(25) H. Neumannová, I. Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ

07.4 2021
Helena Neumannová, Irena Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ K VYBRANÝM EKONOMICKÝM TÉMATŮM ČESKO-SASKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (KLEINES TSCHECHISCH -DEUTSCHES UND DEUTSCH-TSCHECHISCHES GLOSSAR ZU AUSGEWÄHLTEN WIRTSCHAFTLICHEN THEMEN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2020. 1. vyd. Specifičnost glosáře spočívá v tom, že odborná terminologie je zaměřena na regionální problematiku, reflektuje vybraná ekonomická témata česko-saské přeshraniční spolupráce a potřeby regionálního pracovního trhu v česko-saském příhraničí. Odborná terminologie je zpracována pro deset tematických oblastí – Import/export, Regionální ekonomické a kooperační vztahy, Tradiční průmyslová odvětví, Hospodářský potenciál příhraničního regionu ve vztahu k regionálním produktům a jejich marketing, Přeshraniční projektový management, Infrastruktura, Udržitelnost, Moderní technologie, Cestovní ruch, Veletrhy a výstavy. Tento dvojjazyčný glosář byl vytvořen jako pomůcka pro usnadnění práce s interaktivními cvičeními umístěnými na vzdělávací platformě Moodle. Cílem interaktivních cvičení i glosáře je přispět k zefektivnění vzdělávacího procesu studentů ekonomických oborů na TU v Liberci. Glosář byl zpracován v rámci projektu ProFit v profesi. ISBN 978-80-7494-542-7.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).