ToP 82/2006

ToP 82/2006
18.6 2015
Britské poštovní známky ilustrující píseň „Koroptev na hrušni“ a překlad Milana Dvořáka .... 1
Jeronýmovy dny 2006 … 2
Z translatologické bibliografie I. Čeňková ... 4
Příručky pro zadavatele překladů a tlumočení ... 4
Křesty překladu Ewalda Oserse (Po zarostlém trávníčku/Encounters with Leoš Janáček) a Slovníku Nespisovné češtiny (Maxdorf, 2006), předání ceny JTP za dabing v Přelouči …..... 5
Cena Josefa Jungmanna za překladatelské dílo - 2006 B. Koseková ...6
Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka jednalo v Praze o inovativních praktikách týmového tlumočení L. Šůchová ... 8
Překladatel jako Mistr Leonardo? ( Z konference o rychlosti a kvalitě překladu) J. Venc ... 9
TERMINOLOGIE:
* Ptačí slovník (latinsky-česky-srbsky) III V. Mikeska …10
* Německo – český glosář odborných výrazů z oboru biometriky / Deutsch – tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebiet der Biometrie M. Nenáhlo ... 18
Vyšlo (či vyjde) A. Šourková… 12
Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad v české a slovenské měně na rok 2007 ... 14
Doporučené smluvní podmínky pro tlumočení ...16
Kondiční kurzy konferenčního tlumočení.... 16
K některým problémům odborného překladu z hlediska explicitnosti vyjádření V. Ptáčníková... 20
RECENZE:
* Vlčková-Mejvaldová, J.: Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. I. Čeňková ... 21
* B. Borecký, R. Dostálová a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. R. Kindlerová ... 22
Na co se chcete zeptat češtinářů? ... 22
Publikace přihlášené do soutěže Slovník roku 2007 … 28
Další svazek ve slovníkové databázi LEDA M. Herold... 25
Velký anglicko-český a česko-anglický slovník Lingea – knižní vydání M. Herold... 26
IMG-rtf-82_jungmann.rtf -  Stáhnout
IMG-rtf-82_otazky_top.rtf -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).