Josef Kašpar: ITÁLIE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ

18.6 2015
(z poznámky Dr. Rostislava Pietropaola, místopředsedy Společnosti prátel Itálie)

Název knihy výstižně vyjadřuje nejen její obsah, ale i cíl vydavatelské činnosti Společnosti přátel Itálie: přispívat k objasňování specifik této zajímavé země. Autorovo konstatování, že v Itálii „nic není nikdy úplně tak, jak se na první pohled zdá“, mu bylo motivací nejen k pojetí této knihy, ale i k jeho dlouholeté publicistické činnosti, mimo jiné i v českých mediích. Je k tomu kvalifikován nejen svým vzděláním, ale i svým životním příběhem. To mu umožňuje vnímat italský život pohledem Čecha, který si zachoval, i když žije již čtyřicet roků v Itálii. Jeho schopnost proniknout pod povrch dění se opírá o hlubokou znalost italské historie a její promítání do současnosti. Přesvědčivost interpretace zjištěného poznání ve své novinářské praxi opírá i o důsledné dodržování předsevzetí a snahu o nezaujatou interpretaci. Zde jsou slova jeho kréda, kterými odpověděl na otázku své matky: „Proč to vlastně děláš, s překlady a tlumočením si nevystačíš?“ Nechal jsem stranou to, že mě žurnalistika vždy lákala, ale odpověděl jsem popravdě: „No, abych bojoval na jedné či druhé straně proti předsudkům a klišé, které vyplývají z neznalosti.“

Zběžný pohled na názvy jednotlivých kapitol a na jejich řazení může vyvolat dojem nelogičnosti. Na příklad kapitola Calcio věnovaná fotbalu. Návaznost na závěr předešlé kapitol však tento dojem nejen vyvrací, ale objasňuje, že zařazení a obsah kapitoly logiku má. Stejně i kapitola věnovaná turistice na méně známá místa, nejen odpovídá druhé části názvu knihy, ale čtenáři odlehčuje náročný obsah prvních dvou a následujících pěti kapitol. Každá je věnována důležitému problému současné Itálie a jejich výběr není náhodný. Pozornému čtenáři umožní ucelenější pohled a hlubší pochopení, proč jsou nám Italové tak sympatičtí a svojí mentalitou blízcí.

Josef Kašpar již řadu let svými příspěvky obohacuje stránky čtvrtletního Zpravodaje Společnosti přátel Itálie a zaslouží si náš vřelý dík i za nezištné splnění našeho přání sepsat toto potřebné pojednání o současné Itálii.

K dostání na sekretariátu JTP za 150,- Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).