ToP 91/2009

ToP 91/2009
18.6 2015
Ohlédnutí za Jeronýmovymi dny 2008 (fotografie)

Z translatologické bibliografie K. Filgasová

Rosteme s knihou (soutěž Svazu českých knihkupců a nakladatelů na podporu čtení literatury mezi mládeží)

Evropský kurz konferenčního tlumočení / The European Masters in Conference Interpreting 2009-2010

Kompletní seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže Slovník roku

Za slovníky napříč Evropou J. Bürger

Markéta Larišová: Francouzsko-český, česko-francouzský právnický slovník (recenze, J. Cvejnová)

Příručka pro začínající tlumočníky aneb Jak se vyznat v džungli předpisů a byrokratických požadavků - II. část (dokončení) M. Drábová

Porovnání jednotek délky textu N. Šatochin

Česko-anglický mluvník LINGEA M. Herold

Čteme z obrazovky - ABBYY Screenshot Reader M.Herold

TERMINOLOGIE:
* Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk - V J. Vašák
* Mlékárenská terminologie (francouzsko-český glosář) III (dokončení) J. Vedral
* Terminologie kamenoprůmyslu (německo-český glosář) III J. Vedral
* Technologie drcení (německo-český glosář) III J. Vedral
Preklad ako nástroj kultúrnej a jazykovej interakcie I. Šuša, P. Prando

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe VII – Banská Bystrica 2008 Z. Bohušová

Překladatelský workshop na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 2009 M. Hrdlička sr.

Tlumočení poezie ve znakovém jazyce N. Dingová

TRANSIT NXT M. Herold

Dále vyšlo (či vyjde) A. Šourková

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií C. Francisci

*****************************

DO TOHOTO ČÍSLA PŘISPĚLI:

PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. – Katedra germanistiky, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica / Ing. Josef Bürger – senior management consultant pro firmu Axon plc ve Velké Británii, autor anglických a německých slovníků vydaných nakladatelstvím Fraus / PhDr. Jitka Cvejnová – tlumočnice a překladatelka / Mgr. Naďa Dingová – tlumočnice, předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka / Mgr. Michaela Drábová – tlumočnice a překladatelka, absolventka kurzu Euromasters 2008 / Mgr. Katarzyna Filgasová – tlumočnice a překladatelka / Ing. Cyril Francisci – predseda TK 41, ved. Sekcie technickej normalizácie, Výskumný ústav spojov B. Bystrica / Ing. Miroslav Herold, CSc. – tlumočník, překladatel a recenzent / PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (sn) – odborný asistente Katedry slavistiky FF Ostravské univerzity / Petr Kautský – tlumočník a překladatel, šéfredaktor ToP / Dr. Patrizia Prando, PhD. – Katedra politológie Fakulty politic. vied a medz. vzťahov UMB B. Bystrica / Čestmír Prchlík – grafik a ToPu lamač / Ing. Nikolaj Šatochin CSc. – tlumočník a překladatel, odborník na matematicko-statistické metody, zvl. ve zkušebnictví stavebních hmot a konstrukcí / Mgr. Alena Šourková – tlumočnice a překladatelka / PhDr. Ivan Šuša – oddelenie prekladateľstva a tlmočníctva Katedry slov. jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB B. Bystrica / Jaroslav Vašák – Mistr kuchař, publicista, sběratel gastronomických kuriozit a terminologie / Jiří Vedral – středoškolský učitel, glosátorolog a webmaster JTP.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).