Top 70/2004

Top 70/2004
18.6 2015
Z translatologické bibliografie I. Čeňková, M. Dulová ... 4

Dvě významná výročí - A. Skoumal a E. A. Saudek M. Malovec ... 4

Seminář JTP/ATA: Normy a certifikace pro překladatele a tlumočníky / Standards and Certifications in the Translation and Interpretation Industry: 4

Využití počítačových technologií v překladatelském procesu – II P. Král ….6

Chcete být v češtině „IN“? M. Hrdlička(sn) 8

Dabingová cena Františka Filipovského …. 9

Slovenská a anglická terminológia EÚ – prekladateľské postupy A. Hájiková ... 10

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2003: Dušan Karpatský ... 11

TERMINOLOGIE

* Kaolin (anglicko-česká terminologie) IV ... 12

* Česko-italský glosář právnických a obchodních termínů – XVI J. Pečínková ... 16

* Německo-český překladový slovníček krasobruslení – III (dokončení) …. 18

* Slovníček kozmetickej terminologie (anglicky-slovensky) III Z. Chovancová …20

* Latinsko-italsko-anglicko-český slovníček mořských živočichů z korálových útesů Rudého moře K. Hanák ... 22

Jedno slovo... alebo princíp? Anton Košťál ... 23

Slovníky přihlášené do soutěže Slovník roku 2004 ... 22

O nových slovnících česko-bulharském a česko-srbském P. Krejčí ... 27

RECENZE: Gromová, E.: Teória a didaktika prekladu / Hrdlička, M. (jn): Literární překlad a komunikace / Bošňák, I: Anglicko–český a česko–anglický elektrotechnický slovník / Wikipedia - internetová encyklopedie ... 28,29

Tvorba a využívanie prekladových, terminologických a výkladových slovníkov (Budmerice 2003) A. Rády ... 29

Corpus-based Translation Studies: Research and Applications (Pretoria 2003) D. Laudani ... 30

Cizí jazyky 3/47 – leden 2004… 30

Dále vyšlo ... 31

Chytrá kočka za přijatelnou cenu (WordFast) M. Herold ... 32Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – tlumočnice a překladatelka, vedoucí semináře teorie a didaktiky tlumočení a garant ruského oddělení ÚTRL FF UK v Praze / Ing. Miloslava Dulová, CSc. – tlumočnice a překladatelka / PhDr. Augustína Hájiková – odborná asistentka katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave / Karel Hanák – tlumočník a překladatel / Ing. M. Herold, CSc. – tlumočník, překladatel a recenzent / PhDr. Milan Hrdlička, CSc. – odborný asistent Katedry rusistiky FF v Ostravě / Zuzana Chovancová – Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra / Petr Kautský – tlumočník a překladatel, šéfredaktor ToP / PhDr. Anton Košťál, CSc. – překladatel a teoretik překladu / Pavel Král – interní doktorand na Katedře anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje informační technologie / Mgr. Pavel Krejčí, PhD – překladatel, odborný asistent Ústavu slavistiky FF MU v Brně, vedoucí oddělení jihoslovanských jazyků a literatur a balkanistiky / Gabriela Laudani – překladatelka, lektorka na ÚTRL FF UK v Praze / Miroslav Malovec – překladatel / Jana Pečínková – soudní tlumočnice a překladatelka / PhDr. Andrej Rády – soudní tlumočník a překladatel
IMG-doc-www_70_cat_2.doc -  Stáhnout Online otevřít
IMG-rtf-www_70_cena.rtf -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).