ToP 111/2014

ToP 111/2014
18.6 2015
OBSAH ToP 111/2014

Jarní Jeroným … 3

Kurz právnické němčiny … 3

Čestný člen … 3

Z translatologické bibliografie I. Čeňková … 4

Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963-2013) S. Rubáš … 5

Úplný přehled slovníků a encyklopedií přihlášených do 21. ročníku soutěže Slovník roku … 6

Slovník roku 2014 a další ceny udělené v soutěži … 9

E. Novotná: Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi (recenze – I. Čeňková) … 10

Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené P. Kučera …11

Dotazníkové šetření týkající se uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví E. Novotná … 12

České překlady ze současné italské literatury a jejich překladatelé H. Ferrarová … 14

Metodika a didaktika konsekutivního tlumočení bez notace III. Z. Puková … 15

Jeronýmovy dny očima olomouckých studentů R. Jakubcová …16

Sazby odměn za úkony soudního tlumočníka v Polské republice … 26

Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR, 3. část
N. Hynková Dingová & Her Girls …28

O tom, že translatológia v srdci Slovenska nie je len mataforou M. Gavurová …29

Giulio Andreotti s humorem J. Kašpar … 29

Tři užitečné rady: jak spočítat statistiku v Excelu, jak zvýraznit překlepy ve Wordu a jak v Excelu?
J. Vedral … 30

Dále vyšlo (nebo vyjde) A. Šourková ... 31

Anglicko-český zemědělský a přírodovědný slovník LINGEA M. Herold … 32

TERMINOLOGIE:

* Německo-český a česko-německý slovník botanické terminologie a taxonomie VII. Jiří Brázdil … 20

* Odborný česko-rumunský slovník z oboru právního, správního, ekonomického a politického – XVI. D. Božetěch ... 22

* Jachty – německo-český výkladový slovník R. Holý …24
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).