Mám zájem o členství v JTP

Pokud se rozhodnete pro členství v JTP vyplňte
Elektronickou přihlášku na našem webovém formuláři ZDE..

K přihlášce přiložte kopii - nemusí být ověřená - dokladu vaší profesionální činnosti (fotokopii živnostenskeho listu, nebo smlouvy o tlumočení či překladu, či potvrzení od zákazníka, jemuž jste tlumočili nebo překládali), případně doklad oscanujte a zašlete e-mailem na JTP@JTPunion.org.

Výkonný výbor zasedá zhruba jednou do měsíce a po projednání vaší přihlášky vás bude písemně informovat o přijetí a vyzve vás k zaplacení členského příspěvku

Po jeho zaplacení budete při nejbližší aktualizaci zařazeni do databáze tlumočníků a překladatelů na našich stránkách, dostanete všechny publikace, které v tomto roce JTP již vydala a dále budete automaticky dostávat časopis ToP(tlumočení-překlad) a elektronické zpravodajství. Jako členové JTP si již ToP nemusíte objednávat samostatně.

Osobní údaje členů jsou veřejně přístupné na webu JTP jen v tom rozsahu, který uchazeč o členství v přihlášce do JTP vyplní.
Veškeré další údaje, které člen JTP sdělí, jsou uchovávány v interní databazi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nejsou dále šířeny, ani zpřístupněny.
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).