MŠE SVATÁ ZA TLUMOČNÍKY A PŘEKLADATELE

MŠE SVATÁ ZA TLUMOČNÍKY A PŘEKLADATELE
Datum konání: 29. 9. 2021

Mši svatou za tlumočníky a překladatele
bude sloužit P. Lukáš Lipenský, O.Cr.
od 17.30 v kostele sv. Petra
na Starém Městě pražském,
dne 29. září 2021,
v předvečer svátku sv. Jeronýma,
patrona překladatelů.

 

Mši sv. doprovodí zpěvem vokální soubor Gontrassek
pod vedením Jana Bati

Zazní skladby od:
Josquin Despresz (1440-1521), jehož 500. výročí úmrtí se letos slavilo v muzikologických a hudebních kruzích
a především:
Philippe de Monte (1521-1603), jehož 500. výročí narození se taktéž slavilo v moikologických a hudebních kruzích.
Byl to vlámský skladatel pozdní renesance a ke konci života působil na dvoře Rudolfa II. v Praze.
Ano, tehdy Čechy patřily k nejkulturnějším koutům Evropy, resp. světa. Více viz:
https://casopisharmonie.cz/rozhovory/philippe-de-monte-orfeus-na-dvore-rudolfa-ii.html


  


Začátek akce: 29.9 2021
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).