ToP 85/2007

ToP 85/2007
18.6 2015
Z obsahu čísla:
Mezinárodní den překladu: Nestřílejte překladatele!
JERONÝMOVY DNY 2007 – podrobný program
Z translatologické bibliografie I. Čeňková
Klub kultury překladu na podzim 2007 - říjen a listopad
Seminář RÉTORIKA V KAŽDODENNÍ PRAXI
17. Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
Anticena SKŘIPEC a SKŘIPEČEK za rok 2006
Quo vadis, tlmočník? J. Stahl
Křest výboru indonéských povídek Tygr, tygr v překladu Jaroslava Olši
Některé nejčastější chyby při překladech do češtiny... N. Abdallaová
Překladatelé a tlumočníci šíří dobré jméno České republiky ve světě – Cena Gratias Agit B. Stejskalová
Pravidla týmového tlumočení pro tlumočení znakového jazyka N. Dingová
XIII. ročník soutěže Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu audiovizuálních děl (za rok 2006 – 2007)
Dobrodružné cesty úskalími překladu a tlumočení – k překladatelské soutěži a konferenci na Filozofické fakultě Ostravské univerzity R. Tomášková
Slovník súčasného slovenského jazyka: čo vás zaujíma A. Jarošová
VS OSN vyhlásilo rok 2008 za Medzinárodný rok jazykov M. Dulová
VI. Medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, Banská Bystrica 2007
Publikace přihlášené do soutěže Slovník roku 2008
Rozhovor s Petrem Voitem, autorem Encyklopedie knihy – Slovníkem roku 2007
Vyšlo (či vyjde) A. Šourková
Rakouský slovník Wörterbuch der österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungssprache
Mikolášková, L., Švejdová-Pinkasová, I., Winklerová, K.: Norština (nejen) pro samouky
Vavrečka, M.: Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty
Po baladě Kadiš se nepřidává – o koncertu z díla Alexandra Galiče v překladu Milana Dvořáka T. Pohl

TERMINOLOGIE:
* Francouzsko-český slovník základních vojenských termínů napoleonské armády – III. M. Šťovíček
* Německo-český glosář odborných výrazů z oboru biometriky – IV / Deutsch-tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebiet der Biometrie – IV M. Nenáhlo
* Ptačí slovník (latinsky-česky-srbsky) – český rejstřík M. Mikeska

AUTOŘI TOHOTO ČÍSLA
Mgr. Naďa Abdallaová – Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – PhDr. Ladislav Čepička – Naďa Dingová – Dr. Ing. Miroslava Dulová – PhDr. František Fröhlich – PhDr. Leoš Houska – PhDr. Milan Hrdlička, CSc. – Mgr. Alexandra Jarošová, CSc. – Angela Jones – Petr Kautský – Mgr. Jaroslava Kommová – Doc. Václav Marek, CSc. – PhDr. Jana Mertinová – Mgr. Martin Mikeska – Ing. Martin Nenáhlo – Richard Podaný – Tomáš Pohl – Čestmír Prchlík – PhDr. Jaroslav Stahl, PhD. – Barbora Stejskalová – Mgr. Alena Šourková – PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D. – Ing. Michal Šťovíček – Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D. – Jiří Vedral – PhDr. Petr Voit, CSc.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).