(6) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštove

08.12 2020
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské odborné terminologie z oblasti poštovních služeb v souladu so zákonem NR SR č. 270/1995 Z. z. o státním jazyku SR s cílem přispět k šíření vědecko-technických informací a rozvoje informační společnosti. Výzkumný ústav spojů v rámci řešení projektu zaměřeného na zavádění, rozšiřování a zkvalitňování slovenské odborné terminologie v oblasti poštovních služeb, poštovních technologií a poštovního provozu a na základě průběžné selekce nových termínů včetně jejich definic, zejména v dokumentech mezinárodních normalizačních organizací (CEN, UPU) a v právních dokumentech EU navrhl anglicko-francouzsko-slovenský výkladový terminologický slovník poštovních služeb, poštovních technologií a poštovního provozu. Terminologická komise VÚS doplnila a rozšířila rezortní terminologickou příručku o hesla, která měli možnost připomínkovat účastníci Terminologického fóra 2020. K dispozici na adrese: http://62.197.242.171/iecd/new/posta.asp a zároveň přístupný z hlavní nabídky na stránkách MDV SR (záložka Ministerstvo/Poštové služby) nebo z hlavní nabídky na stránkách Výzkumného ústavu spojov, n. o. ISBN 978–80–89906–08–6.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).