(45) R. Garabík, B. Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenské

(45)  R. Garabík, B. Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu
04.12 2018
Veda, Bratislava 2017. 562 s. Prvý frekvenčný slovník slovenčiny bol vydaný pred takmer 50 rokmi a bol založený na 1 milióne slov z vtedajších textov. Nový frekvenčný slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny, ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia, a je založený na textových a jazykových zdrojoch Slovenského národného korpusu v rozsahu vyše 250 miliónov slovných a iných jednotiek nachádzajúcich sa v textoch z r. 1991 – 2015..Slovník obsahuje takmer 30.000 najfrekventovanejších slov v týchto častiach: Slovník lem podľa absolútnej frekvencie. Slovník lem podľa priemernej redukovanej frekvencie a Slovník lem podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi. Údaje o ďalších jednotkách sú spracované v doplňujúcich frekvenčných zoznamoch: Frekvenčný zoznam interpunkčných znamienok, Frekvenčný zoznam grafických symbolov a číslic, Frekvenčný zoznam grafém, Frekvenčný zoznam grafém stojacich na začiatku slov, Frekvenčný zoznam slovných druhov. Frekvenčné slovníky a zoznamy sú využiteľné v ďalšom počítačovom spracovaní slovenčiny, pri tvorbe slovníkov a pri výskume jazyka v rôznych, aj nelingvistických oblastiach. ISBN 978-80-224-1630-6. € 21,60.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).