PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE "SLOVNÍK ROKU"

15.3 2017
PŘIHLÁŠKA
DO SOUTĚŽE

Přihlášky do soutěže zašlete laskavě na adresu:
JTP - SLOVNÍK ROKU, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Tuto stránku si můžete vytisknout, vyplnit a odeslat poštou na výše uvedenou adresu, nebo vyplnit a zaslat nám ji jako přílohu e-mailem  na adresu JTP@JTPunion.org.
 
------------------------------------------------------ zde odstřihněte -------------------------------------
PŘIHLÁŠKA
Do soutěže přihlašuji dílo:
 
Autor: ....................................................................................................................................

Název: ....................................................................................................................................

Vydavatel: .............................................................................................................................

Rok vydání:

Přikládám recenzní výtisk / přikládám recenzi *)
 
                                                                                   ....................................................
                                                                                      podpis navrhovatele a datum
*) nehodící se škrtněte
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).