Průzkum terminologických aktivit v ČR

18.6 2015
Jiří Vedral, TermLex JTP

V průběhu června a července roku 2000 byly obeslány všechny instituce, které by mohly vyvíjet nějaké terminologické aktivity (encyklopedie, výkladové terminologické slovníky, překladové terminologické slovníky, hesláře, terminologické normy, počítačové databáze termínů, učebnice či přímo slovníky), nebo by alespoň věděly, zda nějaké výše uvedené aktivity v jejich oboru existují.

Byly obeslány přes dvě stovky institucí ze státní i soukromé sféry. Obeslali jsme všechny vysoké školy, všechny fakulty, výzkumné ústavy, ministerstva a jejich odbory vědy a výzkumu, významné státní instituce - Český katastrální úřad, Český báňský úřad, Bezpečnostní a informační službu, Akademii věd a další organizace, které by s touto oblastí mohly mít cokoliv společného.

Předpokládali jsme uzávěrku ankety do konce září 2000, ještě v listopadu mi přišlo pár odpovědí přes slovenskou část TermLexu, ale odezva byla velmi malá, do dnešního dne (1.12.2000) se mi podařilo shromáždit pouze 11 odpovědí týkajících se slovníků.

Zde jsou uvedeny (nejsou řazeny podle pořadí ani abecedy):

1. Výzkumný a zkušební letecký ústav vytváří revizi normy ČSN 310001 letectví a kosmonautika, předpokládaný datum ukončení práce je březen 2002 a publikování červen 2002.

2. Paido - edice pedagogické literatury oznámila německo-anglicko-český pedagogický slovník ISBN 80-85931-74-5, který vyšel v roce 1999.

3. Překladatel pan Leoš Houska oznámil Německo-český slovníček k učebnicovému souboru Wer? Wie? Was?, ISBN 80-86326-09-8, který vyšel v roce 1999.

4. Z Českého báňského úřadu napsali o normě ON 44001- Bánské názvoslovie, vydanou CÚNM od 1.7.1966, která sice už neplatí, ale názvosloví se dosud používá, a o normě CSN 8001-Výbušniny, dosud platné.

5. Lubomír Středa, překladatel z Českého esperantského svazu, napsal o 27 jazyčné publikaci Názvosloví vad kůží a kožešin v elektronické formě.

6. Lubomír Středa (dtto), napsal o sedmijazyčném Názvosloví kůží, ISBN 80-85853-42-6 z roku 1998.

7. Lubomír Středa (dtto), napsal o desetijazyčném Názvosloví kožešin v elektronické formě.

8. Jazykové centrum FF UK Praha, projekt CALL, minislovníček z oboru Computer assisted language learning, vydáno Desktop publishing UK FF20 2000.

9. Ústav pro jazyk český AV ČR píše o práci s terminologií v rámci projektu současné češtiny a jejího vývoje i v rámci poradenských aktivit.

10. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický má publikaci Slovník geodézie, kartografie a katastru ISBN 80-88716-36-5 z roku 1998.

11. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví oznamuje několik svých starších publikací, Anglicko-český zahradnický slovník, Česko-anglický zahradnický slovník a oznamuje rozpracovanou publikaci Anglicko-latinsko-český slovník názvů dřevin.

Zajímavé bylo telefonování na jednotlivá ministerstva. Ačkoliv jsem měl z Úřadu vlády a Rady vlády pro vědu a výzkum seznam všech lidí zodpovědných za oblast vědy a výzkumu na jednotlivých ministerstvech, při telefonování na tyto úřady popírali, že by vůbec něco existovalo. Na MO tvrdili, že je to vojenské tajemství, na čem oni pracují, a že informace o tom, zda vůbec existuje nějaký slovník s vojenskou tematikou přísluší jen vojákům a ne civilům. Na MŠMT vůbec neodpovídají na telefonické dotazy, vše se musí psát písemně a jejich první věta obvykle zní, abychom nezapomněli, že mají ze zákona třicet dní na odpověď. Na NBÚ a BIS chtěli osobní údaje a rodné číslo, než vůbec začali odpovídat, a pán u telefonu se odmítl představit, ačkoliv jsem jeho jméno i titul a pracovní zařazení měl na papíře už předem. Velmi ochotní byli na Mzem a ČBÚ, kde ochotně odpověděli, jak telefonicky, tak písemně. Velmi mne ale zklamala Filosofická fakulta, ačkoliv má nejvíce ústavů a kateder, nepřišla od nich ani jedna odpověď. Zajímavá je i zkušenost, že některé instituce vůbec neodpovídají na žádosti zaslané e-mailem.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).