(15) Švestková, Olga – Pfefen, Jan – Dostál, Jaroslav – Pettermann František: OBECNÝ VÝKLADOVÝ SLOVN

18.6 2015
Rozvojové partnerství PENTACOM (REHABILITACE – AKTIVACE – PRÁCE), 2011. 1. vyd. 55 s. Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. Reaguje na potřebu sjednotit pojmosloví pro komunikaci sociálních patnerů účastnících se procesu pracovní rehabilitace. Autoři do něj zařadili pojmy, které v různých oborech chybějí, nebo mohou mít rozdílný obsah. Použity byly citace relevantních slovníkových hesel, odkazy na souvisejicí zákonná a jiná ustanovení a pojmosloví z lékařské (rehabilitační) praxe. Zpracováno ve spolupráci s týmem Kliniky léčebné rehabilitace 1. LF v Praze a VFN v Praze. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Sebezkušenostní kurz

Datum konání: 18.8 2020
Kurz vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. je určen pro tlumočníky (mluvených i znakových jazyků).
Přihlašování je možné...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).