(l6) Kroupová, Kateřina a kol.: SLOVNÍK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ TERMINOLOGIE

(l6) Kroupová, Kateřina a kol.: SLOVNÍK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ TERMINOLOGIE
06.11 2016
Grada, Praha 2016. 328 s.
Více než 1000 hesel obsažených v této publikaci odráží soudobý stav speciální pedagogiky a poskytuje terminologické minimum z tohoto oboru. Nachází se zde odborně definované a současně srozumitelně vysvětlené klíčové speciálně pedagogické pojmy a jejich anglické ekvivalenty. Publikace je určena studentům pedagogických a speciálně pedagogických oborů na středních i vysokých školách, ale také dalším odborníkům: zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pedagogům integrovaných žáků, odborníkům v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech.
Díky členění na jednotlivé specializované oblasti slovník umožňuje rychlou a efektivní práci s nejdůležitějšími pojmy. Provádí čtenáře od základů speciální pedagogiky na střední škole přes studium tohoto oboru na škole vysoké až k vybrané specializaci a přímému působení v praxi. ISBN 978-80-247-5264-8. Kč 399,00.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).