Zajímavosti o soutěži

18.6 2015
CÍL SOUTĚŽE

Soutěž slouží k orientaci na trhu slovníkové a encyklopedické literatury. Snaží se poskytnout pokud možno ucelený přehled o všech novinkách vydaných během soutěžního období a předložit uživatelům slovníků aspoň základní hodnocení kvality slovníků. Cílem soutěže je dále propagace slovníkové a encyklopedické literatury na internetu, v časopise ToP (odborném bulletinu pro tlumočníky a překladatele) a na veletrhu Svět knihy.FORMY PROPAGACE SOUTĚŽNÍCH SLOVNÍKŮ

a) na internetu

b) na veletrhu Svět knihy

||||

Záběry jsou z expozice soutěžních slovníků na veletrhu Svět knihy.

c) v časopise ToP (tlumočení-překlad) vydávaném už 15 let Jednotou tlumočníků a překladatelů

||||


CENY A SPONZOŘI SOUTĚŽE

Hlavní cena Slovník roku
Cenu ve výši 20 000,- Kč uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů, a to od roku 1994, kdy soutěž vznikla.

Cena poroty za překladový slovník
Cenu ve výši 10 000,- Kč dotuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT od roku 1999.

Cena poroty za výkladový slovník
Tato cena byla poprvé udělena v roce 1999 a do roku 2003 nesla název Cena poroty za vynikající encyklopedické dílo. Dotována byla zatím pouze jednou, a to v roce svého vzniku (1999) finanční částkou 10 000,- Kč. Sponzorem ceny byla Konfederace umění a kultury KUK.

Cena poroty za elektronický slovník
Cena byla poprvé udělena v roce 2001 a do roku 2003 nesla název Cena poroty za slovníkové nebo encyklopedické dílo v elektronické formě.

Cena poroty za biografický slovník
Cena byla poprvé udělena v roce 2003 a není zatím spojena s žádnou finanční odměnou.

Cena poroty za právnický slovník
Cena byla poprvé udělena v roce 2003 a není zatím spojena s žádnou finanční odměnou.

ÚČASTNÍCI ZE ZAHRANIČÍ

(mezi zahraničními účastníky není uvedena Slovenská republika, neboť soutěž má od roku 1995 trvale česko-slovenský charakter)

1999:
Albánie, Finsko, Norsko, Polsko, Rusko

2000:
Dánsko, Rakousko, Švýcarsko

2001:
Holandsko,Švédsko

2002:
Itálie, Rusko

2003:
Bulharsko

2004:
Rusko, Ukrajina

2005:
Rusko, Vietnam, Estonsko, Lotyšsko, Finsko

SLOŽENÍ POROTY

Na zasedání poroty jsou zváni zástupci následujících profesních organizací a institucí:

- JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů
- ASKOT - Asociace konferenčních tlumočníků
- SSPOL - Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
- SSPUL - Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
- OP - Obec překladatelů
- KST - Komora soudních tlumočníků
- ČKTZJ - Česká komora tlumočníků znakového jazyka
- ÚTRL - Ústav translatologie Praha
- FF UK - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
- SČKN - Svaz českých knihkupců a nakladatelů


Dále jsou do poroty zváni:

- zástupci nakladatelství (pokud o členství v porotě požádají)

- významný český lexikograf (v několika ročnících jím byl PhDr. Břetislav Hodek, jenž byl rovněž třikrát za sebou předsedou poroty)CENA PRO VÍTĚZE


Soutěž Slovník roku je známa svou „cenou na podržení“. Vítězi vzešlému ze všeobecného hlasování (je jím autor vítězného slovníku nebo nakladatel) jsou při předávání ceny nabídnuty ceny dvě – musí se však rozhodnout pouze pro jednu. Vítěz dostane do jedné ruky obálku s finanční odměnou 20 000,- Kč (viz pravidla soutěže) a do druhé trofej představující rozevřený slovník. Na dobu pěti vteřin si smí ponechat obojí. Po uplynutí této lhůty se musí rozhodnout a jednu z cen JTP vrátit.
V historii soutěže se stalo již dvakrát, že JTP o cennou trofej přišla. První trofej byla dílem dcery naší členky Šárky Rubkové. V roce 2000 musela být vyrobena nová (viz foto) – jejím autorem byl Jiří Eichler. Podruhé JTP o trofej ceny Slovník roku přišla v roce 2002. I v pořadí již třetí trofej je dílem J. EichleraZ HISTORIE SOUTĚŽE (TROCHU STATISTIKY)

Soutěž probíhá od roku 1994. Prestižnost soutěže potvrzuje skutečnost, že roste počet přihlášených titulů, že soutěž nachází stále větší odezvu i mezi nakladatelstvími ve vzdálenějších částech naší republiky a že v posledních letech získala též mezinárodní charakter.

1. ročník (1994)

Přihlášeno 11 titulů, vesměs pražská nakladatelství.

2. ročník (1995)

Přihlášeno 12 titulů, z toho jeden moravský (Brno) a tři slovenské (výhradně bratislavská nakladatelství).

3. ročník (1996)

Přihlášeno 12 titulů, z toho opět jeden moravský (Brno) a dva slovenské (opět pouze Bratislava).

4. ročník (1997)

Přihlášeno 20 titulů. Poprvé se mezi českými nakladatelstvími objevuje jedno mimopražské – z Vimperka. Z Moravy se přihlásilo opět Brno a zúčastnila se i tři nakladatelství slovenská (dvě z Bratislavy a jedno z Prešova).

5. ročník (1998)

Přihlášen nečekaný počet 44 titulů, převážná část nakladatelů je však opět z Prahy. Přesto jsou v tomto ročníku výrazněji zastoupena i nakladatelství mimopražská, opět jsou všechna z Moravy (tři nakladatelství z Brna a jedno ze Žďáru nad Sázavou). Ze slovenských nakladatelství se již tradičně účastní Bratislava, navíc však ještě Prešov a Zvolen.

6. ročník (1999)

Přihlášeno neuvěřitelných 84 titulů. Vzhledem ke značnému počtu přihlášených publikací jsou slovníky rozděleny do dvou skupin: slovníky překladové a slovníky výkladové, popř. encyklopedie. V každé skupině se uděluje Cena poroty. Soutěž nabývá mezinárodního charakteru. Kromě Slovenska (14 titulů, až na jednu výjimku z Banské Bystrice jsou všechny z Bratislavy) se do soutěže přihlásily též Albánie, Finsko, Norsko, Polsko a Rusko. Poprvé jsou hojněji zastoupena moravská nakladatelství: Lingea Brno (tři tituly na CD-ROM), Masarykova univerzita v Brně, Sdružení knihoven ČR Brno (dva tituly), Svan Brno, Výtvarné centrum Chagall Ostrava, Montanex Ostrava, FF Univerzity Ostrava a Nakladatelství Olomouc.

7.ročník (2000)

Přihlášeno 78 titulů. Počínaje tímto ročníkem lze tvrdit, že se soutěž stala skutečně záležitostí celonárodní. Ze zahraničních nakladatelství se kromě Slovenska zúčastní Dánsko, Rakousko a Švýcarsko. Poprvé se v soutěži objevují lexikografické publikace vydané Evropskou unií. Mezi oceněnými slovníky se poprvé objevuje též zástupce zahraničního nakladatelství (nepočítáme-li nakladatelství slovenská, která se soutěže zúčastní již řadu let a která získala ocenění již několikrát).

8. ročník (2001)

Přihlášeno 46 titulů. Ze zahraničí se kromě Slovenska přihlásilo Nizozemí a Švédsko. Tento relativně malý počet zúčastněných slovníků nebyl zřejmě způsoben menším zájmem nakladatelů o soutěž, nýbrž celkově nižší ediční činností českých a slovenských nakladatelství v tomto roce. Kvalita lexikografických prací však zjevně roste, neboť porota udělila nebývalý počet ocenění – čtyři ceny a dvě čestná uznání. Vedle Cen poroty za překladový a výkladový slovník se poprvé uděluje též Cena poroty za slovník v elektronické podobě.

9. ročník (2002)

Přihlášeno 74 titulů, z toho dva ze zahraničí (po jednom z Itálie a z Ruska) a 12 ze Slovenska. Byly uděleny tři Ceny poroty a dvě čestná uznání. I nadále roste kvalita slovníků a ukazuje se, že v nejbližších ročnících bude nutno vytvořit oborově či tematicky zaměřené kategorie, v nichž by byly jednotlivé tituly navzájem souměřitelné (např. kategorii slovníků právnických či biografických - do 9. ročníku bylo totiž přihlášeno hned 10 titulů s právnickou tematikou a 9 slovníků biografických). Dosavadní třídění na slovníky překladové, výkladové (popř. encyklopedie) a elektronické se zdá být nedostačující. Počínaje tímto ročníkem se Ceny poroty předávají na veletrhu Svět knihy. Cena Slovník roku byla naposled předána na podzim při Jeronýmových dnech.

10. ročník (2003)

Přihlášeno 82 titulů, z toho 14 ze Slovenska a jeden z Bulharska. Ročník byl ve znamení organizačních změn. V soutěži bylo uděleno celkem sedm ocenění: Slovník roku, Cena poroty za překladový slovník (tato cena byla udělena hned dvakrát), Cena poroty za výkladový slovník, Cena poroty za elektronický slovník, nově zavedená Cena poroty za biografický slovník a rovněž nově zavedená Cena poroty za právnický slovník. Počínaje tímto ročníkem odborná porota rohoduje i o hlavní ceně Slovník roku.. Její předávání se též přesouvá na veletrh Svět knihy (stejně tak jako tomu bylo v předcházejícím ročníku u Cen poroty), takže od 10. ročníku se na veletrhu Svět knihy předávají již veškeré ceny. Pořadí slovníků (na internetu a na Světu knihy) se uvádí pouze do třetího místa.

11. ročník (2004)

Přihlášeno 77 titulů, z toho 13 ze Slovenska, 1 ruský a 1 ukrajinský. Byla udělena cena Slovník roku, Cena poroty za překladový slovník, Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo, Cena poroty za elektronický slovník, Cena poroty za biografický slovník, Cena poroty za nejlepší slovník vydaný ve Slovenské republice a dvě Čestná uznání.

12. ročník (2005)

Přihlášeno 84 titulů, z toho 12 z Ruska, 8 ze Slovenska, 5 z Vietnamu, 3 z Estonska, 2 z Lotyšska a 2 z Finska. Byla udělena cena Slovník roku, Cena poroty za překladový slovník, Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo, Cena poroty za elektronický slovník, Cena poroty za biografický slovník a Cena poroty za nejlepší slovenský slovník.

IMG-gif-albanie.gif -  Stáhnout
IMG-gif-bulharsko.gif -  Stáhnout
IMG-gif-dansko.gif -  Stáhnout
IMG-gif-eurunion.gif -  Stáhnout
IMG-gif-finsko.gif -  Stáhnout
IMG-gif-italie.gif -  Stáhnout
IMG-gif-nizozemi.gif -  Stáhnout
IMG-gif-norsko.gif -  Stáhnout
IMG-gif-polsko.gif -  Stáhnout
IMG-gif-rakousko.gif -  Stáhnout
|<  <   1 2 3    >  >| Pages: 1 of 3
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).