Angličtina pod OS Android

18.6 2015
Není to ani tak dávno, co byla v ToP recenze anglicko-českého slovníku Lingea HandyLex 2 (dále jen HL2) pod operačním systémem Windows Mobile 6.1. Podědil jsem nyní mobil se systémem Android, takže tentokrát se můžeme podívat, jak vypadá anglicko-český (a samozřejmě i Č-A slovník) pod tímto odlišným systémem. Android je v současnosti na chytrých mobilech a tabletech dominantním systémem, takže skupina potenciálních uživatelů je mnohem početnější.

Jako vše, co souvisí se systémem Android, je distribuce plně v rukách společnosti Google, což přináší určitá specifika. Uživatelské rozhraní slovníku se stahuje v bezplatné verzi jako Handy Lex 4 Czech na adrese play.google.com. Číslice 4 neznamená číslo verze, jak by nás mohlo napadnout v analogii s produkty Lingea pro PC. V tomto případě je vysvětlení dvojí:

a) produkt obsahuje bezplatně minislovníky pro 4 jazyky = EN, DE, FR, E;

b) 4 = EN four = čti „for“ = Handy Lex pro Čechy. Snadno si to můžeme zkontrolovat ve volbě Možnosti, kde se pod všemi přepínači dozvíme, že se jedná o verzi 2.1.

Rozsah slovníku

V době psaní recenze mi Lingea poskytla databázi o rozsahu A-Č 47 000 hesel se 143 000 překladů, Č-A 58 000 hesel se 153 000 překladů. Je to naprosto stejný rozsah jako u recenzované HL2 pod Windows Mobile. Na play.google.com se tato databáze nabízí za 1185,80 Kč.


Funkce, rozhraní

Nejdůležitější funkce se zapínají na obrazovce Možnosti (viz Obr. 2).
• Možnost nápovědy hledaného slova podle prvních napsaných znaků = příjemně urychluje práci.

• Hledání v obou směrech – spíše vynechat, zdržuje totiž při psaní. Víme-li, že budeme hledat v EN-CZ, vypnutím si zkrátíme dobu, než systém napoví hledané heslo.

• Tvaroslovné hledání - po zapnutí nabízí slovesné heslo v základním tvaru took = take.

• Fonetické hledání – poskytuje určitou možnost dotazu i na hesla, u nichž si nejsme jisti pravopisem. Algoritmus najde i exoty typu „srí“ (three).

• Fulltextové vyhledávání – velmi užitečná funkce, při zapnutí automaticky najde výskyty hledaného slova i v jiných heslech. Může být velmi užitečné při vymezení nebezpečných kolokací.

• Volba velikosti písma - na rozdíl od číselné volby ve Windows je zde posuvník měnící velikost spojitě (viz Obr. 1),kde hned vidíme ukázku daného písma; bude obzvláště příjemné na mobilech s menší obrazovkou, kde volba podle velikosti písma v bodech by byla zdlouhavější.

Když se rozhodneme, které z nabídnutých více hesel nás zajímá, otevře se hlavní obrazovka (viz Obr. 3) s výslovností a pracovními ovládacími prvky. Dolní pruh obsahuje zleva doprava ikonky:• První 2 = posuv v abecedním pořadí databáze před a za vybrané heslo. K těmto dvěma by se docela dobře hodily šipky nahoru a dolu, které v jiných databázích skočí nahoru a dolu v rámci historie dotazů. Zde nutno vyvolat obrazovku Historie (Vpravo nahoře vedle dotazovacího okénka).

• Třetí ikonka zleva je studnice nejrůznějších informací. Pod záhlavím Odkazy se skrývají:

o Frázová slovesa;

o Předpony – k heslu „take“ např. intake, mistake.

o Odvozená slova - např. „takings“.

o Slovní spojení - např. „takeover“.

o U některých hesel zde najdeme i synonyma.

• Čtvrtá ikonka vyvolá okno příkladů. Jeho rozsah se odvíjí od četnosti v jazykovém korpusu. Např. u „take“ je příkladů až 6 obrazovek po 15 řádcích.

• První ikonka zprava je již zmiňovaná Historie. Příjemné je, že si pamatuje i několik dní nazpátek. Za dobu recenze jsem nastřádal skoro 4 obrazovky Historie po 15 řádcích, ale nepodařilo se mi utahat paměťový registr, aby nejstarší položky vymazal.

Poznámky – připomínky

• POZOR na použití androidního systémového tlačítka ZPĚT. Jsme-li v okně Možnosti nebo jiném pomocném okně, vrátí nás na hlavní obrazovku. ALE, pokud jsme zadali dotaz „take“, z nalezených frázových sloves vybrali „take off“, a chceme se vrátit na základní heslo a vybrat jiné frázové sloveso, ZPĚT se nás dotáže, zda chceme ukončit aplikaci. Tento úkol je tedy nutno provést přes funkci Historie.

• Podobně jako pod WinMobile, je i zde výslovnost rodilého mluvčího jen u podmnožiny databáze = slov nejčastěji používaných.

• U bezplatné aplikace není offline nápověda, nicméně obsluha je natolik intuitivní, že to – kromě totálního Neználka – nebude pro nikoho představovat podstatnou závadu.

Závěr

Vezmeme-li v úvahu, že Android je v současnosti nasazen výhradně na chytrých telefonech a tabletech s největší úhlopříčkou obrazovky 10 palců = 254 mm, na níž je vyloučeno provozovat kterýkoli CAT SW, zbývá použití slovníku jako zdroje informací při četbě jak z internetu, tak i ze souborů přetažených do mobilu/tabletu. I když pomineme CAT, je i pouhé psaní textu v kterékoli kancelářské aplikaci, ať se jmenuje Kingsoft Office, či jinak, na dotykové obrazovce natolik pomalé, že to nejčastěji raději odložíme až na doma = na PC.

Další možnost je při tlumočení v prostředí, kam nelze přijít s notebookem/netbookem, respektive není místo na jeho rozložení. V takovémto případě je mobil/tablet výborné řešení, které se vejde do kapsy malé nebo jen prostřední.

V obou případech je velikost poskytnuté databáze dostačující. Domnívám se, že 100 000 hesel, které uvádí http://mobile.lingea.cz/android/index.html pro verzi PLUS, je pro výše uváděná nasazení zbytečným přepychem. Jiná situace nastane, až budou tablety i běžně dostupných kategorií vybaveny odnímatelnou klávesnicí. Tím ale začne mizet hranice mezi tablety a ultrabooky, v blízké budoucnosti to však nehrozí.

V bezplatné aplikaci Handy Lex 4 Czech jsou zahrnuty 4 slovníky uváděné výše o rozsahu cca 8 000 hesel. Tato varianta bude skoro určitě oblíbeným tahákem při písemkách z angličtiny/němčiny/francouzštiny/španělštiny na základní škole nebo na středních školách bez rozšířené výuky jazyků.
IMG-jpg-obr_1_uz.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OBr_2_uz.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OBR_3_uz.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-OBR_4_uz.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).