Rita Kindlerová (ed.), Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti. Argo, Praha 2004.

Rita Kindlerová (ed.), Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti. Argo, Praha 2004. Přeložila R. Kindlerová a kol.
18.6 2015
Úvodní slovo
Čtenáři se dostává do rukou objemná sbírka ukrajinských pohádek, legend a lidových vyprávění. Jde o první počin svého druhu za posledních pětatřicet let. Práce se zúčastnilo jedenáct mladých ukrajinistů (z Prahy, Brna a Olomouce), z nichž někteří již měli možnost prokázat své překladatelské schopnosti. Pro většinu však jde o první prezentaci na poli uměleckého překladu, a to na žánru velmi obtížném – lidovém vypravěčství. Texty skrývaly mnohá úskalí, např. dialektismy (zvláště huculské příběhy byly zaznamenávány celé v nářečí), archaismy, všemožná jména či takové lidové obraty, které v českém prostředí nenajdeme.
Co se výběru textů týče, snažili jsme se o to, aby byly zastoupeny všechny oblasti Ukrajiny, ale drželi jsme se zásady vybírat pouze původní ukrajinskou tvorbu. Ukrajina je rozlehlá země a v mnoha regionech potkáme vedle Ukrajinců Tatary, Řeky, Čechy, Maďary, Poláky a jiné menšiny. Jejich lidová kultura by stála za zvláštní pozornost.
V úvahu jsme brali také to, že u nás již několik málo sbírek vyšlo, i když velmi dávno a naším záměrem bylo přinést českému čtenáři u nás dosud nepublikované příběhy, které jsou ovšem na Ukrajině stále živé. Z tohoto důvodu je na konci knihy uveden abecední seznam všech vyprávění i s poznámkami, kdo, kdy a kde je zapsal a vydal.
V knize jsou příběhy seřazeny tak, aby na sebe tematicky i stylově navazovaly, takže pohromadě se nacházejí např. pohádky o zvířatech či vyprávění o zbojnících.
Všem svým kolegům, kteří se do tohoto nelehkého díla pustili se mnou, srdečně děkuji.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).