Slovníky TZ-one

18.6 2015
Jedním z elektronických slovníků, které se zúčastnily soutěže Slovník roku v 2012, byla i sada slovníků od vydavatelství TZ-one z Hradce králové. Na Jeronymovi 2013 nebyly, ale paleta slovníků se dále rozšířila, takže si zaslouží podrobnější recenzi.

Uživatelské rozhraní, obsluha

Slovníky tohoto nakladatelství se nabízejí pod rozhraním ABBYY Lingvo x5. Samotné této aplikaci, respektive široké paletě slovníků, které jsou její součástí, bude věnována některá z následných recenzí, takže zde se omezíme jen na nejdůležitější rysy.

Kromě databází, které jsou většinou v kombinaci s ruštinou, nabízí i několik jednojazyčných vysvětlujících slovníků, konkrétně pro angličtinu:

• Oxford Dictionary; vydání Oxford University Press 2010, rozsah 350 000 slov, významů a frází;

• Oxford American Dictionary; od stejného vydavatelství i datum vydání;

• Collins Cobuild Dictionary, nakladatelství Harper Collins Publishers 2008.
Pokud je zadán v hlavním okně (viz Obr. 1) směr hledání EN – CS, tak se kromě překladů automaticky objeví i definice obsažené v těchto slovnících. Na Obr. 2 vidíme k danému heslu vedle vysvětlení z těchto slovníků i české překlady ze 3 slovníků. Pokud chceme ještě rozšířit informace z některého vysvětlujícího slovníku – seznam je vpravo nahoře – stačí na jeho název poklepat a – pokud je k dispozici rozsáhlejší vysvětlení, přidají se příslušné řádky. Téhož účinku docílíme klepnutím na modrý text „Full Entry“ nebo na modré tlačítko s bílou šipkou vedle názvu slovníku u vysvětlujícího textu.

Pravý sloupec v OBR. 2 obsahuje dále odkazy na prohledání slovníků zařazených pod touto aplikací = In ABBYY Lingvo. Klepnutí má velmi přibližně stejný účinek jako plnotextové hledání (Full Text Search) spuštěné z hlavního okna – viz Obr. 3. Najdou se výskyty hledaného řetězce nejen v záhlavích hesel, ale všude, tj. i ve vysvětlujících textech. Na obrázku vpravo nahoře je vidět počet nálezů. „Mill“ není až tak časté slovo, a přece jej databáze obsahuje více než 1200x.

Použití odkazu „In the web“ spustí hledání a la Google, čili kromě skutečně specializovaných termínů je množství odkazů tak vysoké, že je k ničemu. Zajímavější je poslední odkaz „In Wikipedia“, spustí hledání v encyklopedii, ale již v přepnutém stavu podle výchozího jazyka, což oproti přepnutí do prohlížeče šetří čas.

Další příjemnou funkcí, kterou ocení zejména uživatelé jazyků se složitějším tvaroslovím, je tvarosloví (tlačítko Inflected Forms) na Obr. 4. Zejména u sloves jsou údaje opravdu košaté.

Zvláštnost = pokud zadáme sousloví, které jako celek databáze neznají, přejde se na překlad slovo za slovem, avšak funguje to jen pro vnitřní databáze Lingvo. Např. zadaný dotaz „street walker“ nabídne pouze vysvětlení z EN vysvětlujícího slovníku, a překlady samotných slov, i když jsou i v samotném EN-CS slovníku k dispozici, ty nenabídne.

Rychlé vyhledávání – při čtení buď souborů lokálních, nebo webových lze rychle najít příslušný překlad. Stačí vybrat příslušné slovo nebo sousloví a pomocí klávesové zkratky CTRL+C+C nebo CTRL+INS+INS se rovnou otevírá okno s překlady.

Slovníky

Množina slovníků dodávaná nakladatelstvím TZ-One pokrývá celkem 9 jazyků, jmenovitě:

1. Angličtinu = GB

2. Chorvatštinu = HR

3. Němčinu = D

4. Italštinu = I

5. Nizozemštinu = NL

6. Polštinu = PL

7. Ruštinu = RUS

8. Ukrajinštinu = UA

9. Španělštinu = E

K dispozici jsou vedle obecných slovníků následující slovníky odborné:

1. Chemický: GB, D, RUS, E,

2. Lékařský: GB, D, RUS,

3. Ekonomicko – právní: GB, D, PL, RUS,

4. Technický: GB, D, I, PL, RUS, E,

Nyní se podíváme podrobněji na angličtinu:

Porovnávat budeme se slovníky Lingea Lexicon 5 (dále jen LL5), LEDA slovníková databáze (dále jen LSD). Obě tato nakladatelství jsou doposud na trhu. Odborné slovníky Millennium7 (dále jen M7) již z trhu zmizely, nicméně mnoho z nás je dosud má na PC instalovaných, takže mohou do jisté míry jako měřítko posloužit. Porovnávání je samozřejmě jen orientační, 5 sekvencí po 10 heslech z TZ se srovnává podle hesla uprostřed s databázemi srovnávacími. Údaj např. M7 = +4 znamená, že v průměru se těchto 10 hesel našlo mezi 14 hesly M7, tedy že databáze M7 je početnější. Oproti tomu M7 = - 3,5 znamená, že početnější je TZ.

a) Slovník technický – porovnávat možno s LL5, v omezené míře, neb LL5 nemá možnost zobrazení posloupnosti hesel z nefiltrované databáze. TZ = -1,9
Srovnání s M7, jen přibližné, M7 má techniku ve 3, často se překrývajících modulech = technický obecný, strojírenský a stavební. M7 = +4.

b) Slovník ekonomicko – právní, porovnání s LSD, právnický slovník doc. Chromé, nejlepší databáze právnických termínů, pochopitelně LSD = +4,4. Porovnání LSD, Elman ekonomický, LSD = +1,3

c) Lékařský slovník – srovnání LL5 lékařský slovník, na počet hesel TZ = +1,5; kromě toho TZ u některých hesel vedle překladu do odborného lékařského termínu podává i český vysvětlující výraz, např. = iridectomy = iridektomie, odejmutí duhovky.

d) Chemický slovník – jediné srovnání s M7, LL5 ani LSD samostatný chemický slovník nemají. M7 = -5,3. Někdy způsobeno skutečností, že M7 má hesla v části technické.

Vedla překladových slovníků je v souboru dále:

1. Slovník cizích slov (rozsah 30 000 hesel), porovnání se stejnojmenným slovníkem z řady LSD z dílny ÚJČ AV, podle výše uvedené statistiky nezbývá než uvést hodnocení od -3 do +4, neboli obě databáze jsou velmi souměřitelné, v některých místech má převahu TZ, v jiných LSD.

2. Malá ilustrovaná encyklopedie, rozsah přibližně stejný, pokračování projektu nakladatelství Encyklopedický dům; v řadě hesel se překrývá se slovníkem cizích slov, což je zcela logické. Optimální je mít otevřeny obě současně (pomocí tlačítek v horní části okna Obr. 1). Slovo „ilustrovaná“ je setrvačnost, aby se zachoval název, zatím jsem nenarazil na heslo, u něhož by byl obrázek.

3. Pravopisný slovník – porovnání s aplikací Pravidla českého pravopisu Lingea (PČP), TZ má počet hesel mírně nižší, cca -2, ale hlavně nemá tolik tvaroslovných údajů jako PČP. Dnes autoritativní jsou stejně vždy stránky UJČ http://prirucka.ujc.cas.cz/.

Závěr

Nakladatelství TZ nabízí širokou škálu jazyků, některé jsou v elektronické podobě jediné (ukrajinština), jiné jsou bohatší než srovnatelná produkce jiných nakladatelství (italština). U hlavních jazyků = GB, D, F = zaboduje nejspíše cenovou relací při téměř srovnatelném rozsahu.

Nejpřitažlivějším titulem bude nejspíše slovník chemický, protože jej samostatně nemá ani LL5, ani LSD.

Výhodou slovníků TZ-One oproti konkurenci je především cena. Jakmile uživatel zakoupí první produkt a s ním zaplatí za licenci prostředí ABBYY Lingvo x5 (855,- Kč), další tituly již platí pouze za databázi TZ-One, kde ceny jsou velmi příznivé = viz http://www.tz-one.cz/77-elektronicke-slovniky-pc-verze.

Na adrese http://www.tz-one.cz/41-zvyhodnene-verze si lze porovnat ceny za soubory slovníků, ať již za kombinaci jeden jazyk + všechny odborné slovníky, nebo za soubor pro více jazyků. Opisovat webové stránky je škoda času.
IMG-jpg-OB-TZO-1.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-TZO-2.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-TZO-3.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OB-TZO-4.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-TZ-one_-_SCS_2014-03-25_170233-(1).jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-TZ-one_-_SCS_2014-03-25_170233-(2).jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-TZ-one_-_SCS_2014-03-25_170233.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-TZ-one_mal-enc_2014-03-25_170003.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-TZ-one_PS_2014-03-25_170513.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).