SEZNAM ČESKO-NĚMECKÝCH A NĚMECKO-ČESKÝCH ODBORNÝCH SLOVNÍKŮ

18.6 2015


style='text-decoration:none'> SEZNAM
ČESKO - NĚMECKÝCH A NĚMECKO-ČESKÝCH ODBORNÝCH Slovníkůstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-weight:normal'>Seznam česko -
německých odborných slovníků byl zpracován jako pracovní pomůcka pro
překladatele a tlumočníky němčináře. V slovníku jsou zahrnuty i některé
slovensko-německé odborné slovníky. Je k dispozici pouze v elektronické
podobě, což umožňuje aby každý uživatel si seznam sám doplňoval a udržoval
v aktuálním stavu. V seznamu nejsou zahrnuty obecné slovníky česko -
německé.style='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-weight:normal'>U každého slovníku
jsou uvedeny v dostupném rozsahu: název slovníku, směr použití, rok
vydání, charakter a rozsah slovníku, autor, vydavatel, ISBN nebo jiné
označení a případně vysvětlující poznámka. U slovníku vydávaných ve
verzích, uvádíme pouze poslední v době zpracování známou verzi. Některé
slovníky překrývají několik oborů, jsou zařazeny jen jednou u převládajícího
oboru.U jmen autorů jednotlivých slovníků jsou vynechány tituly a akademické
hodnosti.style='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-weight:normal'>Rozhodně se nepodařilo
podchytit všechny aktuální česko-německé slovníky.Pokud zašlete své doplňky, budeme je automaticky doplňovat do
seznamu a tak seznam udržovat v aktuálním stavu. Starší odborné
slovníky (vydané před rokem 1995), pokud nejsou ještě teď nějakým způsobem
jedinečné, nejsou v seznamu uvedeny.

style='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-weight:normal'>Autor se omlouvá
za případné neúplnosti a překlepy a snad i nějaké nesprávnosti.
Poslední záznam v seznamu: 20. září 2008.

style='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>V seznamu
použitá označenÍ:PC = sstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-weight:normal'>lovník v elektronické
podobě • PC-ROM = slovník dodávaný na CD-ROMkniha = slovník vydaný tiskem • glosář =
slovník zpracovaný jako pracovní pomůcka •

style='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-family:Symbol;text-transform:
uppercase;font-weight:normal'>Û = style='font-size:12.0pt;line-height:110%;font-weight:normal'>obousměrný slovník
Þ = jednosměrný slovník • A = angličtina, Č =
čeština, N = němčina, Sl = slovenština, F = francouzština, R = ruština, Š =
španělština, M = maďarština. B = bulharština

USPOŘÁDÁNÍ SEZNAMU:VŠEOBECNÉ ODBORNÉ SLOVNÍKYstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>:PoČÍTAČOVÉ PŘEKLADOVÉ SYSTéMYVŠEOBECNÉ
ODBORNÉ SLOVNÍKY (
viz též TECHNIKA
(OBECNĚ) a EKONOMIKAstyle='font-size:12.0pt'>NOVÁ A CIZÍ SLOVAZkratkySLOVNÍKY Z OBORůstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>:

clear=all style='page-break-before:auto'>
style='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>ARCHITEKTURAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>AUTOMATIZACEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>AUTOMOBILYstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>BARVY, LAKY,
KOROZEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>BEZPEČNOST PRÁCEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>BIOTECHNOLOGIE, BIOMETRIKAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>BOTANIKAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>CESTOVNÍ RUCHstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>CÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTIstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>DOPRAVAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>DŘEVOZPRACUJÍCÍ
PRůmyslstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>EKOLOGIE -
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>EKONOMIKA -
Obchod - marketingstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>ELEKTRONIKAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>ELEKTROTECHNIKA
A ENERGETika - vč. JADERNÉstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ETYMOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>EVROPSKÁ UNIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>FILATELIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>FILOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>GUMÁRENSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>HORNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>HOSPODAŘENÍ S ODPADYstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>HYDRAULIKAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>CHEMIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>KULTURA
a UMĚNÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>LODĚ - PLAV
BA -RYBÁŘSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>MANAGEMENTstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>MANIPULACE
a obalová teCHnikastyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>MATEMATIKAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>Měření,
regulace a adjustacestyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>METALURGIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>METEROLOGIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>MYSLIVECTVÍ style='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ODĚVNICTVÍ A MÓDAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>PATENTOVÉ PRÁVOstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>PEDAGOGIKA - PSYCHOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>PIVOVARNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>PLYNÁRENSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>POJIŠŤOVNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>POLYGRAFIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>Požární
ochranastyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>PRÁVAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>PSYCHOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ROPAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>RUČNÍ PRÁCEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>SPORT:style='font-size:12.0pt;line-height:110%'>STAVEBNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>STROJÍRENSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>SVÁŘENÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ŠKOLSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>TECHNIKA (obecně)style='font-size:12.0pt;line-height:110%'>TECHNICKÉ VĚDYstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>TEXTILNICTVÍ A ODĚVYstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ÚČETNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>VEŘEJNÁ ZPRÁVAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>VETERINÁŘSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>VOJENSKÁ TERMINOLOGIE + ZBRANĚstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>VÝPOČETNÍ TECHNIKAstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ZDRAVOTNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ZEMĚDĚLSTVÍstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ZEMĚPISstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%;text-transform:uppercase'>Zoologiestyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ŽELEZNICEstyle='font-size:12.0pt;line-height:110%'>ŽURNALISTIKA style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> PoČÍTAČOVÉ
PŘEKLADOVÉ SYSTéMYstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> TRANSITNXTstyle='font-size:12.0pt'> • počítačový překladový systém se slovníkem a překladovou pamětí • 2008
• Star-group, Prahastyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>PC Translator 2007 • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č + A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2008 • PC překladač a slovník,
verze 2007 • pro rok 2009 se připravuje nová verze PC TRANSLATORstyle='text-transform:uppercase'>NXT Langsoft s.r.o., Korytnástyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Informatika pro překladatelestyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • příručka o uplatnění
počítačů a počítačových programů v překladatelské činnosti mimo
překladové programy • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>TRADOS style='font-size:12.0pt'>• překladatelský systém, pracující s překladovou pamětíVŠEOBECNÉ ODBORNÉ SLOVNÍKY style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>(style='font-size:12.0pt'>viz též TECHNIKA (OBECNĚ) a EKONOMKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> LEXICON 5 - Německý velký slovník • N
Û
Č
style='font-size:12.0pt'>A Û Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2008 •115 000 hesel s přehledem
gramatiky • kniha 1450 str. + PC • Lingea s.r.o. Brnostyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Německo-český slovník a česko-německý
slovník • Č Û
N
• 2008 nové opravené
vydání • na 200 000 pojmů • na CD ROM či 2 knihy • H Siebenschein a kol.
• Leda s.r.o., Voznicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Milenium odborný překladový slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Čstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> a A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> Č • 2007 • PC-slovník. verze 7 • všestranný slovník odborných pojmů, Commercial servicestyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> s.r.o., Brnostyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Ilustrovaný tematický slovník
n Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2007style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • kniha 456 stran • 13000 tem.
řazených hesel s překlady do Č • 7000 příkladů slovních spojení, 600 vyobrazení
• Fraus, Plzeň • ISBN 80-7238-434-1style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt'>ČTYŘJAZYČNÝ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• Č - A - N - F • 2000 • kniha • 34 tematických okruhů • Z. Matysová, L. Martinková,
M. Štolová • Aventinum Praha • ISBN 80-7151-121-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> VELKÝ OBRAZOVÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK • N Û Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> A Û Sl style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>•  1999 • kniha 957
stran • oborově uspořádaný slovník s obrázky a rejstříky • Corbell,
Archambauliová • Columbus • ISBN 80 88799-74-0style='font-size:12.0pt'>NOVÁ A CIZÍ SLOVAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> DEUTSCHes
FREMDWÖRTER • N •
2007
•kniha 608 stran • 150 000 pojmů s výslovností, významem, použitím
a původem pojmů • M. Keprtová • Compact Verlag München 2007 • ISBN 978-3-8174-7727-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> VELKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV • Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2006 • kniha 1364 stran •
72 000 pojmů europeismů, internacionalismů • M. Šaling, Ivanová-Šalingová,
Z. Maniková • SAMO • ISBN 80-89123-05-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Das
moderne Fremdwörter Lexikon • N •
2005 • kniha 600 stran • vč. výrazů z geologie,
biologie, výpočetní techniky, matematiky atd. • Neumann u. Gbel Verlag. GmbH •
ISBN 3625-10431style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK FLOSKULÍ • Č •  style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2005 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 222 stran • klišé, slogany,
hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smog
•  V. J
ust • Academia • ISBN 80-200-1155-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Nová slova v češtině - slovník neologizmů
• Č •
2004 • knihastyle='text-transform:uppercase'> 568 stran • neologizmy v češtině
• O. Martincová a kol. • Academia Praha • ISBN 80-200-1168-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A - Ž • Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1998 • kniha 834 stran • výklad
k používaným cizím slovům v češtině •  V. Petráčková, J. Kraus
a kol. • Academia Praha • OSBN 80-200-0607-9style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Das neue Trendwörter-Lexikon •
N • 1998 • kniha 192
stran • nová slova používaná v němčině • S. Loskant • Bertelsmann Lexikon
Verlag • ISBN 3-577-10464-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> TEMATICKÝ SLOVNÍK • Č Û N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1996 • kniha • 542 slov pro
konverzaci, tlumočení a překlad M. Keprtová • nakladatelství Olomouc •
ISBN 80-7162-040-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> TEMATICKÝ SLOVNÍK • Č Û N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1996 • kniha • 542 slov pro konverzaci,
tlumočení a překlad M. Keprtová • nakladatelství Olomouc • ISBN 80-7162-040-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Das Fremdwörterbuch • N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1990 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 832 stran • přehled cizích
slov používaných v němčině M. Dose a kolektiv • Dudenverlag Mannheimstyle='text-transform:uppercase'> • ISBN 3-411-20915-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ vELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV • č • 2005 • 106 000 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>výrazů elektronická verze PC • V. Petráčková, J. Kraus • Leda
PrahaZKRATKYstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Velký
slovník zkratek Evropské unie • Č •
2000 • 60 000 odborných a ostatních zkratek •
kniha 977 stran • J. Elman a kol. • East West Publishing Company • ISBN 80-7219-007-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Německé
zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii •
style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1999 • německé zkratky s významem
v němčině a češtině • kniha 60 stran • Z. Čiperová ׇ Univerzita
Pardubice, fakulta chemicko-technologickástyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ ABKÜRZUNGEN
• N •
německé a anglické
zkratky • program vyhledává buď zkratku nebo význam zkratky • style='text-transform:uppercase'>I
nternet: href="http://www.abkuerzungen.de/">WWW.abkuerzungen.de •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Wörterbuch
der Abkürzungen
• N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1994 • 38 000 německých
zkratek a jejich význam • kniha • J. Werlin • Dudenverlag Mannheim • ISBN
3-411-02741-Xstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
ZKRATEK • Č •
1994 • odborné jazykové zkratky • knihastyle='text-transform:uppercase'> 300 stran • kolektiv encyklopedického
ústavu • Encyklopedický dům s.r.o. • ISBN 80-901647-1-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Slovník
odborných a všeobecně používaných zkratek • N
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1993 •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>německé a anglické všerob.
zkratky s českým výkladem • kniha 336 stran • Č. Filipiak. P. Petřík • Noveco Brnostyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>       style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Zkratky, značky, akronymy • Č
2500 zkratek
z 15 jazyků včetně němčiny • Horizont PrahaARCHITEKTURAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ ZÁKLADNí
NĚMECKÁ TERMINOLOGIE V OBLASTI ARCHITEKTURY •
style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2008 • kstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>niha •  Z. Vyplel • nakladatelství
ČVUT • ISBN 978-80-81-03933-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Architektonický
slovník • N
Þ
Č •
500 termínů •style='text-transform:uppercase'> 2008 • glosář NEM026 • PC • J. Vedral
• JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>AUTOMATIZACEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ AUTOMATIZAČNÍ
TECHNIKA • A-N-F-R-Š-P-M-Sl •
1975 • kniha 1023 stran • 13 000 pojmů • J. Sýkora a kol.
• Alfa, Bratislavastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ ROBOTIKA
• A 
Þ
N - F - R Sl

1988
knihastyle='text-transform:uppercase'> 347 stran • anglický slovník s registry
pojmů v ostatních jazycích • E. Berger E. a kol. • Alfa,
Bratislava + Verlag Technik. Berlin,style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>AUTOMOBILY , traktorystyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Automobily,
silniční vozidala • N
Þ Č • 15 000 výrazů a slovních vazeb z výroby, provozu,
servisu a opravárenství automobilů • Systemconsult Pardubicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Slovník
na cesty a doprávní rádce pro řídiče a motoristy • Č
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>15 000style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>slov a vazeb pro řidiče,
pravidla silničního provozu a dopravní značky v NSR, Rakousku a Švýcarsku.
• kniha • Systemconsult Pardubicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ AutoMobilová
doprava, silniční vozidla
• Č Þ N 15 000
slov a slovních vazeb • kniha Systemconsult Pardubicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ překladatelský
slovník MOTORISMU • Č 
Û N • 1976 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 380 stran • výrazy používané v německy hovořících
státech • F. Seebauer • Interpress Praha •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>SLOVNÍk AutOMOBILOVÉ TECHNIKY
A SILNIČNÍHO PROVOZU • Č Û N • 1979 • 2 knihy • přes 200 stran • F. Seebauer • Klub moderní
němčiny, a GŘ ČSAZ Praha •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Slovník
automobily, silniční vozidla • Č
Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> 2003 • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>I.Mstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>achačka • Systemconsult, Pardubicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Ilustrovaný
slovník autoMobily

Sl - R - A - F - N - I •  
1979 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 503 stran • s vyobrazeními
• C. Blok C. + W. Ježewski • Alfa Bratislava • ISBN 83-206-0049-9 style='text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Odborný
slovníK motorových vozidel • Č
Û N • 2005 • kniha • F. Vlk • ISBN 80-239-4028-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovní veličinY traktorů style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>• 300 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>hesel • 2003 • glosář NEM023 • PC +
tisk 4 strany • JTP Praha • ISBN 80-86711-06-4style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>BARVY, LAKY, KOROZEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ slovník
barvy, koroze • N
Þ Č • 1 400 výrazůstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM025 dle slovníku SNTL •style='text-transform:uppercase'> PC + tisk 28 stran • J. Vedral • JTP,
Praha • ISBN 80-86711-08-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Pětijazyčný
slovník barvy, laky, povrchová úprava, koroze • Č - N - A - F - R •
style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1959 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 419 stran • 2 082 pojmů • R. Sabtholzer, J. Kolínský •
SNTL, Praha •style='font-size:12.0pt'>BEZPEČNOST PRÁCEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK BEZPEČNOSTI PRÁCE • N Þ Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• 2002 •style='font-size:12.0pt'> glosář NEM004 • PC + tisk 28 stran • 2 700 termínů • J. Vedral • JTP
Praha ve spolupráci s VÚBP • ISBN 80-86261-89-1style='font-size:12.0pt'>BIOTECHNOLOGIE + BIOMETRIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Biometrický
slovník • 9 jazyčný • N
Þ Č • 1987 • 2 knihy 965 stran • s výkladem pojmů v německém jazyce
a registrem dle jazyků• Rasch a kol. • Landwirtschaftsverlag Berlin •
ISBN 3-333-00080-9style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> BIOTECHNOLOGIE • výběr
základních pojmů •
1987 • kniha 263 stran • české a slovenské pojmy s německým, anglickými
a ruskými ekvivalenty a registrystyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> glosář odBorných výrazů z oborU
biometriky • N
Þ Č • 2006 • glosář •M. Nenáhlo • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník biotechnologie style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM035 • PC + tisk 12 stran
• 800 hesel • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> BIOTECHNOLOGIE • výběr
základních pojmů •
1994 • knížka 468 stran • J. Mrázek • Nakladatelství FIN,
Olomouc • ISBN 80-85572-59-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Biologický taxonomický slovníkstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2002 •
70 000 názvů
rostlin, hub, evropských obratlovců, hmyzu a motýlů, ptáků, trav a jedovatých
rostlin. • PC + tisk 56 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86261-88-3
56.BOTANIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> BOTANICKÝ SLOVNÍK • Č Û N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> LAT • slovník rostlinných jmen •kniha 397 stran • R. Rada •
EKOservice Praha a Blatenská tiskárna s.r.o.r. • ISBN: 80-900848-Xstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK JMEN STROMů a KEŘů • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2006 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM067 • PC + tisk 24 stran
• 2 570 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-026-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK JMEN STROMů a KEŘů • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2 200
termínůstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM043 • PC + tisk 24 stran
• 2 570 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-35-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> ROSTLINNÁ VÝROBA • VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMstyle='text-transform:uppercase'>ů • 1991 • kniha 151 stran • Č + S pojmy s N, A, R
a částečně lat. ekvivalenty a registry • V. Pokorný a kol. • Ústav
VTI pro zemědělství •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmén hubstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>• 2006style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • glosář NEM066 • PC + tisk 12
stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-052-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník jmén hubNstyle='text-transform:uppercase'> Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>• 1 400 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>termínůstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • glosář NEM042 • PC + tisk 12
stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-13-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmén ROSTLINstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>9 260 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>výrazů • glosář MEM 054 • jen PC •
J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>FYTOPATOLOGICKÝ Slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>300 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>termínů • 2003 • glosář NEM 10 • PC
+tisk 4 strany • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-94-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník z oboru
fytopatologie a škůdcůN style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 2 600 termínů • glosářstyle='font-size:12.0pt'> NEM006  • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86261-91-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>SlovnÍk Plevelů • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2003glosář NEM014 • tisk 8 stran převedený na PC style='text-transform:uppercase'>• 2 000 termínů • J. Vedral • JTP,
Praha • ISBN 80-86261-98-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmen dvouděložných
rostlinstyle='font-size:12.0pt'>Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2006 •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>5 100 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>termínů • glosář NEM069 • PC + tisk
48 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-028-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmen jednoděložných
rostlinstyle='font-size:12.0pt'>Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2006 •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> 1style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'> 400 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>termínů • glosář NEM068 • PC + tisk
48 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-027-3style='font-size:12.0pt'> CESTOVNÍ RUCHstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> CESTOVNÝ RUCH-HOTELIERSTVO-POHOSTINSTVO • S - N -
F - A • 2006 •
kniha • 216 stran • se slovenským výkladem 1000 pojmů • A. Friedová, I.
Mešková, E. Bohušová, M. Olejárová • Slov. pedag. nakladatelství, Bratislava • ISBN
80-55629-09-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Odborný konverzačnístyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU • Č Þ N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2000 • kniha 272 stran • pro
profesionály pracující v cestovním ruchu • B. Balcar a kol. •
Rezonance Domažlice • ISBN 80-902812-0-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> HOTELY A REŠTAURÁCIE • Sl Þ R - N -
A - F - M •
1981
• kniha 165 stran • 4 500 výrazů, a to i z oblasti kuchyně
a jídel • I. Meyerová, K. Gara, I. Schindlerová • Alfa Bratislava •  style='font-size:12.0pt'>CÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTIstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> CÍRKEVNÍ SLOVNÍK • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1 100
termínů • 2005 •
glosář NEM051 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-96711-91-9
 style='font-size:12.0pt'>DOPRAVAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Automobilová doprava - SILNIČNÍ VOZIDLA • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č + Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N • rok • 2 knihy 414 stran • 12 000 + 13000 pojmů z osobní
i nákladní automobilové dopravy • Machačka • Systemconsult Pardubice •
ISBN 80-85639-10-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  SLOVNÍK NA CESTY A DOPRAVNÍ
RÁDCE PRO ŘIDIČE A MOTORISTY •
N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> Č • 1998 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• kniha 221 stran • uspořádaná
věcně a abecedně/odlišnosti v SRN, Rakousku a Švýcarsku •  Machačka
• Systemconsult Pardubice • ISBN 80-85629-13-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> ČESKO-ANGLICKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK AUTOMOBILů
1995style='font-size:12.0pt'> • kniha 175 stran • tematicky uspořádaný slovník s uvedením synonym
ׇ  M. Dvořák, F. Vlk, V. Losík • ELK
Brno s.r. o. • bez ISBNstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>OdbornÉ výrazy z oboru „ŘÍČNÍ
PLAVBA“ • N Þ
Č •
2007 • glosář v časopise
ToP • M. Nenáhlo • JTP Praha •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Dopravní
slovník
N Þ Č • glosář NEM021 • PC • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRůmyslstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství • Č
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1999 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 469 stran • navíc seznam Č
a N norem a oborový přehled pojmů s obr. I. Vicena a kol. •
nakladatelství Fraus Plzeň • ISBN 80-845784-41-6style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>EKOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> ekologický
slovník • N
Þ Č • 2003 • 1 100 termínů • glosář NEM016 • PC + tisk 16 stran • J.
Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-00-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Ekologický
a technologický slovník • N
Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č •  style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 185 stran • E. Lýkovcová •
ISBN 80-7225-103-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> VÝRAZY Z OBLASTI EKOLOGIE VODNÍHO PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍstyle='text-transform:uppercase'>• N Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2008 • kniha • ISBN 978-80-87096-09-3
• I. Křížková • Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního
hospodářství a ekologiestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt'>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N a N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1998 • 2 brožury 178 stran • E.
Šedová • Intertermin Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Ochrana podzemních vodstyle='font-size:12.0pt'> • N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2003glosář • A.
Rády • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>EKONOMIKA - Obchod -
marketingstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Velký
ekonomický slovník
N Û Č • 2008 • kniha + CD-ROM • 1 400 stran • 120 000 hesel • Fraus, Plzeň • ISBN
978-80-7238-792-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Odborný slovník z oblastri
ekonomické, finanční a právní • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č + Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1999 • 2 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>knihy • 641 + 669 stran • J. Zlámal
• Linde Praha a. s. - ISBN 80-7201-166-9 + 80-7201-061-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> GERICHTS- UND BEHÖRDENTERMINOLOGIE • N • 1995 • kniha • 181 stranzvláštnosti
právnického jazyka a jazyka veřejné správy • U. Daum • Sprachen- und
Dolmetscherinstitut Münchenstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Stavebnicová
německá obchodní korEspondence • Č •
1993 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha • 114 stran • miniučebnice
stavebnice obchodní korespondence • D. Závada a kol. • SNTL/ALEKO •ISBN 80-03-00683-Xstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> hospodá5ský slovník • style='font-size:12.0pt'>N Þ Č a Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N •  style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1997 +
1998 • 2 knihy • 775 +
825 stran • slovník včetně přehled a vzorů dokladu z NSR • J. Burger
a kol. • Nakladatelství Fraus a.s. Plzeň • ISBN 80-85784-29-7 a 80-85784-28-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
EKONOMICKÝCH POJmů •
N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> Č • kniha • 446 stran style='text-transform:uppercase'>• přes 16 000 pojmů pro obchodní praxi • V Lapka •
vydal • ISBN 80-85780-49-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> FinaNční a ekonomický slovníkstyle='font-size:12.0pt'> • N Þ Č a Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N •  1996 • kniha • 485 stran • 14 000 pojmů, M. Grabmüller, R. Rädl •
Č-N obch. a prům. komora Praha • ISBN 3-7690-0215-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Burzovní
lexikon • N
Þ
Č •
1991 • kniha • 236 stran • 2 000 hesel z burzovního a finančního světa L. Rieger •
Victoria publishing • ISBN 80-85605-00-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Slovník
marketigových výrazů •
N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • Rok vydání neuveden • kniha • 75 stran • marketingové pojmy s výkladem
významu • V. Körmendy • Uniapress, Bratislava • ISBN 80-65313-27-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník zaměřený na obchodní praxi • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1992 • kniha • 98 stran • pojmy
řazeny podle druhu prodávaného zboží •  J. Vopsálová, J. Glazdačková. I. Hloušková,
V. Silná • TOPS Hradec Královéstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Abeceda NĚMECKÉHO obchodního práva • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1997 • kniha 135 stran • 150 pojmů
něm. obchodního práva s jejich českým výkladem •  V. Fessl • Linde Praha, a.s.
• ISBN 80-7201-077-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Bankovní a finanční slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1999 • kniha 248 stran •
12 000 pojmů z bankovní, finanční, ekonomické. a právní praxe • J.
Šimková, H. Baběradová • Prospektrum Praha • ISBN 80-7175-073-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Vícejazyčný slovník ekonomických účetních
výrazů • Č, N, A, F, Š •  
1991 • kniha 258 stran • 1 488 pojmů • J. Doležal, R. Kosina,
I. Langr a kol. • Unie auditorů ČR •style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>   style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>GmbH-Mustervertrag ČSFR • Č +
N • s komentářem • 1992 • kniha 121
stran • vzorová smlouva o s r. • P. Doralt a kol. • Service
Fachverlag • ISBN 3-85428-228-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Einführung
in die Fachsprache der BetriebswirtschaFT • N •
1989 • 2 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>knihy 457 stran • vysvětlení pojmů z oblasti
řízení podniků s příklady a cvičeními • R. Buhlmann a A. Fearns
• Goethe-Institut Münchenstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ WIRTSCHAFSTEXTE
IM UNTERRICHT • N •
1990 • kniha 205 stran • náměty
na zlepšení didaktiky textů z oblasti hospodářství • K. Hermann • Goethe
Institut Münchenstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
OBCHODNÍCH POJMů • Č
Û N • 1992 • knížka 355 stran • L. Klusáková, W. Kerles, J. Škampa • MONTANEX
spol. s r.o. • ISBN 80-85300-89-3.style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník ekonomické a správní praxe • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt'> 1989 • kniha 202 stran •  F. Seebauer a kol. • Intertermin, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>PraKTICKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍKstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'> • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> nstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'> • 2008• style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 458 stran • Fraus Plzeň • ISBN
978-80-7238 -741-0style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>ELEKTRONIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
Z TECHNOLOGIE VÝROBY Světelných vlnovodů a optoelektronické SDĚLOVACÍ
TECHNIKY • Č
Û N • 1987 • 2 knihy 47 stran • G. Oberlík • Intertermin + Škoda Plzeňstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>ELEKTROTECHNIKA A ENERGETika
- včetně jadernéstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> ODBORNý
SLOVNÍK PRO ENERGETIKY A ELEKTROTECHNIKY • N
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> Č • 1995 • kniha 286 stranstyle='text-transform:uppercase'> • 15 000 pojmů včetně pojmů
z životního prostředí a likvidace odpadů V. Müiller • Energie-Verlag GmbH Heidelberg • ISBN 3-87200-690-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Elektrotechnický A ELEKTRONICKÝ slovník •
N
Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1973 • kniha 946 stran - zhruba
35 000 pojmů • V. Hesounová B. + Kloudová a kol. • SNTL. Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ ČtyřjaZYČNÝ
SLOVNÍK ENERGEtIKY • Č - A - N - F •  
1999 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha • 12 000 hesel • L
Copal, P. Erban, J. Veselý • LEDA Praha • ISBN 80-85927-68-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> slovník jaderné elektrotechniky • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2000 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 284 stran • 16 500 hesel
000 pojmů z jaderně energetického cyklu •  F. Soukup • LEDA Praha • ISBN
80-85927-73-Xstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> NĚMČINA PRO ELEKTROTECHNIKY • N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1967 • kniha 467 stran • tematicky
uspořádaný NÞČ
slovník s doplňujícími německými texty • J Šankr, + M. Havlíček • SNTL
Prahastyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník vybraných odborných
výrazů z jaderné energetiky • Č Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1985 • 2 knihy • 184 stran • F.
Soukup • Intertermin + Škoda Plzeňstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> JAdrová technika • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1987 • 2 knihy 1 407 stran •
anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • R. Sube
a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Lexikon elektrotechnických značek • 2. vyd. • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2004 • kniha • I. Malínská, • Iris,
Havířov • ISBN 80-9035410-2-5style='font-size:12.0pt'>ETYMOLOGIEstyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>          
Český
etymologický slovník •
2008
• elektronická verze pro PC • 11000 hesel s 64000 ekvivalenty v dalších
jazycích • J. Rejžek • Leda, spol. s r.o. PrahaEVROPSKÁ
UNIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> EVROPSKÁ UNIE • N Û Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1998 • kniha 383 stran • rukověť
mez. nár pojmosloví práva a správy s výkladem •. Berggrenn-Merkel
a kolektiv • Bayerische Verwaltungsschule, München • ISBN 0949-6971style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Český překlad: V Horský •.style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> GLOsář k dvom smerniciam Európskeho
parlamentu a Rady o elektrickom poDpise a obchodování
style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • glosář • A. Rády • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>FILATELIEstyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt'>FILATELISTICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> N • 2006 • kniha 224 stran • B. Beinhauer • Matice Slezská, Opava • ISBN 80-86887-03-0style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>FilateliSTICKÝ SLOVNÍKe N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Ć style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• konec r. 2008 • glosář NEM 000 • J.
Vedral • JTP, PrahaFILOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK ČESKÝCH SYNONYM A ANTONYM • 2008style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 576 stran + CD-ROM •
33 000 hesel a 120 000 synonym • Lingea s.r.o., Brno • ISBN 978-80-80762-09-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Český etymologický slovníkstyle='font-size:12.0pt'> • 2008 • kniga • 11 000 č. základních hesel + 64 000 odkazů na cizí
slova • J. Rejzek • Leda s.r.o, Voznice • ISBN 80-85927-85-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník české frazeologie a idiomatiky
s cizojazyčnými ekvivalenty
• 2008 • kniha • F. Čermák a kol. • Leda s.r.o.,
Voznicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> GRAMMATICON • kontrola překlepů, gramatických chyb a správného
stylu českých textů •
2003
• PC program
style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>určený pro Microsoft Windows, Lingea
s.r.o., Brnostyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SYNONYMWÖRTERBUCH • 1987 • kniha 643 stran • stejnoznačné výrazy německého jazyka • H.
Görner, G. Kempcke • Dreililienverlag Wiesbaden • ISBN 3-922383-53-Xstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Nový německý pravopis závazný
od 1. 8. 2006 • Č •
2006 • kniha 143 stran • výklad k revidovanému německému pravopisu
• V. Barrandovská, K. Schöne • Kava-Pech Dobřichovice • ISBN: 80-85853-88-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Česko-německý mluvník • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2007 •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 432 stran • 1 500
klíčových slov a 15 000 vět i konverzačních obratů, přehled
německé gramatiky, německý rejstřík • Lingea s.r.o. Brno • ISBN 978-80-87062-17-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Německo-český slovník gramatických termínů • style='font-size:12.0pt'>N Û Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1993 • knížka 96 stran • zhruba
2 300 pojmů • PhDr. Korčáková, D. Veverková • Gaudeamus • ISBN 80-7041-108-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Tematický slovník pro
konverzaci, tlumočení a překlad
N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 1996 • kniha 542 stran • tematicky uspořádaný slovník • M. Keprtová • Nakladatelství
Olomouc • ISBN 80-7182-040-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ SLOVNÍK ČESKÉ FRAZEOLOGIE
A IDEOMATIKY •
výkladový slovník s cizojazyčnými ekvivalenty v A, F, N, R •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 2 díly • F. Čermák, J.
Hronek, J. Holun, A. Trnková • Academia, Praha • 1994,1988,1983style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Slovník pro studium a praxi doma i v zahraničístyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N • 1995 • kniha • 167 stran + přílohy • 9 000 pojmů pro studium praxi
v zahraničí + vzory formulářů • N. Peřinová, A. Linhartová •
vydavatelství MONTANEX • ISBN 80-85780-09-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ TEMATICKÝ
SLOVNÍK PRO KONVERZACI, TLUMOČENÍ A PŘEKLADY • N
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č •  1996 • kniha 542 stran • tematicky uspořádaný slovník • M. Keprtové • Nakladatelství
Olomouc • ISBN 80-7182-040-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ NĚMECKÉ TEXTY PRO POLITOLOGII, mezinárodní teritoriální studia
a žurnalistiku •
1999
• kniha 304 stran • texty doplněné N
ÞČ slovníčky • A. Vaněčková • Nakladatelství
Univerzity Karlovy • ISBN 80-7184-818-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> ÚSKALÍ AUSTRICISMů • výběr
nejčastějších austricismů V Č
Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>N PŘEKLADECH • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1981 • kniha 105 stran • jednotlivé
pojmy a jejich význam • F. Seebauer • Intertermin Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ ČÁRKA JAKO ZDROJ CHYB v Č a N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1983 • brožura 46 stran • problémy
interpunkce • H. Adamová • Intertermin Praha + Škoda Plzeňstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ ZRÁDNÁ SLOVA
V NĚMČINĚ
1985 •
brožura 52 stran • rozdílný překlad některých slov do N • F. Seebauer •
Interterminstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ SLOVNÍK
PŘÍSLOVÍ V DEVÍTI JAZYCÍCH • včetně N •
2008 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>knížkastyle='font-size:12.0pt'> • 700 přísloví •  A. Swierczynski, D. Swiercćzynska, D., Mrhačová E.style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Gramatický slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • glosář NEM053 • jen PC • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Sémantické pole: myšlenkové
procesy - slovesné a jmenné způsoby vyjádřenístyle='font-size:12.0pt'> • R Þ Č - N style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• glosář • V. Severa • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> HOVOROVÝ SLOVNÍK
N Þ Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• slovník německých rčení • glosář
NEM009 • jen PC • J. Vedral • JTP Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Techn. Překladový slovník gumárenské a plastikářské
technologie • N
Û Č • 1967 • kniha 633 stran • přes 3 500 pojmů s ekvivalenty
v A, F, R.• J. Boušek • Čs. VTS •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ GUMÁRENSKÁ
A PLAstikářská technologie •
1988 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 348 stran • 5 jazyčný slovník
(Č, N, A I, Š) s jazykovými rejstřík •  J. Krutil • VTEI Rudý říjen,
Otrokovice •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
PNEUMATIK, N
ÞČ
a Č
ÞN
•  
1986 • brožurastyle='text-transform:uppercase'> 24 stran • J. Grimm • Interterminstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>HORNICTVístyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> HORNICKÝ SLOVNÍK • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1985 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• kniha 699 stran • V. Michalíček •
Severočeské hnědouhelné doly, Moststyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ HORNICKÝ A HUTNICKÝ SLOVNÍK • N - Č - R • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1890 • kniha 450 stran • 12000
hesel • E. Hořovský • vlastním náklademstyle='font-size:12.0pt'>HOSPODAŔENÍ S ODPADYstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Technika
pro likvidaci a svoz komunálního odpadu • N
Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2006 • glosář 2 díly • M. Nenáhlo •
JTP Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>HYDRAULIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ HYDRAULIKA
- PNEUMATIKA • A 
Þ N - R - Sl • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1973 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 226 stran • anglický slovník
s 3 500 pojmů s registry pojmů v ostatních jazycích • G.
Neubert a kol.• Alfa, Bratislava + Verlag, Berlinstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>CHEMIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ šestijazyčný
chemický slovník • Č
Û N - F - A - I - Lstyle='font-size:12.0pt'>at •  style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1952 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 685 stran •  E. Votoček •
Technicko vědecké vydavatelství Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  Chemie pro překladatele • Čstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Příručka o správném
překladu chemických názvů do češtiny a návod jak upravit cizojazyčný
chemický název do češtiny • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Spracovanie
plastov • A 
Þ N - F - R - Sl
1984 • kniha 511
stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • G.
Kaliske a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin • bez ISBNstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>KULTURA a UMĚNÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Národopisná
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, A-N •
2008 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha věcný slovník • L. Tyllner a kol. • Lidová kultura •
ISBN 978-80-204-1712-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Slovník základních pojmů
z dějin uměnístyle='font-size:12.0pt'>Č Û N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1998 • kniha • 3 500 hesel z architektury,
malířství, sochařství, kresby, grafiky, ikonografie atd. • Kroupová J. •
Karolinum • ISBN 80 7184-689-9style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> HUDEBNÍ SLOVNÍK •
Č Þ N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'> 1984 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář 42 stran •  Batušek J.
a kol. • Intertermin Brnostyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>LODĚ - PLAV BA -RYBÁŘSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> STAVBA LODÍ - PLAVBA -
RYBÁŘSKÁ TECHNIKA • R Þ A - N - Sl • 1981 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 1025 stran • slovník s registry
v ostatních jazycích + seznam R + A + N zkratek • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>Bensch E. a kol. • Alfa,
Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Glosář odborných výrazů z oboru „říční
plavba“ 3 díly • N
Þ Č • 2008 •M Nenáhlo • glosář v časopise ToP JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>MANAGEMENTstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SLOVNÍK
MANAGEMENTU • Č
Û N •  2008 • ISBN 80-251-0520-2style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník pro firemní praxistyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>• Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 1. vydání • Jabůrek Hilar,
Zvolestyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>vÝKlADOVÝ SLOVNÍK
personalistiky • N
Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2005 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 170 stran • J. Koubek • Linde
Praha • ISBN 80-7261-130-5style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>MANIPULACE a obalová
teCHnikastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> MANIPULACE • N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1988 kniha 545
stran • 1120 pojmů •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> TERMINOLOGIE OBALOVÉ TECHNIKY • N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1996 • kniha 71 stran • zhruba 2000
pojmů a terminologických spojení •  M. Kubová, J. Kommová • JTP, Praha •
ISBN 80-902208-1-9MATEMATIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Matematický slovník • N - F - I - S -
R - L •
1998 • Hort style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>&style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Filová • slovník na WEBustyle='text-transform:uppercase'> • http:www.ped.muni.cz/wmathdictionary/czw.htmlstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> MATEMATIKA • A Þ N - F - R - Sl • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1982 • 2 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>knihy 1682 stran • slovník s registry
v ostatních jazycích Eisenreich G. a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag
Technik, Berlin • bez ISBNstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Měření, regulace a adjustacestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ MĚŘENÍ,
REGULACE, AUTOMATIZACE • Č - R - A - N - F •
style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1967 • kniha 633 stran • 3 500
pojmůstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> J. Boušek • ČVTS Prahastyle='font-size:12.0pt'>METALURGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Odborné výrazy z fyzikálnej metalurgie •
Þ
N - F - R - Č - S
l • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1981 • kniha 210 stran • anglický
slovník s abecedními rejstříky pojmů v ostatních jazycích •  R.
Freiwillig a kol. • VEDA, Bratislavastyle='font-size:12.0pt'>METEOROLOGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK VÝKLADOVÝ TERMINOLOGICKÝ • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N •  1983 • kniha 594 stran • český výklad pojmů s N, A, F, R a Sl
ekvivalenty • B. Sobíšek a kol. • MŽP ČR, Praha • 80-85368-45-5style='font-size:12.0pt'>MYSLIVECTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Myslivecký slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Čstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • glosář NEM029 • J. Vedral • JTP
Prahastyle='font-size:12.0pt'>ODĚVNICTVÍ A MÓDAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> LEXIKON MÓDY • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1987 • kniha 69 stran • včetně
vyobrazení hlavních pojmů • H. Wagenhofer • Intertermin Praha + Výzkumný ústav
vlnařský, Brnostyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník termínů pánského oblekustyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 2003 • 200 termínů • PC + tisk 4 strany • podle publikace VÚ
oděvního • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80 -86261-95-6style='font-size:12.0pt'>ODBORÁŘSKÁ TERMINOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> glosář
odborové terminologie • N
Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt'> 1994 • kniha 100 stran • vydáno nákladem autorů • A. Šourková, A. Rády •
JTP Praha • ISBN 80-900053-6-5style='font-size:12.0pt'>PATENTOVÉ PRÁVOstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> OCHRANA PRůMYSLOVÝCH
PRÁV, N
Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 1985 • kniha 64 stran • G. Steinhäuser - J. Musil • INTERMIN, Prahastyle='font-size:12.0pt'>PEDAGOGIKA - PSYCHOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Pedagogicko-psychologický
slovník • N
Û Č •  2000 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 206 stranpojmy
z pedagogie a psychologie •  J. Poláková, A. Nelešovská • Nakladatelství
Olomouc • ISBN 80-7182-091-1style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>PIVOVARNICTVístyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ SlovNÍK
PivovaRNICKý • N
Û Č 1988 • kniha 108 stran • E. Melková-Sašecí • Intertermin, Plzeň + Západočeské
pivovarystyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> PIVOVARSKÝ SLOVNÍK • N Þ Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• 3 700style='font-size:12.0pt'> termínů • 2003 • glosář NEM041 • PC + tisk 36 stran • J. Vedral • JTP
Praha • ISBN 80-86711-17-Xstyle='font-size:12.0pt'>PLYNÁRENSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨  SLOVNíK
VÝRAZů Z oboru bioplynových stanic a anaerobní digesce • N
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Čstyle='font-size:12.0pt'> 2006 • kniha • P. Kramoliš, W. Matiášek, M. Vrtek • CZ Biom.Praha •
ISBN 80-903777-1-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> PLYNÁRENSKÝ SLOVNÍK Mezinárodní plynárenské unie •
A - N - F - R - M - Č • 1990 • kniha 736 stran • 28 755 očíslovaných hesel s registry
podle jednotlivých jazyků + přílohy •  Mezinárodní kolektiv • Československý
plynárenský svazstyle='font-size:12.0pt'>POJIŠŤOVNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Pojišťovací
slovník • Č
class=MsoPageNumber>Þstyle='font-size:12.0pt;font-family:Arial;text-transform:uppercase'> N + N class=MsoPageNumber>Þstyle='font-size:12.0pt;font-family:Arial;text-transform:uppercase'> Č • class=MsoPageNumber> class=MsoPageNumber>1999 • 2 brožury 249 stran • pojmy z oblasti pojištění, zajištění,
teorie rizika, zábrany škod atd. • L. Houska, D. Housková, V. Bočinský • Česká
pojišťovna Praha • ISBN 80-7175-073-5style='font-size:12.0pt'>POLYGRAFIE A PAPÍRstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> POLYGRAFICKÝ SLOVNÍK • A Þ N - R - H -
I - Č •
1976 •
kniha 654 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních
jazycích • A. Rambousek • SNTL, Praha •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Polygrafický slovník • A - N - Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2002 • kniha - 1. vydání • M.
Kaplanová • Svaz polygrafických podnikatelů, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Polygrafický slovníkstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • class=MsoPageNumber>N Þclass=MsoPageNumber> Č • 2 500class=MsoPageNumber> termínůclass=MsoPageNumber>
2003
style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM024 • PC + tisk 28 stran
• J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-07-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Papírenský slovník •class=MsoPageNumber> N Þclass=MsoPageNumber> Č • 912class=MsoPageNumber> termínů
• 1928 + doplněné nové výrazy • NEM062 • jen PC • J. Vedral • JTP Prahastyle='font-size:12.0pt'>POTRAVINÁŘSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník zpracování obilovin, pekárenství
a mlynářství

2003 • glosář NEM001 • PC + tisk 12 stran • 1 200 termínů • J. Vedral • JTP,
Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> MLÉKAŘSKÝ style='font-size:12.0pt'>SLOVNÍK • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1 100 výrazů • style='text-transform:uppercase'>2003glosář NEM020 • PC + tisk 12 stran • Vedral• JTP, Praha • ISBN 80-86711-04-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> PŘÍDAVNÉ (ADITIVNE) LÁTKY V POTRAVINÁCH anebo lidově „ÉČKA“style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • A-N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č-Sl • glosář • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>M. Spišiak, A. Rády • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ SLOVNÍK MASNÝ PrůmyslN style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>• 970 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>termínů z oblasti technologie
masa apod. glosář NEM037 •style='text-transform:uppercase'> jen na PC • J. Vedral • JTP, Praha POŽÁRNÍ OCHRANAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Požiarna ochrana • výkladový slovník SL - Č -
A - N - F - R •
2 368
hesel • 2000 • kniha 371 stran • D. Dvořáková a kol. • Technická
univerzita Zvolen • ISBN 80-228-0913-6style='font-size:12.0pt'>PRÁVAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> WÖRTERBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS-
UND Verwaltungsterminologie • N •  style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2006style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 136 stran •  H. Markhradt • P.
Lang, Frankfurt am Main • ISBN: 3-631-55247-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  Právnický slovníkstyle='font-size:12.0pt'> (nově zpracovaný) • N Þ Č • 2008 • kniha 384 stran • 16 000 německých hesel s 35 000
českými ekvivalenty • M. Horálková • Leda s.r.o., Voznice • ISBN 80-7335-019style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ •  style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2006 •style='font-size:12.0pt'> kniha • J. Munková, S. Liška, E. Giese • C.H. Beck, Praha • ISBN:
80-7179-513-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Německé
právo pro obchodní praxi •
style='font-size:12.0pt;font-family:Arial'>Č class=MsoPageNumber>Ûclass=MsoPageNumber> N • class=MsoPageNumber>1995 • kniha 483 stran • s texty obch. a obč. zákoníku +
zákona o spol. s r. o. + vzory smluv • M. Aleš • Linde Praha a.s. • ISBN
80-86547-85-6class=MsoPageNumber>¨style='font-size:12.0pt;font-family:Arial'> PRÁVNICKÝ SLOVNÍK • Č class=MsoPageNumber>Ûclass=MsoPageNumber> N • class=MsoPageNumber>1998 • 2 knihy
• 541 + 472 stran •
 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>M. Aleš • Linde Praha a. s. • ISBN
80-7201-136-7 a 80-7201-200-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍČĚK PRÁVNÍCH POJMŮ • Č-A-N-F • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1983 • kniha 125 stran • M. Bakeš •
Linde Praha, a.s.• ISBN80-85647-10-9style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Čtyřjazyčný právnický slovníkstyle='font-size:12.0pt'> • A-N-F-Č • 1997 • kniha 766 stran • E. Le Docte,. M Tomášek • Kodex
• ISBN 80-85963-09-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> NĚMČINA PRO SOUDNÍ TLUMOČNÍKY • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 1998 • brožura 144 stran • doplňující výklad k základním pojmům • K.
Rozsypal • Všehrd • ISBN-85305-38-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> PRÁVNICKO-OBCHODNÍ SLOVNÍK • N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>14 900 termínů z oblasti
leasingu, soudních tlumočníků, RVHP • glosář NEM015 • jen PC • J. Vedral • JTP,
Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovníček právních pojmů • Č - A - N - F
2000 • kniha 162
stran • M, Bakeš, H. Marková, J. Tuláček • Linde, Praha • ISBN 80-7201-225-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Právnický slovník (style='font-size:12.0pt'>2. vydání) • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2004 • elektronická verze • 60 000
hesel a vazeb • • Lingea •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Slovníček
kolokací z oblastí pracovního práva •
2008 • glosář • přes 100 pojmů • R. Klíčová, E. Šimečkovástyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Čtyřjazyčný slovník evropského práva • A - Č - F - N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2005kniha 224
stran - 3. vydání • L. Tichý. P. Svoboda • Linde Praha • ISBN 80-7201-571-0style='font-size:12.0pt'>PSYCHOLOGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Psychologický slovníkstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • termíny z psychologie pro právníky, zaměstnanosti, povolání
a trhu práce atd. • glosář NEM039 • jen PC • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt'>ROPAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Spracovanie ropy petrochémia • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R -Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1981 - kniha 321 stran • anglický
slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  W. Leipnitz a kol.
• Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt'>RUČNÍ PRÁCEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK RUČNÍCH PRACÍ • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> N • 1985 • glosář 58 stran • E. Tauscher, L. Daulová • Intertermin Praha •style='font-size:12.0pt'>RYBÁŘSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> RYBÁŘSKÝ SLOVNÍK
N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2 800 výrazů • 2003 • glosář NEM008
• PC + tisk 28 stran • J.Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86261-93-Xstyle='font-size:12.0pt'>SPORT:style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK SPORTOVNÍCH HER • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> N • 2003 • kniha 99 stran • pojmy basketbalu, kopané, házené, ledního
hokeje a volejbalu •. Pokorná, J. Melichar • Nakladatelství Karolinum •
ISBN 80-426-0663-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> TERMINOLGIE V LH - HOKEJOVÝ SLOVNÍK • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> N •  1987 • kniha 153 stran • 1 293 pojmů z tréninku na ledě, přípravy
na sucho, vedení utkání a abecední seznam pojmů v N • S. Lener •
Výbor svazu ledního hokeje ČÚV ČVTVstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník pro horolezce a vysokohorské
turisty
style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 368 stran • 16 000 hesel
• Fraus, Plzeň • ISBN 80-85789-42-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Sportovní slovník • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• termíny z oblasti
sportovního tréninku • NEM038 • jen PC • J. Vedral • JTP Prahastyle='font-size:12.0pt'>STAVEBNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Slovník
stavebni a architektonický •
Č Þ Nstyle='text-transform:uppercase'> + N Þ Č •  2001 • kniha 1319 stran • 90 000 hesel • architektura,
pozemní stavitelství, zařízení budov apod.• A Kejvanová a kol •
Nakladatelství Fraus, Plzeň • ISBN 80-7238-124-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> STAVEBNÍ SLOVNÍK • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Čstyle='font-size:12.0pt'> • 1900 - 1992style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2 knihystyle='font-size:12.0pt'> 1 041 stranstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>41 000 pojmů • A. Kejvánková
a kol, • SNTL Praha • ISBN 80-03-006659-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> KLIMATIZAČNÁ A CHLADIACA TECHNIKA • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R -Sstyle='font-size:12.0pt'>l •  1978 • kniha 499 stran • anglický slovník s registry pojmů
v ostatních jazycích •  G. Heinrich a kol. • Alfa, Bratislava +
Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> VYKUROVANIE - zdravotní technika • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1972 - kniha 185 stran • anglický
slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  W. Lindeke a kol.
• Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SILIKÁTOVÁ TECHNIKA •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - style='font-size:12.0pt'>Sl •  1977 - kniha 271 stran • anglický slovník s registry pojmů
v ostatních jazycích • A. Petzold a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag
Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník kamenoprůmyslustyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 2006 • 3 400 termínů • glosář NEM056 • PC + tisk • J. Vedral •
JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník kamenoprůmyslustyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Č Þstyle='font-size:12.0pt'> N • glosář NEM058 • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník DRCENÍ • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• glosář NEM057 • J. Vedral • JTP,
Prahastyle='font-size:12.0pt'>STRAVOVÁNÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Gastronomický slovník • style='font-size:12.0pt'>N Þ Čstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • 2003 • glosář NEM012 • PC + tisk
20 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-96-4style='font-size:12.0pt'>STROJÍRENSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> NĚMČINA VE STROJÍRENSTVÍ • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • Německé texty se slovíčkystyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1973 • kniha 523 stran • materiál,
zkoušení, výrobní prostředky, chemie, energetika atd. • F. Soukup • SNTL Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK SVAŘOVÁNÍ • N Þ Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1988 • glosář 28 stran • nová slova
ve svařování • E. Zieglerová, K. Podhrázský • Intertermin + Rudý říjen
Otrokovicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Technický
slovník čerpací techniky • Č
Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - A - F - I • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1972 • knížka 657 stran • J. Hašek,
J. Skácel • Sigma Olomoucstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> úpravnický slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č •style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 2 700 hesel • glosář NEM036 • PC +
tisk 28 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-14-5SVÁŘENÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> ZVÁRECÍ TECHNIKA • A Þ N - F - R - P
- Sl •
1974 • kniha 762
stran • slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • A. Dollinger
a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Svářečský slovníkstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 1 200 termínů • 2003 • glosář NEM040 • PC + tisk 12 stran • J.
Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-16-1style='font-size:12.0pt'>ŠKOLSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Školský slovník • Sstyle='font-size:12.0pt'>l style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2006 • knížka 750 stran • zhruba
42 000 pojmů používaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku • Priora
Bratislava • ISBN 80-07-01526-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník školské terminologiestyle='font-size:12.0pt'>, ČÞN • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1988 • kniha 545 stran • L. Houska,
k. Maršík • Intertermin Praha •TECHNIKA (obecněstyle='text-transform:uppercase'>)style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> TECHNICKÝ SLOVNÍK Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> N kniha 1 151 stran s 100 000 pojmy ze
všech oblastí vědy a techniky a přírodovědných oborů • J. Heger •
Montanex a.s. • ISBN 80-7225-027-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> TECHNOLOGICKÝ SLOVNÍK • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Ûstyle='font-size:12.0pt'> Č  1999 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 1151 stran • 100.000 pojmů
z většiny oblastí vědy a techniky • E. Pukovcová • ISBN 80-7225-103-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ slovník
pro technickou praxi • Č
Û N zhruba 20 000 pojmů z metalurgie, hutnictví,
strojírenství, chemii a energetiku atd. • 2006 • kniha 581 stran • V.
Lapka • ISBN 80-85780-45-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> VELKÝ MULTIOBOROVÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK • Č Û N style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• CD-ROM •
130 000 hesel s ekvivalenty ze 12 oborů • T. Zahradníčekstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  Praktický technický slovník • style='font-size:12.0pt'>N Û Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 500 stran • 32 000 hesel •
Fraus, Plzeň, ISBN 978-80-7238-742-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Technický slovník style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 2008style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>12 800
výrazů z oblastí:
telefony Bosch, Dixie, Ericsson. řezání dřeva, etiketování, prací prášky,
hornictví, reprografie, pneumatiky, tvářecí stroje, válcovací zařízení,
vlnovody, jakosti Donatello •
glosář
NEM019 • jen na PC • J. Vedral • JTP PrahaTECHNICKÉ VĚDYstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> ODBORNÝ SLOVNÍK VĚDY, TECHNIKY, EKONOMIKY style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• N Ûstyle='font-size:12.0pt'> Č • 2000 • kniha 1 240 stran • 230 000 termínů ze 130 oborů •
V. Hegerová, T. Zahradniček a kol. • Nakl. Olomouc • ISBN 80-7182-110-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> VĚDECKOTECHNICKÝ SLOVNÍK • N Þ Č •  style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1987 • Kniha 1135 stran • zhruba
100 000 hesel ze všech oborů techniky • J. Gregr a kol. • Litera
Kovařík • ISBN 80-8573-03-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> VAKUOVÁ FYZIKA - Vakuová
technika • A 
Þ N - Slstyle='text-transform:uppercase'> - r • 1981 • kniha 321 stran • anglický slovník s registry
v ostatních jazycích • K Nutrie a kol • Verlag Technik, Berlin
a Alfa Bratislava,style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> KRYŠTALOGRAFIE • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - Sstyle='font-size:12.0pt'>l - r • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1981 • kniha 140 stran • anglický
slovník s registry v ostatních jazycích •  K. Hurrie a kol •
Verlag Technik, Berlin a Alfa Bratislavastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> CHROMATOGRAFIA • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - Sstyle='font-size:12.0pt'>l - r • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1981 • kniha 140 stran • anglický
slovník s registry v ostatních jazycích • K. Hurrie a kol •
Verlag Technik, Berlin a Alfa Bratislava,style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Subjádrová fyzika • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1989 • kniha 201 stran • anglický
slovník s registry v ostatních jazycích •  R. Sube a kol. •
Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Technická akustika •style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Š - P - M - Sl •
1978 • kniha 267 stran
• anglický slovník s registry v ostatních jazycích 0149 • W.
Reichardt a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK subjaderné fyzikystyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Sl • 4 400 termínů • glosář NEM027 • jen PC • J. Vedral • JTP Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK jaderné fyzikystyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 5 400 termínů • glosář NEM028 • jen PC • J. Vedral • JTP Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Optická komunikačná technika • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Š - P - M - Sl •
1989 • kniha • 197
stran • angl. slovník s registry v ostatních jazycích • P. Rehahn, N.
Schäferová a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> KYBERNETIKA • A Þ N - F - R - Sl • 1974 • kniha 175 stran • anglický slovník s registry
v ostatních jazycích A. Sydow a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag
Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SVĚTELNÁ TECHNIKA • A Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Š - P - M - Sl •
1977 • kniha 363 stran
• anglický slovník s registry v ostatních jazycích •  R. Zimmermann a kol.
• Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt'>TEXTILNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK TEXTILNÍ • Č Û N •  2
knihy 681 stran,style='font-size:12.0pt'> bez uvedení autora a nakladatelstvístyle='font-size:12.0pt'>ÚČETNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'>  Položky
rozvahy a výkazu zisku a ztrát • Č
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1992 • knížkaq 58 stran • pojmy
a jejich obsahové vymezení • MF-ČRstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Slovník
účetních pojmů • Č
Þ N • Č Þstyle='font-size:12.0pt'> A • kniha 3 124 stran • výklad českých pojmů a používané
zkratky, s rejstříky v Č, N, A •  Koljaková L. a kol. •
ASPI Wolters Kluvej, Praha • Fraus Plzeň •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> ČESKÉ PRÁVO ÚČETNICTVÍ • Č Û- N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1994 • kniha 467 stran • Texty
českých účetních předpisů v Č a N •  Lenczowski E. • IDW - Verlag GmbH
Düsseldorf • ISBN 80 85573-42-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Účetní výkladový slovník • Čstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> A - N - F • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1994 • kniha 252 stran • slovník
s registry v A, N, F.style='font-size:12.0pt'>VEŘEJNÁ SPRÁVAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNíK
VYBRANÝCH ODB. VÝRAZů Z OBLASTI
REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
• N Û Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2003 • kniha • 900 hesel • knížka 64
stran • Káňa A. • Ministerstvo vnitra ČR. • ISBN 80-239-0518-XVETERINÁŘSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Veterinární lékařstvístyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Č + Sl Þstyle='font-size:12.0pt'> N - A - R a latinský • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1990 • kniha 380 stran • výběr
základních + rejstříky N - A - R - L •  Král E. a kol. • ČS akademie
zemědělská • bez ISBNstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>¨ Veterinární slovník • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1 000 style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>výrazů •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM034 • PC + tisk 12 stran •
J. Vedral • JTP. Praha • ISBN 80-86711-12-9VOJENSKÁ
TERMINOLOGIE + ZBRANĚstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK VOJENSKÝ • N Û Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2000 • kniha 270 stran + přílohy •
vojenské výrazy s terminologií NATO • J.Bušina, B. Machourková, E.Mlýnková,
J. Lániček • Nakladat. Fraus • ISBN 80-77268-093-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Glosář vojenských pojmů, Nstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Čstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • 1985 • glosář 50 stran
• základní vojenské pojmy + hodnosti v armádách NATO  style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ TERMINOLOGICKÝ
SLOVNÍK STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIvA • Č
Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>A. F, I. N, R a Š • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1987 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 104 stran • včetně něm. abecedního seznamu pojmů • O. Vrba -
E. Kubát • Agrozet Brnostyle='font-size:12.0pt'>VÝPOČETNÍ TECHNIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Osobní
počítače a základy elektrotechniky N,
style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č •  style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1996 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 405 stran • popis počítačů se
slovníkem u každé kapitoly •  M. Havlíček • Technická literatura BEN,
Praha • ISBN 80-86056-17-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK výpočetní technikystyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Čstyle='font-size:12.0pt'> a Č Þ N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1889 + 1890 • 2
knihy 1075 stran • 27 500 terminů z oblasti výpočetní techniky • O. Minihofer
• SNTL Praha • ISBN 80-03-00271-0 + 80-03-00173-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník počítačových zkratekstyle='font-size:12.0pt'> • Č •  1994 • kniha 97 stran • na 3 000 zkratek s uvedením
jejich významů • V. Černý • Kopp České Budějovice • ISBN 80-85828-14-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  slovník style='text-transform:uppercase'>pro uži vatele Počítačů, obchodníky a překladatele
• Č
Û
N •
1992 + 1993 • 2 knihy
202 stran • na 4 500 pojmů se zaměřením na osobní počítače • I. Machačka •
Systemconsult Pardubice • ISBN 80-900344-9-7 + ISBN 80-85629-04-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Velký frekvenční slovník počítačů • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1995 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>kniha 304 stran • 7 000
anglických pojmů s jejich výkladem, používaných v Č a N • J.
Kříž • Nakladatelství Kříž Vyškovstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Slovník
výpočetní techniky •
N Þ Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1987 • kniha 98 stran • Ing. J,
Laitl, Ing. G. Oberlík a kol • Intertermin, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Doplněk k Č Þ N a N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č slovníku výpočetní techniky •  style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1989 • kniha 37 stran • zahrnuje
i anglické ekvivalenty •  E. Tauscher a kol. • Intertermi, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK POČÍTAČOVÉ TERMINOLOGIE APPLE MACINTOSH •
Þstyle='font-size:12.0pt'> Č a Sl •  1994 • brožura 80 stran • anglické pojmy často v odborné
literatuře nepřekládané • M. Květoň • JTP, Praha • ISBN 80-901698-0-5
style='font-size:12.0pt'>style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Mikroprocesorové systémy • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F - R - Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1985 • kniha 393 stran • anglický
slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  D. Müller a kol.
• Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Počítačový slovníkstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt'> Č • 2004 • 6 700 termínů • glosář NEM013 • PC + tisk 32 stran • J. Vedral
• JTP, Praha • ISBN 80-86261-97-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Počítačový slovník Microsoft • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Nstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • glosář NEM059 • jen PC • J.
Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Počítačový slovník Microsoftstyle='font-size:12.0pt'> • N Þ Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• glosář NEM060style='font-size:12.0pt'> • jen PC • J. Vedral • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt'>ZDRAVOTNICTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK • Č Û N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>2002 • kniha 910 stran • základní
pojmy z oblasti medicíny •  I. Mokrašová • GRADA Publishing Praha •
ISBN 80-247-0218-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK NEMOCÍ, úrazů a příčin smrti •
Latinsko
Û
německo
Û
český •
1995 • kniha 247
stran • názvy nemocí, úrazů, příčin smrti a souvisejících genealogických
výrazů •  B. Lutonský,. J. Černý • Česká genealogická a heraldická
společnoststyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Slovník starého zemědělského
nářadí a nástrojů na území ČEGH • Č Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1987 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>brožura 46 stranstyle='text-transform:uppercase'> • V. Vondruška • Intertermin, Praha •style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> LékaŘSKÝ SLOVNÍK (style='font-size:12.0pt'>a…z) • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1989 • kniha 585 stran • J. Kábrt •
Avicenum, Prahastyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK CYTOGENETICKÝ • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - A - R - F • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>brožura 251 stran • slovník s rejstříky
v ostatních jazycích •  V. Srb • Ústav vědeckotechnických informacístyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Lekárská technika • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - F- R - Š - P - M - Sl • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1979 • kniha 595 stran • anglický
slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  R. Albert a H.
Hahnewald a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Ochrana před žiarením, nukleárná medicína,
rádiobiológia • A 
Þ N - F- R - Sl •  1987 • kniha 557 stran • anglický slovník s registry
pojmů v ostatních jazycích • R. Sube a kol. • Alfa, Bratislava +
Verlag Technik Berlinstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJů • N
Þ
Sl
• 9 260 termínů
(ze staršího slovenského originálu)
glosář NEM052 • jen na CD
J. Vedral
style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>JTP Prahastyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt'>SLOVNÍK LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE • N Þ Č glosář NEM030 překlad ze slovenštiny • jen PC • J. Vedrala style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>• style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>JTP Prahastyle='font-size:12.0pt'>ZEMĚDĚLSTVÍstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> ZEMĚDĚLSKÝ SLOVNÍK OSMIJAZYČNÝ  style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>ruský sstyle='font-size:12.0pt'> indexy: style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>českým, anglickým,- bulharským, latinským,
maďarským, německým a rumunským • 1970 - 2 knihy přes 1 000 stran • N.
D. Pume a mez.nár. kolektiv • Kolos, Moskva, SZN Praha a další,style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> Chmelařský slovník • Č Û N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1988 • kniha 127 stran • slovník
doplněný ilustracemi • V. Vaněk • Výzkumný a šlechtitelský ústav
chmelařský, Žatecstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Meliorační výstavba a údržba • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - A - R •style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1980 • kniha 97 stran • slovník
s rejstříky ekvivalentů v N, A, R •  J. Dvořák a kol. • ČS.
Akademie zemědělskástyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> LESNICTVÍ - VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMů • Č
Þ
N - A - R •
1986
• kniha • kniha 237 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v N, A, R
• A. Laffers a kol. • ČS. Akademie zemědělskástyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> SLOVNÍK PRO ZEMĚDĚLCE • Č Û N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 1993 • brožurka 89 stran • M.
Černá • Ústav zemědělských a potravinářských informací • ISBN 80 85 120-43-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Výživa a krmení hospodářských zvířat • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - A - R - Sl - Š - M -
B • 1989 • brožura 280
stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v ostatních jazycích • ČS.
Akademie zemědělskástyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Zemědělská ekonomika - výběr základních
termínů • Č
Þ
N - A - R •
 1986
• brožura 152 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v ostatních
jazycích •  A. Grollge a kol. • Ústav zemědělských a potravinářských
informacístyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Zahradnický slovník • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>1995 • brožura 65 stran • L,
Celebrant • Výzkumný ústav okrasného zahradnictví • ISBN 80-85116-05-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  biotechnologie - výběr základních termínůstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Č + Sl style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N - A - R • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>198/ • kniha 263 stran • slovník
s rejstříky ekvivalentů v ostatních jazycíchstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  SLOVNÍK z oboru pěstování
brambor • N
Þ Č • 2002 • 1 600 terminů • glosář N005 podle publikace ÚVTIZ-ČSAZ-ÚZPI • PC
a tisk 16 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-90-5style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  SLOVNÍK CHOVU PRASAT • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Čstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • 2003 • 1 800 výrazů •
glosář NEM031 podle převedené publikace • J. Vedral • JTP, Praha ב ISBN
80-86711-09-9style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  SLOVNÍK Z CHOVU KONÍ • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1 600style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>termínů • glosář N07 • PC + tisk 16
stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN b0-86261-92-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'>  ZEMĚDĚLSKÝ SLOVNÍK
• N
Þ
Č •
2003
3 500 termínů• glosář NEM033 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP,
Praha • ISBN 80-86711-11-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>  Slovník rostlinnÁ výrobAstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č •style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 2003 • 1 200 termínů • glosář
NEM032 podle převedené publikace UZPI • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP,
Praha • ISBN 80-86711-10-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Mlékařský slovníkstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1 900
termínůstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM020 • J. Vedral • JTP
Praha • ISBN 80-86711-04-8style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník zevnějšek velkých hospodářských zvířatstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>•
1 400 výrazů •style='text-transform:uppercase'> 2003 • glosář NEM024 podle publikace SNTL • PC + tisk 16 stran •
J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-05-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> VÝKLADOVÝ SLOVNÍK AGRÁRNÍ POLITIKYN style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č/Sl • 1993 • kniha 216 stran • J. Kraus, A. Brčák, F Hutník
a další • VÚZE Prahastyle='font-size:12.0pt'>ZEMĚPISstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK MÍSTNÍCH A ZEMĚPISNÝCH NÁZVů • Č Û N • 1997 • kniha 197 stran • řádově 4 000 pojmů •  O. Purkert •
Edition Resunus Praha • ISBN 80-901907-8-2style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER • jen N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>základní informace o SRN,
Rakousku. Švýcarsku. Lichtenštejnsku a Lucembursku, 1992 • brožura 55
stran • H. Justová • Fragment • ISBN 80.901070-3-6style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> ZEMĚPISNÝ SLOVNÍK • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>10 400
zeměpisných názvů •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP,
Praha • ISBN 80-86711-02-1 12style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> ZEMĚPIS PRO Překladatelestyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Č • příručka o překladu
zeměpisných pojmů a názvů • JTP, Prahastyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>ZOOLoGIEstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> SLOVNÍK SAVCů •
Č
Þ
L
Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>1985 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář 24 stran • L. Špiclová + J. Sedlákovástyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Pojmenování zvířat v čerské a německé
frazeologii a idiomatice • N
Ûstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> 2000 • kniha 223 stran •  E.
Mrhačová, W, Jandová, J. Hartung • Ostravská univerzita • ISBN 80-86101-34-7style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Elsevier's dictionary of
invertebrates (exclusing insects) • L-
A - F - N - Š •
2000
• kniha 449 stran • slovník bezobratlých (kromě hmyzu) • I. Okáli, M. Dulová, P,
Mokráň • Elsevier Amsterodam • ISBN 0-444-50535-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník jmÉnA papoušků • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 •style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> glosář NEM044 • PC či tisk 16
stran • 1 200 termínů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-8611-14-Xstyle='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmen motýlů • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM70 • PC či tisk 28 stran
• 3 094 terminů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-7374-029-0style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>SLovník jmen motýlů • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM045 • PC či tisk 20 stran • 1 700 termínů J. Vedral
• JTP, Praha, ISBN 80-86711-37-4style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmen pTÁKů • Č style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2006style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• glosář NEM63 • PC či tisk 106
stran • 12 800 hesel • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-7374-030-6style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font:7.0pt "Times New Roman"'>    style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Slovník jmen ptáků • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2005 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM046 • PC či tisk 112
stran - 2 díly • 11 900 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-867711-39-0style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník JMEN savcůstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • Č Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> N • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2006style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM064 • PC či tisk 28 stran
• 3 100 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-031-1style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník JMEN savcůstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 •
glosář NEM047 • pc či tisk
20 stran • 1 900 termínů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-63-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase;font-weight:
normal'>¨ Slovník
plemena holubů
style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2003 •style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM017 • PC či tisk 4 strany
• 100 hesel • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-01-3style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník jmen bezobratlýchstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> (měkkýšů) style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>N style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• 2003 • glosář NEM048 PC či tisk
16 stran • 1 500 termínů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-68-4style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník paryb a obojživelníkůstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č • style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase;font-weight:normal'>2004 • style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>glosář NEM049 • PC či tisk 8 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN
80-86711-79-Xstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> Slovník zevnějšek velkých hospodářských zvířatstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal'> • N Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Č style='font-size:12.0pt;font-weight:normal'>• glosář N22 • 1 400 hesel •
JTP Praha • bez ISBNstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Železnicestyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'> Železnice • A style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;text-transform:uppercase'>Þstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>-N - F - R - Sstyle='font-size:12.0pt'>l •  1985 • kniha 495 stran • 10 000 pojmů z oblasti železniční
dopravy A, Dannehl • Alfa Bratislavastyle='font-size:12.0pt'>ŽURNALISTIKAstyle='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;font-weight:normal'>¨style='font-size:12.0pt'> TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ŽURNALISTIKY • Sl style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol'>Þstyle='font-size:12.0pt'> Č - R - A- N - F • 1989 • kniha 388 stran • slovník s registry
pojmů v ostat.. jazycích • D. Serafinová a kol. • Alfa, Bratislava •
ISBN 80-05-001047-X 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Jak se hladí duše

Datum konání: 10.8 2020
František Novotný, Eva Šašinková, Miloš Černý
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).