Terminologická databáze

Bývalá Sekce odborného překladu a terminologie JTP vytvořila a JTP dále doplňuje a udržuje terminologickou databázi, která v současné době obsahuje několik set glosářů v mnoha jazycích.

Přístup do ní mají všichni členové JTP a studenti Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK v Praze (dále jen ÚTRL), kteří dodaji do databáze alespoň jeden svůj glosář.
 

 

1. Co je terminologická databáze?

Terminologická databáze (TD) je souhrn terminologických glosářů na internetových stránkách JTP a je určena primárně pro potřeby jejích členů a studentů Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK v Praze (dále jen ÚTRL). Glosář je elektronický soubor s odbornými termíny z určitého oboru v určité jazykové kombinaci (případně více oborů/více jazyků). Autory glosářů jsou převážně členové JTP a studenti ÚTRL.
 


2. Účel terminologické databáze

Účelem TD je navzájem si zpřístupnit poznatky získané z překladatelské praxe ve specifických (zejména technických) oblastech. Účelem TD NENÍ suplování obecných event. odborných obecně dostupných slovníků.

3. Používání TD

V jednotlivých glosářích je možno standardně vyhledávat, nebo je možno si vybraný glosář stáhnout na vlastní PC. Glosáře jsou vytvořené ve formátu Excel nebo tabulky Word. Jeden demoglosář (pravidla silničního provozu)  je přístupný pro všechny.

4. Přístup do TD

Členové JTP mají do TD volný přístup přes heslo. Seznam glosářů, které jsou součástí TD, je volně přístupný. Na základě dohody podepsané mezi ÚTRL a JTP jsou k dispozici i glosáře studentů ÚTRL. V knihovně ÚTRL jsou k prezenčnímu studiu k dispozici i další glosáře.

5. Ještě důležitá poznámka k obsahu TD/glosářů:

Za konečné použití konkrétního hesla ručí sám překladatel (tj. uživatel TD). Obecnou platformou pro diskusi o překladu konkrétních hesel z konkrétních glosářů je diskusní skupina jtp-obecne.

Některé glosáře (většinou ve formátu PDF) obsahuji jen prvni dve či čtyři stránky terminologického souboru. V tom případě se jedná o ukázku glosáře, vydaného kolegou Jiřím Vedralem. Celý glosář je možno objednat si u něj na adrese slovnik@post.cz.

6. Tvorba nových glosářů 

Pro tvorbu nových glosářů určených pro Terminologickou databázi JTP byla navržena šablona. Návod na tvorbu podle této šablony naleznete v dokumentu PDF zde: Navod_na_tvorbu_novych_glosaru.pdf

Šablona pro tvorbu nových glosářů je ke stažení zde: Glosar_SABLONA_FINAL.xltx
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).