Oľga Wrede: Theoretisch-pragmatische Reflexionen zur interlingualen Übersetzung ausgewählter Textsor

Oľga Wrede: Theoretisch-pragmatische Reflexionen zur interlingualen Übersetzung ausgewählter Textsorten des Strafprozessrechts (Deutsch – Slowakisch)
15.6 2021
TRANSLATOLOGIE – Studien zur Übersetzungswissenschaft, Band 27

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12124-0.htm
 
Vydavateľstvo: Verlag Dr. Kovač
Miesto vydania: Hamburg
Rok vydania: 2020
Rozsah: 394 strán
Jazyk: nemecký
ISBN 978-3-339-12124-0 (Print)
ISBN 978-3-339-12125-7 (eBook)
 
Anotácia:
Monografia sa zaoberá problematikou právneho prekladu v jazykovom páre nemčina – slovenčina, pričom sa hlavné ťažisko kladie na preklad vybraných textových žánrov trestného práva procesného. V prvej časti autorka ozrejmuje význam právneho prekladu na pozadí globalizačných procesov, približuje delenie právnych odvetví a priebeh trestného konania v kontexte nemeckého a slovenského práva. Druhá časť monografie je venovaná podrobnej lingvisticko-prekladateľskej analýze a komparácii textových žánrov, ktoré sú pre trestné konanie kľúčové (trestný rozkaz, obžaloba a rozsudok). Mimoriadnu pozornosť venuje autorka terminológii trestného práva procesného, ustáleným slovným spojeniam (kolokáciám), ako aj štýlotvorným aspektom právneho diskurzu v oboch jazykoch. Vychádzajúc z autentických právnych komunikátov poukazuje autorka v závislosti od externých a interných textových faktorov na signifikantné problémy interlingválneho prekladu a relevantné prekladateľské stratégie a postupy. K teoretickým ako aj pragmatickým aspektom právneho prekladu pristupuje autorka z holistického a interdisciplinárneho pohľadu, pričom poukazuje na prepojenia textovej lingvistiky, trestného práva procesného a interkultúrnej komunikácie.
 
Kľúčové slová: právny preklad, právo, trestné právo procesné, kultúra, textová lingvistika, textový žáner, trestný rozkaz, obžaloba, rozsudok, prekladateľské stratégie, nemčina, slovenčina
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).