Diskusní skupiny a jiné zdroje informací

18.6 2015
Elektronické diskusní skupiny JTP
Jsou to diskusní fóra určená k výměně názorů na určité téma. Fungují na principu elektronické pošty. To znamená, že veškeré příspěvky posíláte na jednu elektronickou adresu a server váš příspěvek rozesílá automaticky všem ostatním členům diskusní skupiny. JTP provozuje dvě takovéto skupiny, “jtp_obecne” a “Preklady”.

PRO ČLENY JTP:

Skupina “JTP_obecne”
Skupina dává možnost všem členům JTP diskutovat pomocí internetu o dění v oblasti tlumočení a překladů, které považují za zajímavé a užitečné sdělit i svým kolegyním a kolegům. Mohou se na skupině často dozvědět řešení různých terminologických problémů (a zeptat se i na vlastní terminologické oříšky), aktuální termíny zajímavých vzdělávacích akcí, užitečné odkazy na terminologické zdroje na internetu apod. Členové a členky JTP si na této skupině též kolegiálně nabízejí pracovní příležitosti a varují se navzájem před nedůvěryhodnými zákazníky. Tato skupina je však vyhrazena pouze pro členy JTP a proto je možno přihlásit se do ní až po přijetí do JTP a zaplacení členského příspěvku.

e-mailový ZPRAVODAJ JTP
Zhruba jednou týdně dostávají členové JTP v e-mailové zprávě čerstvé informace o akcích pořádaných JTP či jinými profesními organi-zacemi, o zajímavých novinkách slovníkové a encyklopedické produkce (i té, které na pultech knihkupců nenajdete), o užitečných odkazech na internetu, občas o pracovních a studijních příležitostech i o nesolidních domácích a zahraničních zákaznících (o těch prvních referujeme podle domácích zdrojů, o oněch druhých přebíráme informace od zahraničních organizací).

PRO ODBORNOU VEŘEJNOST:

Skupina “Překlady”
Byla založena jako otevřená a nemoderovaná skupina. To znamená, že je otevřena bez rozdílu všem zájemcům o překlady a tlumočení, kteří mají zájem zúčastnit se diskuse na tato témata. Jazykem skupiny je čeština. Probírají se na ní obecná problematika tlumočení a překladu, zajímavé akce týkající se tlumočníků a překladatelů, připomínky a náměty k činnosti JTP, problematika agentur a jakékoli další otázky z oblasti tlumočení a překladu.
Zájemci se do skupiny mohou přihlásit zasláním elektronické zprávy na adresu Preklady-subscribe@yahoogroups.com.

E-mailové zpravodajství JTP
I kdybyste se zatím nerozhodli ke vstupu do naší profesní organizace, rádi Vás budeme informovat o akcích, které pořádá JTP i další profesní sdruzeni. Stačí, když o to požádáte na naší e-mailové adrese JTP@JTPunion.org.

Webové stránky JTP
Najdete na nich informace o pořádaných přednáškách, besedách, kurzech a zkouškách (Akce, Novinky), obsah jednotlivých čísel časopisu ToP(tlumočení-překlad) i některé jeho články ke stažení, stručné anotace slovníků vydávaných v ČR a v SR a účastnících se soutěže o cenu Slovník roku aj.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).