměstnán jako redaktor v nakladatelství Vyšehrad. Po jeho zrušení byl referentem Hudební a artistické ústředny. Od r. 1954 pracoval v nakl. Artia - zprvu jako redaktor hudebního oddělení, později jako šéf redakce populárně naučné literatury. V r. 1967 přešel do ČSAV, kde s dr. Karlem Haisem vytvořil dosud nejrozsáhlejší anglicko-český slovník, původně třísvazkový, v dalších vydáních nakladatelství Academia čtyřsvazkový (elektronicky jej též vydalo nakladateltví LEDA).

Celoživotním zaměřením byl překladatelem (W. Shakespeare, B. Jonson, F. Beaumont, R. L. Stevenson, W. M. Thackeray, G. B. Shaw, G. Greene, CH. Fry, L. Lee, R. Cooney, P. Ustinov aj.). Jeho naléháním byly na české profesionální jeviště poprvé uvedeny Shakespearovy hry Konec vše napraví, Jindřich Pátý a Perikles, dvě komedie Shakespearova současníka Bena Jonsona Alchymista a Volpone, anonymní alžbětinská tragikomedie Arden z Fevershamu, Rytíř hořící paličky alžbětinců Beaumonta a Fletchera, Congrevova, Láska za lásku a dvě dramata současného básníka Christophera Frye Dáma není k pálení a Příliš hojný fénix. Hodek je m.j. též autorem tří rozhlasových her (Konec milosrdného Samaritána, Tvůrce hry a Němá smrt), studií Na okraj Hamleta a Vraždy na dobrou noc, tří detektivních románů (Kočka, Kocouři, Případ dávno mrtvých kanonýrů), sborníku Shakespeare a moderní jeviště a monografie Shakespeare: kronika hereckého života. Svému oblíbenému dramatikovi se poklonil v beletrizované biografii Příběh mladého Shakespeara.

Ti, kdo PhDr. Břetislava Hodka, absolventa Filozofické fakulty UK v Praze (anglistika, estetika, hudební věda), znali osobně, budou vzpomínat na noblesního muže s vizáží i chováním anglického gentlemana.

Patří k předním českým znalcům Williama Shakespeara a jeho doby, je spoluautorem třísvazkové publikace Alžbětinské divadlo (1978, 1980, 1985), autorem odborné monografie William Shakespeare – Kronika hereckého života (1971) a beletrizovaného životopisu Příběh mladého Shakespeara (1999); (druhý díl životopisu dosud nepublikován). Zájem o W. Shakespeara se odrazil již v rané studii Na okraj Hamleta (1947) a v monografii Laurence Olivier (1966). Z tradic anglické detektivky vyšel v detektivních románech Kočka (1982), Kocouři (1985) a Případ dávno mrtvých kanonýrů (1987), teoreticky se problematikou tohoto žánru zabýval v eseji Vraždy na dobrou noc (1987). Autor rozhlasových her Konec milosrdného samaritána, Tvůrce hry, Němá smrt. Výsledkem dlouholeté lexikografické práce je několikasvazkový Velký anglicko-český slovník (s Karlem Haisem). V rozsáhlé překladatelské činnosti se zaměřuje na dílo Williama Shakespeara (včetně podtitulků k televiznímu zpracování Shakespearových dramat v BBC) a dalších alžbětinských dramatiků (B. Jonson), ale překládá i divadelní hry novějších autorů anglických (G. B. Shaw, Ch. Fry) i amerických.

Překlady z angličtiny

1. Anonym: Arden z Fevershamu (Arden from Feversham; D, Praha, Dilia 1967)

2. Beaumont, Francis - Fletcher, John: Rytíř hořící paličky (The Knight of the Burning Pestle; D, Praha, Dilia 1969)

3. Burke, Jonathan: Hra na Barbaru (Echo of Barbara; R, Praha, Vyšehrad 1979, jako Michael Smutný)

4. Brooke, Arthur: Romeo a Julie (The Tragical History fo Romeus and Juliet; D Praha, 1975)

5. Congreve, William: Láska za lásku (Love for Love; D, Praha, Dilia 1963)

6. Cooney, Ray: Peklo v hotelu Westminster aneb Dva do jedné (Two into one; D, Praha, Dilia 1993)

7. Cooney, Ray: Prachy! Prachy! (Funny Money!; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 199…)

8. Cooney, Ray: 1 + 1 = 3 (Jeden a jedna jsou tři) (Run For Your Wife; D, Praha, Dilia 1993)

9. Cooney, Ray: Rodina je zaklad statu (It Runs in the Family)

10. Cooney, Ray: Tri a tri je pet (Caught in the Net)

11. Fynn: Pane Bůh, tady Anna (Karmelitánské nakladatelství, 2000)

12. Fynn: Anna a jeji sesit (Karmelitánské nakladatelství, 2001)

13. Fynn: Anna a cerny jezdec (Karmelitánské nakladatelství, 2001)

14. Fry, Christopher: Dáma není k pálení (The Lady's Not For Burning; D, Praha, Dilia 1964; premiéra Praha, Národní divadlo 1970)

15. Fry, Christopher: I v temnotě je světla dost (The Dark is the Light Enough; D, Praha, Dilia 1967)

16. Fry, Christopher: Velice hojný Fénix (A Phoenix Too Frequent; D, Praha, Dilia 1966)

17. Greene, Graham: Jádro věci (The Heart of the Matter; R, Praha, Lidová demokracie 1957; in: Jádro věci / Konec dobrodružství, Praha, Odeon 1986)

18. Greene, Graham: Revolver na prodej (A Gun for Sale; R, Praha, SNKLU 1965)

19. Greene, Graham: Suterén a jiné povídky (Twenty-one stories; VP, Praha, Lidová demokracie 1963, jako A. J. Zima)

20. Honan, Park: Shakespeare - Zivotopis (Shakespeare: A Life; R, Praha, Paseka 2005)

21. Chayevsky, Paddy: Velka sance (The Big Deal)

22. Innes, Michael: Hamlete, pomsta! (Hamlet, Revenge!; R, Praha, Orbis 1976)

23. Jonson, Benjamin: Alchymista (The Alchemist; D, Praha, Orbis 1956; Praha, Dilia 1956)

24. Jonson, Benjamin: Volpone, aneb lisak (Volpone; D; Praha, Dilia 1980)

25. Jonson, Benjamin: Bartolomejsky jarmark (The Bartolomew Fair; D, Praha, Dilia 1980)

26. Jonson, Benjamin: Episcoene (Episcoene or the Silent Woman; D)

27. Kennedy, John Fitzgerald: Profily odvahy (Profiles in Courage; LF, Praha, Orbis 1968, + Milada Šimsová; Praha, Orbis 1969, + Milada Šimsová)

28. Lee, Laurie: Jablečné víno s Rozárkou (Cider with Rosie; D, in: Jablečné víno s Rozárkou, Praha, Odeon 1983)

29. Lee, Laurie: Psát vlastní životopis (I Can't Stay Long; D, in: Jablečné víno s Rozárkou, Praha, Odeon 1983)

30. Lee, Laurie: Španělské víno s houslemi (As I Walked Out One Midsummer Morning; D, in: Jablečné víno s Rozárkou, Praha, Odeon 1983)

31. Maugham, Somerset: Lady Frederika (Lady Frederick; D)

32. Middleton, Thomas and Rowley, William: Pitvora (the Changeling; D, Praha, Dilia 1985)

33. O'Neill, Eugene (Gladstone): Tak trochu básník (A Touch of the Poet; D, Praha, Dilia 1969)

34. Painter, William: Romeo a Giulietta (Romeo and Juliette; R, Praha, Supraphon 1983)

35. Shakespeare, William: Hamlet (Hamlet; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1982)

36. Shakespeare, William: Jindřich V. (Henry V.; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1971

37. Shakespeare, William: Konec vše napraví (Alls Well that Ends Well; D, Praha, Dilia 1963; Praha, Dilia 1982)

38. Shakespeare, William: Kupec benátský (The merchant of Venice; D, Praha, Dilia 1978)

39. Shakespeare, William: Macbeth (Macbeth; D, Praha, Dilia 1993)

40. Shakespeare, William: Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing; D, Praha, Dilia 1966; Praha, Dilia 1970; premiéra Praha, Národní divadlo 1976)

41. Shakespeare, William: Oko za oko (Measure for Measure; D, Praha, Dilia 1987)

42. Shakespeare, William: Othello (Othello; D, Praha, Dilia 1971; premiéra Praha, Národní divadlo 1972)

43. Shakespeare, William: Perikles, kníže Tyrský (Pericles, Prince of Tyre; D, Praha, Dilia 1975)

44. Shakespeare, William: Richard III. (King Richard III.; D, Praha, Dilia 1972; in: Pět her, Praha, Odeon 1980)

45. Shakespeare, William: Romeo a Julie (Romeo and Juliet; D, Praha, Dilia 1980)

46. Shakespeare, William: Sen svatojánské noci (A Midsummer Nights Dream; D, Praha, Dilia 1994; premiéra České Budějovice - v přírodním divadle v Českém Krumlově 1996)

47. Shakespeare, William: Večer tříkrálový (Twelfth Night; D, Praha, Dilia 1970)

48. Shakespeare, William: Zimní pohádka (Winters Tale; D, in: Komedie I., Praha, Odeon 1988)

49. Shakespeare, William: Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew; D, Praha, Dilia 1975, premiéra České Budějovice)

50. Shakespeare, William: Sonety (The Sonnets; BB, 1976; Praha, Československý spisovatel 1976; Praha, Nadace Lyry Pragensis 1995)

51. Shakespeare a moderní divadlo (VE, Praha, Orbis 1964)

52. Shaw, George Bernard: O sobě (Sixteen Self Sketches; LF, Praha, Supraphon 1974)

53. Shaw, George Bernard: Živnost paní Warrenové (Mrs. Warrens profession; D, in: Divadelní moudrost G. B. Shawa, Praha, Mladá fronta 1979)

54. Shaw, George Bernard: Androkles a lev (Androcles and the Lion; D, Praha, Dilia 1974)

55. Shaw, George Bernard: Katerina Velika (Great Catherine; D, Praha, Dilia 1971)

56. Stewart, George R.: Bouře (Storm; Praha, K. Voleský 1946, + Hana Budínová, Věra Dědinová)

57. Stevenson, Robert Louis: Klub sebevrahů (The Suicide Club; N, in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977; in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981; in: Klub sebevrahů / Pavilon na písčinách, Praha, Slovart 1998)

58. Stevenson, Robert Louis: Pavilon na písčinách (The Pavilon on the Links; PP, in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1977, in: Klub sebevrahů, Praha, Odeon 1981; in: Klub sebevrahů / Pavilon na písčinách, Praha, Slovart 1998)

59. Thackeray, William Makepeace: Kniha o snobech (The Book of Snobs; PP, in: Kniha o snobech od jednoho z nich, Praha, Vyšehrad 1951; in: Hoggartyovský diamant / Kniha o snobech a jiné prózy, Praha, Odeon 1974; jako Kniha o snobech od jednoho z nich, Praha, Lidové noviny 1996)

60. Ustinov, Peter: Láska čtyř plukovníků (The Love of Four Colonels; D, Praha, Dilia 1993)

Lexikografické práce

• Hais, Karel – Hodek, Břetislav: Velký anglicko-český slovník I., II. (Praha, Academia, Leda 1984, 1987, 1997, 2001) – Největší a nejúplnější anglicko-český slovník, zpracovaný v Česku ve 2. polovině 20. století v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. Obsahuje více než 100 000 hesel z obecného i odborného jazyka (přibližně 280 000 anglických slov) a na 450 000 českých ekvivalentů.

• Hais, Karel – Hodek, Břetislav: Praktický slovník anglicko-český a česko-anglický (Praha, Leda 2002, 2004, 2005, také v digitálni forme na CD a jako překladač)

• Hodek, Břetislav a kol.: Anglicko-český a česko-anglický studentský slovník (Praha, Leda 2002, 2005)

Autorská tvorba

• Na okraj Hamleta (1947)

• Laurence Olivier (1966)

• Shakespeare a moderní jeviště

• William Shakespeare: Kronika hereckého života (Praha, Orbis 1971, Praha, Naše vojsko 1994)

• Twelfth Night – školní vydání

• Kočka (1982)

• Kocouři (1985)

• Případ davno mrtvých kanonýrů (1987)

• Případ slušných lidí (1987)

• Vraždy na dobrou noc (Praha, Čekoslovenský spisovatel 1989)

• Alžbetinské divadlo (spoluautor, 1978, 1980, 1985)

• Shakespeare a moderní divadlo (Praha, Orbis 1984)

• Příběh mladého Shakespeara (Praha, Knižni klub 1999)

• Smutný monolog o překládáni Shakespeara (Praha, Lyra Pragensis, 1993)

• a další

Rozhlasové hry

• Konec milosrdného samaritána

• Tvůrce hry

• Němá smrt

Jevištní hry – rukopisy

• Svědek (Jan Hus)

• Marie Stuartovna

• Jejich výsosti

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).