(23) Chovanec, Jan – Bázlik, Miroslav – Hrehovčík Teodor: SOUDNÍ PŘEKLAD A TLUMOČENÍ.

(23) Chovanec, Jan – Bázlik, Miroslav – Hrehovčík Teodor:  SOUDNÍ PŘEKLAD A TLUMOČENÍ.
18.6 2015
Wolters Kluwer ČR, Praha 2011. 408s. Publikace představuje komplexní pohled na teorii a praxi překladatelské a tlumočnické činnosti na pozadí anglického a českého jazyka. Oproti slovníkům prezentuje nejen odbornou terminologii, ale i kontexty, ve kterých se příslušné termíny používají, a podává komentáře o výběru vhodných prostředků podle dané situace. Předností díla je, že předkládá i teoretické jevy nenásilně, přičemž se opírá o ilustrace jejich praktického využití. Jeho cílem je zaplnit mezeru v dostupných materiálech pro soudní překladatele a tlumočníky a pokrýt některé ze situací, kdy se překladatel může ocitnout ve slepé uličce. Analýza chyb v překladu a komentované překlady jsou poučné i pro zkušenější odborníky. ISBN 978-80-7357-684-4. 513 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Sebezkušenostní kurz

Datum konání: 18.8 2020
Kurz vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. je určen pro tlumočníky (mluvených i znakových jazyků).
Přihlašování je možné...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).