(03) Baluch, Jacek - Gierowski, Piotr: CZESKO-POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH

(03) Baluch, Jacek - Gierowski, Piotr: CZESKO-POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH
12.7 2016
(Česko-polský slovník literární termnologie). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. 1. vyd. 492 s. Cca 1500 hesel. Polsko-český index termínů.
Publikace je dílem krakovských bohemistů prof. Jacka Balucha, slavisty, literárního historika a překladatele, a dr. Piotra Gierowského, autora knihy o polské recepci českého strukturalismu. Na rozdíl od klasických dvojjazyčných slovníků je toto odborné dílo především encyklopedickým slovníkem. Obsahuje polské ekvivalenty českých pojmů, vysvětluje jejich původ a uvádí specifické příklady použití. Mimořádná pozornost je věnována pojmům spojeným s pražským strukturalismem, které jsou vysvětleny v širším kontextu a doloženy citacemi z polských překladů děl pražských strukturalistů. Slovník dále obsahuje základní terminologii z oblasti jazykovědy. Doslov, jehož autorem je Piotr Gierowski, je shrnutím práce nad slovníkem a současně pojednáním o recepci českého strukturalismu v Polsku. Kniha obsahuje více než 1500 komplexně zpracovaných hesel, rozsáhlý přehled pramenů a polsko-český glosář pojmů. Je určena literárním vědcům, teoretikům a historikům literatury, jazykovědcům, zájemcům o českou literaturu, překladatelům a studentům.
ISBN 978-83-233-4066-9.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).