ToP 90/2008

ToP 90/2008
18.6 2015
Přílohou čísla je nová příručka PŘEKLAD NENÍ BĚŽNÉ ZBOŽÍ, JAK HO TEDY NAKUPOVAT? (Standardy pro nákup a prodej překladů)

Marco Benedetti , generální ředitel DG Interpretation (Generální ředitelství pro tlumočení Evropské komise) – z tiskové konference

Předávání „filipovské“ceny v Přelouči

Z translatologické bibliografie I. Čeňková

Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference „Den s překladem“. FF OU, Ostrava 2008

FIT a jeho kongres v Šanghaji A. Diabová

Cena Josefa Jungmanna za překladatelské dílo – 2007

Semináře České komory tlumočníků znakového jazyka Naďa Dingová

Cena Františka Filipovského – 14. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu: VÝSLEDKY

Právní překlady v Itálii H. Giordanová

Seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže Slovník roku

R. Šišková, N. Savický: Ukrajinsko-český/česko-ukrajinský slovník, Leda, 2008. R. Kindlerová

Příručka pro začínající tlumočníky aneb Jak se vyznat v džungli předpisů a byrokratických požadavků - I. část M. Drábová

Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad v Kč a v EUR na rok 2009

Doporučené podmínky pro tlumočení

Tridsať rokov Letnej školy prekladu A. Rády

TERMINOLOGIE:

* Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk - IV J. Vašák

* Terminologie kamenoprůmyslu (německo-český glosář) II J. Vedral

* Technologie drcení (německo-český glosář) II. J. Vedral

* Mlékárenská terminologie (francouzsko-český glosář) II J. Vedral

Dále vyšlo (či vyjde) A. Šourková

Blahopřejeme Ewaldovi Osersovi

DO TOHOTO ČÍSLA PŘISPĚLI:
PhDr. Zdeněk Beran – odborný asistent, Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK v Praze a předseda letošní poroty Ceny Josefa Jungmanna / Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – konferenční tlumočnice, garant oboru překladu a tlumočení (ruština) a vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení ÚTRL FF UK v Praze / Amalaine Diabová – tlumočnice a překladatelka, předsedkyně JTP / Mgr. Naďa Dingová – tlumočnice, předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka / Michaela Drábová – tlumočnice a překladatelka, absolventka kurzu Euromasters 2008 / Helena Giordanová – tlumočnice a překladatelka / Eva Marie Hrdinová, Ph.D. – Katedra germanistiky FF Ostravské univerzity / Petr Kautský – tlumočník a překladatel, šéfredaktor ToP / Mgr. Rita Kindlerová – tlumočnice a překladatelka / Čestmír Prchlík – grafik a ToPu lamač / Mgr. Alena Šourková – tlumočnice a překladatelka / Jaroslav Vašák – Mistr kuchař, publicista, sběratel gastronomických kuriozit a terminologie / Jiří Vedral – středoškolský učitel, glosátorolog a webmaster JTP


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).