(15) Francisci, Cyril – Kováčik, Milan – Hudec, Ján: VÝKLADOVÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ELEKTRONICKÝCH

18.6 2015
Elektronický slovník volne prístupný na adrese:
http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp.

Rezortná terminologická pomôcka je rozšírená o vyše 1500 nových hesiel spracovaných v roku 2011. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypísalo súťaž na systematické skúmanie a obohacovanie slovenskej odbornej terminológie z oblasti elektronických komunikácií v súlade so Zákonom o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 Z. z. a zákonom 318/2009 v znení neskorších predpisov s cieľom prispieť k šíreniu vedecko-technických informácií a rozvoju informačnej spoločnosti. Výskumný ústav spojov, n. o. v rámci riešenia projektu zameraného na zavádzanie, rozširovanie a skvalitňovanie slovenskej odbornej terminológie v oblasti elektronických komunikačných sietí, technológií a služieb a na základe priebežnej selekcie nových termínov a definícií v dokumentoch medzinárodných normalizačných organizácií (ETSI, CENELEC, ITU) a odbornej literatúre firiem pôsobiacich v EÚ navrhol anglicko-slovenský výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií. Obsah slovníka sa každý rok rozširuje a aktualizuje. Ministerstvo vnútra SR, Žilinská univerzita a spoločnosť Slovak Telekom, a. s. prispeli významným podielom k rozšíreniu obsahu slovníka. Zostavili: Ing. Cyril Francisci, Ing. Milan Kováčik, Ing. Ján Hudec. ISBN 978-80-969325-0-9.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Sebezkušenostní kurz

Datum konání: 18.8 2020
Kurz vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. je určen pro tlumočníky (mluvených i znakových jazyků).
Přihlašování je možné...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).