ToP 86/2007

ToP 86/2007
18.6 2015
Z obsahu připravovaného čísla:

JERONÝMOVY DNY 2007 – fotografie
Z translatologické bibliografie I. Čeňková
Cena Josefa Jungmanna za překladatelské dílo – 2006 B. Koseková
Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad v české a slovenské měně na rok 2008
Doporučené podmínky pro tlumočení
Soutěž
Publikace přihlášené do soutěže Slovník roku 2008
Alfred Wetzler: ESCAPE FROM HELL. The True Story of the Auschwitz Protokol B. Stejskalová
Vyšlo (či vyjde) A. Šourková
Výsledky XIII. ročníku soutěže Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu audiovizuálních děl (za rok 2006–2007)
Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka N. Digová

TERMINOLOGIE:
* Francouzsko-český slovník základních vojenských termínů napoleonské armády – argot. M. Šťovíček
* Malý norsko-český a česko-norský slovník konzulárních výrazů B. Stejskalová - Š. Horáková
* Německo - český glosář odborných výrazů z oboru „Říční plavba“ / Deutsch - tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebiet „Stromschifffahrt“ M. Nenáhlo
* Přídatné látky v potravinách - Aditivi folosiţi în industria alimentară / česky – rumunsky D. Božetěch
* Ptačí slovník (latinsky-česky-srbsky) – srbský rejstřík M. Mikeska

AUTOŘI TOHOTO ČÍSLA
Ing. David Božetěch - tlumočník a překladatel / Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – tlumočnice a překladatelka, vedoucí Evropského kurzu konferenčního tlumočení „Euromasters“, garant oboru ruštiny - Ústav translatologie FF UK v Praze / PhDr. Naďa Dingová - předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka / Cand. Mag. Štěpánka Horáková - tlumočnice a překladatelka / Petr Kautský – tlumočník a překladatel, šéfredaktor ToP / PhDr. Božena Koseková – překladatelka, předsedkyně odborné poroty Ceny Josefa Jungmanna / Mgr. Martin Mikeska – tlumočník a překladatel / Ing. Martin Nenáhlo – překladatel, pracovník řízení jakosti, tč. staví v Číně rychlovlak Siemens / Barbora Stejskalová - tlumočnice a překladatelka, emeritní Oslí konzulka / Mgr. Alena Šourková – tlumočnice a překladatelka / Ing. Michael Šťovíček – tlumočník a překladatel

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).