Odborné česko-německé právnické názvosloví

18.6 2015
Odborné česko-německé právnické názvosloví / Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese, 3., rozš. vyd.V Praze : C.H. Beck, 2006, 195 s. ; 20 cm, 80-7179-513-5.

Firma C.H.Beck, známý vydavatel hlavně právnické literatury, vydala třetí, rozšířené vydání česko-německého právnického názvosloví. Bylo přidáno několik set nových odborných termínů, hlavně z komunitárního práva, ale i z jiných oblastí. Některá hesla byla přesunuta k sobě v zájmu lepšího pochopení problematiky. Základem slovníku jsou jednotlivá hesla, kde k českému výrazu, doplněnému v případě podstatného jména informací o slovním druhu a o rodu, jsou přidány německé překlady a ekvivalenty. Pokud se jedná o termín z rakouské nebo švýcarské právnické němčiny, je to vyznačeno. Každé německé heslo je doplněno gramatickými poznámkami. U každého z hesel jsou uvedeny nejčastější kolokace, opět doplněny gramatickým aparátem. Hesla jsou poměrně bohatě rozvětvena a obsahují téměř vyčerpávající seznam kolokací. Pokud má slovo více různých významů, jsou zřetelně od sebe odděleny, aby nedošlo k omylu.

U častějších slov typu zákon, soud, obchod jsou uvedeny kromě různých druhů i nejčastější spojení a ustálené vazby. Ve slovníku najdeme i běžné formulace z práva, typu „jménem zákona“, „odluka církve od státu“ a další.

Lepší by bylo v hnízdě barevně odlišit německý a český text, kdy ve větším množství krátkých slov a zkratek snadno ztratíme, kde začíná čeština a kde němčina. Velké mezery uvnitř sloupců kvůli zarovnání textů do bloku, způsobené zřejmě nevhodným nastavením dělení slov na konci řádku. Předsazení českého hesla nad hnízdem by mohlo být o několik milimetrů menší. Dobře to je vidět v hesle PLAT. Mám takový dojem, že český pravopis nepřipouští zkratky z dlouhých samohlásek. V hesle ÚSTAVNÍ je u části německých pojmů uvedena gramatika a u zbytku ne. Heslo KLATBA je nějaké podivné. Heslo PAAKT je zřejmě překlep. U hesla BEZDOMOVEC je uveden jen jeden termín, který ale slovník na Seznamu nezná. Heslo ODROČIT PARLAMENT je také nesrozumitelně napsáno.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Přisedněte si…..

Datum konání: 05.8 2020
(v letním vydání)
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).