Úvaha nad sazbami za překlad (od Ing. Ferdinanda Tótha)

18.6 2015
Kolega Tóth poslal do redakce JTP k uveřejnění tento dopis na věčné téma sazeb za překlady. Pokud chce někdo reagovat a sdělit autorovi svoje postřehy, může využít diskusi, která je k článku otevřená na konci textu.
---------------------------------

Dobrý den,

můj dnešní příspěvek se týká doporučených minimálních tarif za tlumočení a překlad pro rok 2013, uveřejněný v Magazínu TOP č. 106/2012.

Je to můj osobní názor, a proto bych nerad, kdyby to někdo interpretoval jako nějakou výtku či posměch. To vůbec nemám v úmyslu. Proto prosím zde pod pojmem "překladatel" rozumějte moji osobu.

Dovolte, abych to prvně rozvedl v úvaze.

Musím konstatovat, že na trhu překladů a tlumočení - jako všude jinde i v jiných odvětvích - platí tvrdý zákon "náš zákazník - náš pán" a panuje taktéž dosti tvrdá konkurence. Bohužel, korupci tam najdeme také, i když by neměla zde (ani jinde) co pohledávat.
Překladatel si během let vybuduje určitou svou zákaznickou bázi a vejde jak-takž do povědomí alespoň nepatrné části určitého okruhu lidí a odvětví, jejichž předmětem bývá jeho každodenní práce. Zpravidla jsou to zákazníci, kteří - buď z lenivosti, či setrvačnosti, anebo prostě jenom ze zvyku (která je, jak jistě víte, železná košile) - se pravidelně obrací se svými požadavky na překlad či tlumočení právě od něj a ne od někoho jiného. Nevelkou roli přitom hraje cena za odvedenou práci, která bývá vždy předem domluvena a vzájemně odsouhlasena oběma stranami - a proto lze konstatovat, že v tom případě je vše v pořádku: jak objednatel, tak i zhotovitel (jak se titulují zákazník a překladatel např. ve smlouvách) jsou spokojeni. Jeden dostane za docela vyhovující cenu službu, která je "jenom" překlad, druhý je rád, že dostal další ZAKÁZKU, ze které má nějaký příjem, tudíž může zaplatit jak zdravotní tak i sociální pojištění na daný měsíc.

Co se týče konkrétní výše odměny za překladatelskou či tlumočnickou práci: o tom se diskutuje na všech možných i nemožných místech - agentury, diskusní fóra, výrobní závody, služby všeho druhu, soudy, atd., podrobný výčet zde pro nedostatek prostoru raději nebudu dále rozvíjet. Pravdou je, že překladatel si nemůže dovolit "svévolně" stanovit cenu za překlad, aniž by to před tím neprodiskutoval se zákazníkem (nejlépe v písemné formě). Také si nemůže dovolit nadsadit cenu v takovém případě, kdy zákazník mu předem jasně řekne konkrétní sumu, kterou je ochoten za danou práci překladateli zaplatit. To by buď o toho zákazníka brzy přišel, což pochopitelně je dost nepříjemné, hlavně po letech vzájemné spolupráce, anebo jednoduše zákazník se obrátí na jiného (v první řadě levnějšího) překladatele. A proto v mnoha případech (bohužel) nelze mluvit ani tak o vzájemné spolupráci, než o jakémsi "diktátu" ze strany zákazníka(ů).

Osobně hodně spolupracuji s překladatelskými kancelářemi, jak českými, tak i maďarskými ale i slovenskými. Ti tvoří většinu části mé klientské báze. Objednávek od jiných subjektů - tj. živnostníků, organizací anebo samostatných osob - bývá velice zřídka. A musím říct, že s těmi "jinými subjekty" je spolupráce obvykle příjemnější a hlavně jednodušší, platby (na rozdíl od agentur, kde se fakturuje jednou za měsíc, ke konci měsíce) přichází téměř okamžitě po dodání překladu, někdy i předem - ale to jenom výjimečně.

A teď k doporučeným cenám od JTP. Kdybych já zákazníkovi při přijetí zakázky kalkuloval v předběžné kalkulaci cenu za překlad se sazbou 600 Kč/NS (doporučený tarif JTP), tak nejspíš by se zákazník a/ zhrozil a utekl b/ mi vysmál c/ pokusil smluvit alespoň na polovinu (což je zhruba suma, se kterou běžně počítám já i on delší dobu). Osobně jsem přišel o zakázku v mnoha případech právě proto, že jsem si na poptávku překladu dovolil navrhnout cenu 290 Kč/NS. Většinou mi pak přichází reakce typu "Děkujeme za Vaši nabídku" , "Klient práci odřekl" ,"Někdo se ozval před Vámi a domluvili jsme se s ním" ,"Práci jsme zadali jinému překladateli, který je rodilý mluvčí češtiny" apod. (Ještě musím poznamenat, že se jedná o překlady z maďarštiny do češtiny či naopak, poněvadž jsem rodilý mluvčí maďarštiny a překlady se zabývám od r. 1992.) Teda když už nějaká odpověď přijde... V mnoha případech nepřijde ani to banální "Děkujeme"...

Je také pravda, že agentury se často odvolávají na "jejich" klienta, který u nich práci objednal, že jsou vázáni celkovou částkou max. 1234 Kč a nemohou si dovolit tuto cenu navýšit na 1235 Kč (ano, i kvůli rozdílu 1 Kč mi již vrátili fakturu s tím, že je v ní uvedena nesprávná částka). Častokrát z takových klientských "představ o správném odměňování překladu" mi vychází, že 1 NS bych měl v podstatě přeložit za sazbu 100-120 Kč/NS... Veřejnost nemá tušení o povaze překladatelské práce, pro něj překladatel je člověk, který jenom sedí u počítače a nějakou dobu ťuká do klávesnice, že se jedná jenom o přepsání textu v jiném jazyce. Za to že mu má zaplatit 600 Kč za 1 stránku? nemyslitelné... Klient vidí "stránku" nikoliv jako NS (o tom nemá ani ponětí, že je to vlastně 60 znaků v 30 řadách), ale jako vytištěnou či na obrazovce zobrazenou stránku, která někdy je psána např. s nastavením stránky bez okrajů, s fontem velikosti 9. To překladatel musí při každé nabídce klientovi (jiný subjekt) vysvětlit. Ale to je detail (i když ne všichni jsou s to respektovat).

Klienta absolutně nezajímá kvalita provedené práce (bohužel). Chce překlad pokud možno včera a pokud možno zdarma - anebo možná aby překladatel ještě mu zaplatil za to, že mu byla poskytnuta laskavá příležitost něco přeložit. :-) Má to svá úskalí - jak pro klienta, tak i pro překladatele. Klient dostane honemrychleteďvnoci sesmolený překlad od nějakého překladatele (teď nemluvím o sobě), který byl levný a rychlý, takže za celý překlad 12 stránek zaplatí jenom 1800 Kč. Pošle dokumenty svému maďarskému obchodnímu partnerovi - a ten žasne, lépe řečeno nerozumí... a rozloučí se s ním, s rozhodnutím najít rozumnějšího obchodního partnera, se kterým se dokáže jasně domluvit ve všech podrobnostech. Klient je pochopitelně rozuzlen: "Co to bylo za blba, neumí překládat nebo co, vždyť je to rodilý mluvčí maďarštiny...?" a dá překlad nějaké agentuře na korekturu, za kterou zaplatí dalších 960 Kč. Tak - a jsme u toho: celkem utratil 2760 Kč. Kdyby zadal překlad profesionálovi, který je sice "drahý" protože u něj 1 stránka stojí 250 Kč (neslýchané!), tak by a/ ušetřil peníze, b/ ušetřil čas, ale hlavně c/ nemusel by přijít o svého obchodního partnera, s nímž mohl uzavřít kontrakt, který by mu ve finále mohl vynést dejme tomu 300 000 Kč (tj. za investici 3000 Kč stonásobný zisk). Kdo může podle vás za ten ušlý zisk?

Že by naši zlatí čeští podnikatelé a živnostníci nedovedli myslet do budoucnosti?

Uvedu jiný (vymyšlený) příklad. Klient zadá na překlad materiál, který je přesným návodem na obsluhu zařízení v nebezpečném prostředí (v češtině). Zadá ho pochopitelně tomu nejlevnějšímu a nejrychlejšímu překladateli, který umí maďarsky, vždyť je to "jenom" překlad. Za 2 dny mu 30 stránek vybraný překladatel přeloží. Klient je spokojen, měl to jenom za 4500 Kč a za 2 dny. Materiál je přiložen jako oficiální návod k zařízení, který klientova firma vyrábí zde v ČR, a je na objednávku expedována společnosti X do Maďarska. Tam ho zaměstnanec společnosti X chce ve výrobním procesu použít. Dle přiloženého maďarského návodu ale to nedovede, protože to nemá ani hlavu, ani patu a ani anglicky ani španělsky neumí. Tak to zkusí bez návodu, nic na tom není... Při tom dojde k destrukci zařízení a ke smrtelnému úrazu. Společnost X zažaluje klienta a spor vyhraje. Klientovi vzniknou výlohy: 40 000 Kč soudní poplatky + 1 000 000 Kč jako odškodnění rodině postiženému. Kolik těchto zařízení celkem prodal do Maďarska? Co dodat? Komu byste přisoudili vinu vy?

S pozdravem / Üdvözlettel
Ing. Ferdinand Tóth
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).