Kestrina Peza: Řád bektášíja a další mystické řády u albánského obyvatelstva na Balkáně

Kestrina Peza: Řád bektášíja a další mystické řády u albánského obyvatelstva na Balkáně
17.3 2021

Vydalo Centrum pro studium demokracie a¨kultury, Brno 2020. 172 s.
Kniha pojednává o mystických řádech u albánského obyvatelstva na Balkáně s důrazem na bektášíjský řád, jehož světové centrum se od roku 1930 nachází v Tiraně, hlavním městě Albánie. Řád bektášíja je šíitský řád a jeho učení je směsicí islámu, křesťanství a místních zvyků a náboženství. Autorka se v knize soustřeďuje na dějiny albánského křesťanského obyvatelstva na Balkáně před jeho ovládnutím Osmanskou říší, na islamizaci tohoto obyvatelstva, dále popisuje založení bektášíji a její historický vývoj u Albánců v rámci Osmanské říše a posléze ve 20. a 21. století. Podává také výklad o nauce a zvycích tohoto řádu a jsou zmíněny důležité postavy světové a albánské bektášíje. Zvláštní pozornost je věnována současným osobnostem řádu, jeho dnešnímu stavu a také jeho perspektivám. 

Kestrina Peza je soudní tlumočnice albánského jazyka, působí také na Ústavu etnologie FF UK. Vystudovala Mezinárodní politická a ekonomická studia a Master of Business Administration (MBA) na New York University in Prague. Tlumočí a překládá pro různé složky policie a soudnictví, ale i na nejvyšší vládní úrovni. Zabývá se také překlady novodobých českých a slovenských autorů do albánštiny. Dlouhodobě se věnuje historickým a soudobým otázkám albánského národa a snaží se seznámit s nimi českou veřejnost. Při svém několikaletém terénním výzkumu v rámci doktorandského studia se věnovala islámu u Albánců na Balkáně, nejvíce ji zaujaly súfijské řády, především bektášíja, jež je objektem jejího zájmu doposud.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).